Spausdinti

Studentų apskaita

Studijų centras vykdo studijų apskaitą:

  • Tvarko pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų apskaitos duomenų bazę (LSMUSIS);
  • Valdo elektroninės studijų Informavimo sistemos bazės (LSMUSIS) duomenis;
  • Teikia informaciją apie studentų skaičių valstybiniams registrams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir kitoms valstybės institucijoms;
  • Rengia ataskaitas Švietimo ir mokslo ministerijai bei kitoms institucijoms, Universiteto padaliniams.

Studentų apskaitą vykdo  Studijų centro vyresnioji specialistė Jolita Cibulskienė jolita.cibulskiene@lsmuni.lt, tel. (8 37) 327319, (vietinis - 5653)