Spausdinti

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas dalyvauja Europos sąjungos struktūrinių fondų dalinai finansuojamame projekte „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005). Projekto metu universitete yra diegiama neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimo pripažinimo sistema.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kviečia Jus dalyvauti kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje slaugos studijų kryptyje.

Dalyvauti kompetencijų vertinime galite, jeigu:

 • turite aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą slaugos kryptyje;
 • turite ne trumpesnį kaip 3 metų slaugytojo darbo stažą ir galiojančią slaugytojos licenciją;
 • turite pagrįstus įrodymus, liudijančius apie pasiekimus ar kompetencijas;
 • siekiate aukštojo universitetinio išsilavinimo slaugos kryptyje;
 • norite sutrumpinti savo studijų laiką ir kainą;

Neformalias kompetencijas Jūs galėjote įgyti:

 • tiesioginiame darbe;
 • savanorystės veikloje mokantis savarankiškai ir laisvalaikiu;
 • neformalaus mokymosi kursuose;
 • tobulinant kvalifikaciją;
 • stažuotėse ir pan.

Kandidatų kompetencijų vertinimas vyks pagal LSMU patvirtintą tvarką  parengtas neformaliuoju būdu įgytų pasiekimų vertinimo metodikas, kurių tikslas:

 • nustatyti kandidato įgytus pasiekimus;
 • įvertinti jo įgytų pasiekimų kokybę ir juos palyginti su universitetinėms studijoms keliamais reikalavimais;
 • pateikti rekomendacijas ir būtiną informaciją, kaip pasiruošti kandidato neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo procedūrai.

Proceso etapai:

 • Informavimas – šiame etape jūs gausite išsamią informaciją apie visus proceso etapus ir jų pasiruošimui reikiamą medžiagą.
 • Konsultavimas – šiame etape konsultantas nuodugniai ir kruopščiai padės paruošti medžiagą vertinimui.
 • Vertinimas – šiame etape vyks jūsų kompetencijų, kurias ir norite, ir gebate įsivertinti, vertinimo procedūra.
 • Pripažinimas – šiame etape jūs gausite valstybės pripažįstamą LSMU pažymėjimą, patvirtinantį jūsų kompetencijas akademiniais kreditais.
 • Tolesnių studijų – jei nuspręsite siekti aukštojo universitetinio išsilavinimo, Jums bus sudaryta individuali tolimesnių slaugos studijų programa.