Spausdinti

Darbinės veiklos pasiūlymai
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJA IEŠKO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO!

 

DARBO POBŪDIS:

Vykdyti mokinių, ugdomų pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sveikatos priežiūrą.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

► tvarkyti duomenis apie mokinių sveikatos būklę;

► identifikuoja Mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;

► teikti rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;

► teikti sveikatos žinias gimnazijos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą ir sveikatos stiprinimo būdus;

► organizuoti ir vesti sveikatos ugdymo užsiėmimus, rengti stendinius pranešimus, parodas, publikacijas;

► teikti ir koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą gimnazijoje;

► planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones, dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones; teikti informaciją Gimnazijos bendruomenei apie profilaktinių skiepijimų svarbą;

► prižiūrėti vaikų maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktų reikalavimams ir konsultuoti ugdymo įstaigos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;

► vykdyti gimnazijos patalpų higienos priežiūrą.

SIŪLOME:

► galimybę dirbti 1 etatu* draugiškame ir žingeidžiame kolektyve;

► 800,00 Eur. darbo užmokestį atskaičius mokesčius; 

► 5 dienų (40 valandų) darbo savaitę;

► 26 darbo dienų kasmetines mokamas atostogas;

► galimybę dalyvauti mokymuose.

* Kauno m. Visuomenės sveikatos biuras gimnazijai papildomai skiria 0,5 etato. Šią atlyginimo dalį ir darbo laiką nustato Visuomenės sveikatos biuras.

 

 

 

Atnaujinta 2022.02.28