Spausdinti

Podiplominių studijų centras

LSMU Podiplominių studijų centras
Adresas: Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Faksas: (8 37) 326901
El.paštas: psc@lsmuni.lt
Kontaktai

lsmuklinikos.jpg (regular, 500x254)Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Podiplominių studijų centras veikia bendradarbiaudamas su Universiteto struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių juridiniais asmenimis.

 

 

Centro uždaviniai:

  1. Planuoti ir įgyvendinti specialistų rengimą organizuojant laipsnio nesuteikiančias     (rezidentūros) studijas;
  2. Įgyvendinti sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą organizuojant kursus, stažuotes ir mokslines-praktines konferencijas;
  3. Įgyvendinti veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimą organizuojant kursus, seminarus, stažuotes, mokslines-praktines konferencijas.
  4. Bendradarbiaujant su Universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakultetu organizuoti klinikinę medicinos praktiką.

  

Centro funkcijos:

  1. Laipsnio nesuteikiančių (rezidentūros) studijų organizavimas;
  2. Sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimas;
  3. Klinikinės medicinos praktikos organizavimas;
  4. Kitos funkcijos (LSMU, nacionalinių ir tarptautinių mokslinių ir praktinių podiplominio mokymo projektų rengimas ir įgyvendinimas, įgytų kompetencijų vertinimo organizavimas ir vykdymas).

Podiplominių studijų centro  veiklai vadovauja dekanas, tiesiogiai pavaldus prorektoriui klinikinei medicinai. Centre dirba prodekanas, vyriausi specialistai, specialistai, studijų koordinatoriai ir koordinatoriai.

 LSMU podiplominių studijų centro nuostatai