Studijų programų komitetai (SPK) ir jų veikla

Vientisųjų studijų programa "Veterinarinė medicina"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – doc., dr.  Aistė Kabašinskienė, Veterinarijos fakulteto prodekanė, tel. +370 37 363559, el.paštas: aiste.kabasinskiene@lsmuni.lt;

Komiteto nariai:

prof., dr. Ramūnas Antanaitis – Stambiųjų gyvūnų klinika;

prof., dr. Vaidas Oberauskas – Anatomijos ir fiziologijos katedra;

prof., dr. Alius Pockevičius – Veterinarinės patobiologijos katedra;

prof., dr. Rasa Želvytė – Anatomijos ir fiziologijos katedra;

doc., dr. Birutė Karvelienė – Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

dr. Rasa Adomkienė – Veterinarinės patobiologijos katedra;

dr. Tomas Kupčinskas – Veterinarinės patobiologijos katedra;

dr. Arūnas Rutkauskas – Stambiųjų gyvūnų klinika;

dr. Inga Stadalienė – Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika;

Socialinis partneris – dr. Girmantas Gumauskas, LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos pirmininkas, privatus veterinarijos gydytojas;

Studentų atstovas – Jurgita Baleišytė, Veterinarinės medicinos 4 kurso studentė;

Studentų atstovas – Indre Dalia Lenkauskas Matulaitis, Veterinarinės medicinos (anglų k.) 4 kurso studentė;

Studentų atstovas – Marija Lapukaitė, Veterinarinės medicinos 2 kurso studentė.

 

Metiniai darbo planai:

2021-2022 m.m.
2020-2021 m.m.
2019-2020 m.m.
2018-2019 m.m.
2017-2018 m.m.
2016-2017 m.m.
2015-2016 m.m.
2014-2015 m.m.
2013-2014 m.m.

 

Veiklos ataskaitos:

2021-2022 m.m.   rudens sem.
2020-2021 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2019-2020 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2018-2019 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2017-2018 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2015-2016 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2014-2015 m.m.    
2013-2014 m.m.    

 

Kokybės užtikrinimas:

2021-2022 m.m.

VM (anglų k.) absolventų apklausos rezultatai

2020-2021 m.m.

VM absolventų darbdavių apklausos rezultatai

Dėstytojų apklausos apie VM 1 k. rudens sem. studijas analizė

Apklausos apie praktikos veterinarijos laboratorijose rezultatai

Apklausos apie Ikiklinikinę gyvūnų augintinių praktiką rezultatai

Apklausos apie Ikiklinikinę produkcijos gyvūnų praktiką rezultatai

2019-2020 m.m.

2019/2020 m.m. VF pirmakursių apklausos apie programos pasirinkimą rezultatai

Apklausos apie atliktą Maisto higienos praktiką rezultatai

2018-2019 m.m.

2018/2019 m.m. Veterinarinės medicinos programos absolventų apklausos apie studijų kokybę analizė

Veterinarinės medicinos studijų programos pasirinkimo analizės rezultatai

Apklausos apie kuratorių sistemos efektyvumą rezultatai

2017-2018 m.m.

VM absolventų (2018) apklausos apie studijų programos kokybę analizė

VM 6 kurso studentų apklausa apie Maisto higiernos II dalyką

VM 1 kurso studentų pasirenkamųjų dalykų apklausos analizė

VM 1-5 kursų rudens semestro apklausos apie studijų kokybę rezultatų suvestinė

VM 1-2 kursų studijų programos pasirinkimo apklausos analizė

2016-2017 m.m.

VM 6 kurso studentų studijų kokybės apklausos analizė

2015-2016 m.m.

Praktinių įgūdžių formavimo PMBC kokybės analizė

VM 6 kurso studentų studijų kokybės apklausos analizė

VM studentų studijų kokybės internetinės apklausos analizė

 

 

 

Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programa „Veterinarinė maisto sauga“

Studijų programa „Veterinarinė maisto sauga”

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – prof. dr. Gintarė Zaborskienė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra, tel. +370 37 362695, el.paštas: gintare.zaborskiene@lsmuni.lt;
Komiteto pirmininko pavaduotojas – doc. dr. Violeta Baliukonienė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

Komiteto nariai:

prof., dr. Elena Bartkienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

prof., dr. Jūratė Šiugždaitė – VF Veterinarinės patobiologijos katedra;

dr. Jūratė Kučinskienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

doc. dr. Aleksandr Novoslavskij – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

doc. dr. Ingrida Sinkevičienė – MF Biochemijos katedra;

prof., dr. Rasa Želvytė – VF Anatomijos ir fiziologijos katedra;

Socialinis partneris – Ilona Drulytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja;

Paulina Šakaitė – Veterinarinės maisto saugos I pakopos 2 kurso studentė;

Agnė Šarmavičiūtė – Veterinarinės maisto saugos I pakopos 3 kurso studentė.


 

Metiniai darbo planai:

2020-2021 m.m.
2019-2020 m. m.
2018-2019 m. m.
2017-2018 m. m.
2016-2017 m. m.


Veiklos ataskaitos:

2020-2021 m.m. ruduo
2019-2020 m. m.
2018-2019 m.m. ruduo
2018-2019 m. m.
2016-2017 m. m. 

Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programa „Maisto mokslas“

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkas – akad. prof. dr., Elena Bartkienė, VF Maisto saugos ir kokybės katedra, tel. +370 601 35837, el.paštas: elena.bartkiene@lsmuni.lt;

Komiteto nariai:

prof., dr. Gintarė Zaborskienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra, el.paštas: gintare.zaborskiene@lsmuni.lt;

prof., dr. Rūta Ustinavičienė – VSF Aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėja, el.paštas: ruta.ustinaviciene@lsmuni.lt;

doc., dr. Aldona Baltušnikienė – MF Biologinės chemijos katedra, el.paštas: aldona.baltusnikiene@lsmuni.lt;

doc. dr. Sigita Ramonaitė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra, el.paštas: sigita.ramonaite@lsmuni.lt;

dr. Alvidas Šarlaukas – VF Maisto saugos ir kokybės katedra, el.paštas: alvidas.sarlauskas@lsmuni.lt;

dr. Vytautė Starkutė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra, el.paštas: vytaute.starkute@lsmuni.lt;

Socialinis partneris – Zita Petkevičienė, UAB Fazer Lietuva“ gamybos direktorė;

Mantvydas Dapšas – Maisto mokslo II pakopos 2 kurso studentas;

Gabija Sutkutė – Maisto mokslo I pakopos 4 kurso studentė.

Paulina Kasčiukaitytė – Maisto mokslo I pakopos 3 kurso studentė;

Giedrė Stukonytė – Maisto mokslo I pakopos 2 kurso studentė.

 

Metiniai darbo planai:

2021-2022 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2020-2021 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2019-2020 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2018-2019 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2017-2018 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2016-2017 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2015-2016 m.m.    
2014-2015 m.m.    
2013-2014 m.m.    

 

Veiklos ataskaitos:

2021-2022 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2020-2021 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2019-2020 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2018-2019 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2017-2018 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2016-2017 m.m.   rudens sem.   pavasario sem.
2015-2016 m.m.    
2013-2014 ir 2014-2015 m. m.    

 

Protokolai:

Protokolas Nr. 116     Protokolas Nr. 117
Protokolas Nr. 111     Protokolas Nr. 112     Protokolas Nr. 113     Protokolas Nr. 114      Protokolas Nr. 115
Protokolas Nr. 106     Protokolas Nr. 107     Protokolas Nr. 108     Protokolas Nr. 109      Protokolas Nr. 110
Protokolas Nr. 101     Protokolas Nr. 102     Protokolas Nr. 103     Protokolas Nr. 104      Protokolas Nr. 105
Protokolas Nr. 96      Protokolas Nr. 97      Protokolas Nr. 98      Protokolas Nr. 99      Protokolas Nr. 100
Protokolas Nr. 91     Protokolas Nr. 92     Protokolas Nr. 93     Protokolas Nr. 94      Protokolas Nr. 95
Protokolas Nr. 86     Protokolas Nr. 87     Protokolas Nr. 88     Protokolas Nr. 89      Protokolas Nr. 90
Protokolas Nr. 81     Protokolas Nr. 82     Protokolas Nr. 83     Protokolas Nr. 84      Protokolas Nr. 85
Protokolas Nr. 76     Protokolas Nr. 77     Protokolas Nr. 78     Protokolas Nr. 79      Protokolas Nr. 80
Protokolas Nr. 71     Protokolas Nr. 72     Protokolas Nr. 73     Protokolas Nr. 74      Protokolas Nr. 75
Protokolas Nr. 66     Protokolas Nr. 67     Protokolas Nr. 68     Protokolas Nr. 69      Protokolas Nr. 70
Protokolas Nr. 61     Protokolas Nr. 62     Protokolas Nr. 63     Protokolas Nr. 64      Protokolas Nr. 65
Protokolas Nr. 56     Protokolas Nr. 57     Protokolas Nr. 58     Protokolas Nr. 59      Protokolas Nr. 60
Protokolas Nr. 51     Protokolas Nr. 52     Protokolas Nr. 53     Protokolas Nr. 54      Protokolas Nr. 55
Protokolas Nr. 46     Protokolas Nr. 47     Protokolas Nr. 48     Protokolas Nr. 49      Protokolas Nr. 50
Protokolas Nr. 41     Protokolas Nr. 42     Protokolas Nr. 43     Protokolas Nr. 44      Protokolas Nr. 45
Protokolas Nr. 36     Protokolas Nr. 37     Protokolas Nr. 38     Protokolas Nr. 39      Protokolas Nr. 40
Protokolas Nr. 31     Protokolas Nr. 32     Protokolas Nr. 33     Protokolas Nr. 34      Protokolas Nr. 35
Protokolas Nr. 26     Protokolas Nr. 27     Protokolas Nr. 28     Protokolas Nr. 29      Protokolas Nr. 30
Protokolas Nr. 21     Protokolas Nr. 22     Protokolas Nr. 23     Protokolas Nr. 24      Protokolas Nr. 25
Protokolas Nr. 16     Protokolas Nr. 17     Protokolas Nr. 18     Protokolas Nr. 19      Protokolas Nr. 20
Protokolas Nr. 11     Protokolas Nr. 12     Protokolas Nr. 13     Protokolas Nr. 14      Protokolas Nr. 15
Protokolas Nr. 6     Protokolas Nr. 7     Protokolas Nr. 8     Protokolas Nr. 9      Protokolas Nr. 10
Protokolas Nr. 1     Protokolas Nr. 2     Protokolas Nr. 3     Protokolas Nr. 4      Protokolas Nr. 5