Spausdinti

Akademiniai padaliniai

Studijų centras LSMUorganizuoja pagrindines, vientisąsias bei antrosios pakopos studijas. Studijų centras pavaldus studijų reikalų prorektoriui. Studijų centro uždaviniai - organizuoti studijas, vykdyti studijų apskaitą, organizuoti ir vykdyti pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų priėmimą bei koordinuoti ir tobulinti vidinį studijų kokybės užtikrinimą.Plačiau...

Podiplominių studijų centras organizuoja laipsnio nesuteikiančias (rezidentūros) studijas. Centro uždaviniai - planuoti ir įgyvendinti specialistų rengimą organizuojant laipsnio nesuteikiančias (rezidentūros) studijas, įgyvendinti sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą organizuojant kursus, stažuotes ir mokslines-praktines konferencijas, įgyvendinti veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimą organizuojant kursus, seminarus, stažuotes, mokslines-praktines konferencijas ir bendradarbiaujant su Universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakultetu organizuoti klinikinę medicinos praktiką. Plačiau...

Tarptautinių ryšių ir studijų centras organizuoja LSMU užsienio studentų studijas, kitų šalių sveikatos priežiūros personalo tobulinimąsi, universiteto dėstytojų, studentų ir personalo mainų programas bei bendradarbiavimą su kitomis aukštosiomis mokyklomis. Plačiau...

Mokslo centras organizuoja ir koordinuoja doktorantūros studijas bei Universiteto mokslinę veiklą. Mokslo centrui vadovauja Mokslo centro vadovas. Mokslo centras pavaldus prorektoriui mokslui. Plačiau...

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centras (BEC) yra universitetinis edukacinių paslaugų, studijų, švietimo ir bioetikos mokslinių tyrimų centras. Plačiau...

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinės pagrindinė užduotis - teikti farmacijos fakulteto studentams praktinius įgūdžius, ugdyti pradinę darbo vaistinėje patirtį. Plačiau...

Kauno regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas įkurtas 2001 metais Kauno medicinos universitete. Šiuo metu KRBTEK veikia kaip Lietuvos bioetikos komiteto prie Sveikatos apsaugos ministerijos padalinys. Plačiau...