Doktorantų taryba

Funkcijos

Pagrindinės LSMU Doktorantų tarybos funkcijos yra šios:
 
  • Atstovauti LSMU doktorantų interesams Universiteto, nacionalinius ir tarptautinius mastu;
  • Teikti doktorantų atstovus į LSMU Studentų atstovybės tarybą, LSMU Senatą ir kitas LSMU Studentų atstovybės ar Universiteto struktūras;
  • Savo pastangomis ir per doktorantų koordinatorius skleisti doktorantams aktualią informaciją, organizuoti diskusijas aktualiais klausimais, rengti ir organizuoti nuomonės apklausas;
  • Svarbiems klausimams spręsti organizuoti doktorantų visuotinius susirinkimus;
  • Teikti užklausimus, prašymus, pasiūlymus doktorantams aktualiais klausimais kompetentingoms ar atsakingoms institucijoms;
  • Organizuoti doktorantams aktualių temų ar doktorantūros studijų ir mokslo renginius, dalyvauti tokių renginių organizavime;
  • Tvarkyti doktorantų informacijos sistemą ir duomenų bazę.

Nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija „Mokslas – sveikatai“

Kiekvienais metais LSMU Doktorantų taryba, kartu su LSMU Prorektore mokslui prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaite ir LSMU Mokslo fondu organizuoja jau tradicine tapusią, nacionalinę doktorantų mokslinę konferenciją „Mokslas – sveikatai". Kiekvienais metais ši konferencija vyksta balandžio mėnesį ir yra skirta Pasaulinei sveikatos dienai (balandžio 7-oji) paminėti. 

Konferencijos tikslas - sutelkti skirtingų sričių doktorantus iš skirtingų Lietuvos universitetų pristatyti savo atliekamus mokslinius tyrimus, padiskutuoti apie akutaliausias sveikatos problemas, dalintis mintimis ir idėjomis, iškoti tarpdisciplinių, tarpuniversitetinių bendradarbiavimo galimybių.

2013 metų balandžio 5-ąją dieną vykusi konferencijas "Mokslas - sveikatai" - jau šeštoji. Plačiau apie vykusią konferenciją skaitykite LSMU ir LSMU ligoninės Kauno klinikų savaitraščio "Ave vita" 15 numeryje

          

                      

Konferencijos akimirkos

Socialinis tinklas

Prisijunkite prie LSMU Doktorantų tarybos administruojamo puslapio LSMU doktorantai socialiniame tinkle Facebook!
 
 
Taip pat daugiau informacijos galite rasti tinklalapyje http://www.lsmudoktorantai.lt/