Rezidentūra

Priėmimas į rezidentūrą

Rezidentūros reglamentai ir kiti dokumentai

Rezidentūros programos

Rezidentūros studijų koordinatoriai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vykdomos 64  Medicinos akademijos ir 13 Veterinarijos akademijos rezidentūros programų.

 

Medicinos akademijos rezidentūros programos

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Abdominalinė chirurgija (157KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Akušerija ir ginekologija (140KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Alergologija ir klinikinė imunologija (147KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Anesteziologija ir reanimatologija (138KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Burnos chirurgija (207KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Chemoterapinė onkologija (175KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Chirurgija (178KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Darbo medicina (149KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dermatovenerologija (151KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dietologija (153KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Endodontologija (139KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Endokrinologija (145KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Fizinė medicina ir reabilitacija (157KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Gastroenterologija (149KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Genetika (149KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Geriatrija (152KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Hematologija (140KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Infekcinės ligos (148KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Kardiologija (153KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Klinikinė toksikologija (139KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Kraujagyslių chirurgija (154KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Krūtinės chirurgija (154KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Laboratorinė medicina (140KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Nefrologija (140KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Neurochirurgija (168KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Neurologija (165KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Oftalmologija (151KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Ortodontija (160KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Ortopedinė traumatologija (157KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Ortopedinė odontologija (170KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Otorinolaringologija (153KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Patologija (189KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Periodontologija (151KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija (171KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Psichiatrija (157KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Pulmonologija (145KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Radiologija (166KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Radioterapinė onkologija (176KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Reumatologija (229KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Šeimos medicina (183KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Širdies chirurgija (141KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Sporto medicina (158KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Urologija (162KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų chirurgija (147KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ir paauglių psichiatrija (158KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ligos ir endokrinologija (161KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ligos ir gastroenterologija (196KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija (197KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

 Vaikų ligos ir intensyvi terapija (196KB)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ligos ir kardiologija (209KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ligos ir nefrologija (207KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ligos ir neonatologija (165KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ligos ir neurologija (173KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ligos ir pulmonologija (210KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ligos (205KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų odontologija (148KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Veido ir žandikaulių chirurgija (169KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Vidaus ligos (142KB)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vaikų ligos ir vaikų reumatologija
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Skubioji medicina

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)   Klinikinė farmakologija

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Vaikų ligos ir vaikų alergologija

  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Širdies-krūtinės chirurgija

 

Veterinarijos akademijos rezidentūros programos

 1. Gyvūninių produktų veterinarinė sanitarija
 2. Veterinarinė parazitologija
 3. Veterinarinė virusologija
 4. Veterinarinė mikrobiologija
 5. Veterinarinė patologija
 6. Veterinarinė akušerija ir ginekologija
 7. Veterinarinė klinikinė hematologija ir toksikologija
 8. Veterinarinė epidemiologija
 9. Veterinarinė vaizdinė diagnostika
 10. Arklių veterinarinė medicina
 11. Atrajotojų ligų diagnostika ir gydymas
 12. Smulkiųjų gyvūnų chirurgija
 13. Smulkiųjų gyvūnų terapija
 14. Gyvūnų gerovė

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Rezidentūros studijų programų kūrimo, tobulinimo, ir įregistravimo tvarka

 

Forma rezidentūros programos (RP) recenzentui

Forma veterinarijos RP recenzentui

Rezidentūros bazės

Rezidentų judumo fondas

 

Rezidentų judumo fondas - tai Universiteto fondas, kurio lėšos yra skiriamos Universiteto rezidentų, vykstančių į kvalifikacijos kėlimo renginius, paramai

Rezidentų judumo fondo paraiškos teikiamos iš anksto (tik  prieš išvyką),

pristatomos į Podiplominių studijų centrą, 63 kab.  tel. 326901.

Veterinarijos rezidentų paraiškos pateikiamos rezidentūros studijų kordinatorei dr. Marijai Ivaškienei tel. 869934060

Judumo fondo nuostatai

Paramos gavimo schema

Visus reikalingus dokumentus ir jų  formas rasite paramos gavimo schemoje, paspaudę rankytės ženklą.
Prašymo išvykti Podiplominių studijų centrui nešti nereikia, išvykimą susitvarkote tik su Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių tarnyba.

Dėmesio!

Rašant rekomendacijas/ pagrindimus stažuotėms ir kursams būtina atsakyti į šiuos klausimus:

1. Kokias naujas/papildomas vertes, lyginant su rezidentūros programa, sukuria mokymai?

2. Kodėl reikalingų kompetencijų negalima išmokti/įgyti rezidentūros studijų metu (dėl specialios įrangos/priemonių poreikio, naujų technologijų taikymo galimybių ir pan.)?

Rezidentų judumo fondo valdybos 2019-06-19 d. posėdžio metu nutarta:

Maksimali kompensuojama kelionės išlaidų suma negali viršyti 400 eur.

! Paskutiniųjų metų rezidentų paraiškos priimamos iki gegužės 1 dienos.

LSMU Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnyboje (A. Mickevičiaus g. 7)   atsakingas asmuo - vyresn.buhalterė

Jūratė Andriukaitienė jurate.andriukaitiene@lsmu.lt  tel. 361657
 

 

 

 

 

Rezidentų prašymai ir pažymos

Rezidentų taryba

Rezidentų Taryba (RT) - Studentų atstovybės (SA) dalis, sudaryta iš rezidentų atstovų išrinktų narių ir pirmininko.

 

Taryba nagrinėja rezidentams aktualius klausimus ir problemas, siūlo rezidentų atstovą į LSMU SA Tarybą, kitus atstovybės ar universiteto organus, kur yra nagrinėjami su rezidentūros studijomis susiję klausimai. Savo pastangomis ir per rezidentų seniūnus RT skleidžia aktualią informaciją, organizuoja susirinkimus ir diskusijas aktualiais klausimais, rezidentų nuomonės apklausas.

Rezidentų Tarybos misija: išgirsti ir visapusiškai atstovauti LSMU gydytojus rezidentus Universiteto vidinėse ir išorinėse struktūrose.

Tikslai:

1) Skatinti gydytojų rezidentų bendruomeniškumą ir lyderystę.

2) Įgalinti gydytojus rezidentus techniškai ir teisiškai išduoti nedarbingumo pažymėjimus, mirties liudijimus ir elektroninius receptus nekompensuojamiems vaistams įsigyti.

3) Kartu su partneriais užtikrinti sklandų pakopinių kompetencijų įgyvendinimą rezidentūros programose.

4) Kurti ir diegti grįžtamojo ryšio kultūrą rezidentūroje.

 

Rezidentų Tarybos 2021–2022 m. m. sudėtis:

Medeinė Šilenė Markevičiūtė (Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija)
Vėtra Markevičiūtė (Ortopedija traumatologija)
Deividas Nekrošius (Vaikų chirurgija)
Liveta Sereikaitė (Oftalmologija)
Mindaugas Stonis, pirmininkas (Anesteziologija-reanimatologija)
Dovydas Verikas (Kardiologija)

Susisiekite su mumis:

rezidentai@lsmusa.lt

rezidentailsmu@gmail.com

https://www.facebook.com/LSMURezidentutaryba/

 

Rezidentūros studijų kokybės vertinimo apklausos rezultatai

Pradedantiems ir baigiantiems rezidentūrą


Informacija rezidentams, besidarbinantiems Kauno klinikose

Prašymo forma darbinantis Kauno klinikose

Informacija rezidentams, besidarbinantiems LSMU Kauno ligoninėje: 

https://kaunoligonine.lt/studiju-mokslo-ir-projektu-skyrius/

Baigiantiems ar nutraukusiems rezidentūros studijas būtina atsiskaityti su universitetu.

Atsiskaitymo su universitetu forma:   https://lsmusis.lsmuni.lt Toliau eiti "Studentai"  ir "Attsiskaitymo forma". Atsiskaičius su  bibliotetka, buhalterija ir bendrabučiu, formos spausdinti nereikia, duomenis Podiplominių studijų centras gauna elektroniniu būdu.