Spausdinti

Svarbiausieji dokumentai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Studijų reglamentas patvirtintas 2021 m. balandžio 22 d. Senato nutarimu Nr. 148-03 (2022 m. vasario 14 d. Senato nutarimu Nr. 156-02 Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento pakeitimo)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Laipsnio nesuteikiančių gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Įsakymas dėl studijų kainos/ studijų įmokos už nepilną semestrą skaičiavimo tvarkos nustatymo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų rėmimo nuostatai

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU pirmosios, antrosios pakopu ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU studentų, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo alternatyviais būdais tvarkos tvirtinimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų grupių sudarymo ir administravimo nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU dalyko (modulio) aprašo rengimo tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU klinikinės medicinos praktikos reglamentas 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU papildomų praktikų vykdymo tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Pasirenkamųjų dalykų pasirinkimo tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU koordinatoriaus ir programų kuratorių skyrimas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studento kortelės išdavimo ir naudojimo tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU studentų atsiskaitymo su universitetu baigus ar nutraukus studijas tvarka

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių ir nuolatinę privalomąją pradinę karo  tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių studentų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį, sąrašo sudarymo tvarkos aprašas.

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU studento su studijomis susijusių finansinių sąlygų tvarkos aprašas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programos komiteto nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto grįžtamojo ryšio studijų kokybei gerinti organizavimo tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Nuotolinių studijų tvarka
 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studijų kokybės užtikrinimo nuostatai

 

 

Ankstesnes dokumentų redakcijas ir nebegaliojančius dokumentus galite rasti dokumentų archyve.