Spausdinti

Studijų kokybę reglamentuojantys dokumentai

Studijų kokybės plėtotei LSMU kontekstą sudaro Lietuvos ir tarptautiniai aukštojo mokslo dokumentai bei nuostatos. 

Universiteto kokybės sistema kuriama ir tobulinama atsižvelgiant į Europos gaires ir rekomendacijas aukštojo mokslo kokybei užtikrinti (plačiau – European Standards and Guidelines for Quality Assurance, taip pat į lietuvių kalbą išversta 2015 m. versija – studijų kokybės užtikrinimo nuostatos). 

Studijų procesas organizuojamas ir studijų programos tobulinamos siekiant įgyvendinti į studentą orientuotų studijų modelį ir Bolonijos procese suformuluotas Europos Aukštojo Mokslo Erdvės (EAME) nuostatas (plačiau susipažinti su Bolonijos proceso dokumentais ir naujienomis rekomenduojame Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje). 

Universitete vykdomų reglamentuojamų profesijų studijų programos derinamos su Europos Sąjungos direktyvomis, o „laisvųjų“ profesijų studijų programos – su tarptautinių specialistų draugiijų ir asociacijų rekomendacijomis.  

Universiteto veikloje, taip pat rengiant ir tobulinant studijų programas, organizuojant studijų procesą įgyvendinamos Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių studijas, nuostatos  (Mokslo ir studijų įstatymo, Lietuvos kvalifikacijos sandaros aprašo, Studijų pakopų aprašo, ir kitų; plačiau su studijų kokybės užtikrinimą reglamentuojančių dokumentų sąrašu rekomenduojama susipažinti SKVC puslapyje)

 

Universitete Studijų kokybės užtikrinimo sistemai pagrindą sudaro strateginiai dokumentai, numatantys kokybės užtikrinimo principus ir vertinamus kokybę atspindinčius rodiklius. 

Vidinę studijų kokybės sistemą apibrėžia nuostatos ir tvarkos:


Studijų kokybei reikšmingas studijų proceso organizavimas, nustatomas studijų reglamentuose ir tvarkose: