Projektinė veikla

Projektas "Pacientų, persirgusių Koronaviruso liga (COVID-19) liekamieji simptomai ir jų įtaka sveikatos būklei ir biopsichosocialinėms funkcijoms"

Projekto pavadinimas: "Pacientų, persirgusių Koronaviruso liga (COVID-19) liekamieji simptomai ir jų įtaka sveikatos būklei ir biopsichosocialinėms funkcijoms"

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-04-15 – 2022-12-31 (20.5 mėnesio)

Projekto vadovas: Prof. Raimondas Kubilius; Indrė Bilevičiūtė-Ljungar, Reabilitacijos mokslu docente Karolinskos Institutas, Klinikiniu mokslu katedra (https://ki.se/en/search?q=Indre+Bileviciute-Ljungar)

Projekto partneriai: Karolinska Institutet  (https://ki.se/en/kids/department-of-clinical-sciences-danderyd-hospital)

Finansavimo šaltinis: biudžeto lėšos.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Protokolas      
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Anketa
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Prieigos prie duomenų užklausos forma
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dalyvio sutikimo informacija
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Leidimas atlikti biomedicininį tyrimą

Project title:
"Residual symptoms and their effects on health and biopsychosocial function in patients with coronavirus disease (COVID-19)"

Project implementation period: 2021-04-15 – 2022-12-31 (20.5 month).

Project managers: Prof. Raimondas Kubilius; Indrė Bilevičiūtė-Ljungar, Associate Professor of Rehabilitation Science Karolinska Institute, Department of Clinical Sciences (https://ki.se/en/search?q=Indre+Bileviciute-Ljungar).

Project partners: Karolinska Institutet  (https://ki.se/en/kids/department-of-clinical-sciences-danderyd-hospital).

Source of funding: budget.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Protocol
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Questionnaire
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Data Access Enquiry Form
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Consent Information to Participants
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Authorization for a Biomedical Study