Finansavimo galimybės inovatyvių sveikatos priežiūros produktų kūrėjams

2020-01-14

EIT Health Innostars tinklas skelbia paraiškų konkursą finansuoti aukšto lygio projektus, kurių tikslas į rinką orientuotų inovatyvių sveikatos priežiūros srities produktų kūrimas.

Projekto tikslas: skatinti projektus, vykdančius į rinką orientuotų inovatyvių sveikatos priežiūros srities produktų kūrimą,  atitinkančių EIT Health prioritetines sritis.  

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 75 000 EUR. 

Tinkamos finansuoti išlaidos: projekto vykdytojų darbo užmokestis, komandiruočių išlaidos, įrangos pirkimo ir kitų prekių ir paslaugų išlaidos ir kt. 

Paraiška teikiama  mažiausiai dviejų (akademinio ir ne akademinio) konsorciumo vardu. Projekto privalomas partneris/supervizorius - LSMU, atliekantis sveikatos inovacijų centro (EIT Health Hub) funkciją Lietuvoje. 

Paraiškas gali teikti visi juridiniai vienetai: startuoliai; verslo įmonės;  mokslo ir studijų institucijos; ne pelno siekiančios organizacijos; ligoninės ir kt.  

Partneriai (privalomi):  
• Akademinis partneris (Lietuvos teritorijoje veikiančios mokslo ir studijų institucijos) 
• Neakademinis partneris (Lietuvos teritorijoje veikiančios ligoninės, verslo įmonės, tyrimų institutai, vyriausybinės/nevyriausybinės organizacijos). 

Privalomos veiklos: 
 Ne mažiau kaip 9 val. EIT Health tinklo mentorystės programa;  
• Dalyvavimas tinklinimo veiklose (angl. “Mathmaking events“) 

Vertinimo kriterijai:  
• Projekto idėjos naujumas, inovatyvumas, numatomas poveikis;  
• Projekto idėjos parengtis, įgyvendinimo planas;  
• Projekto idėjos komercializacijos strategija;  
• Komandos sudėtis. 

Daugiau informacijos: EIT HEALTH KVIETIMAS. 

Norinčių teikti paraiškas prašome iki sausio 20 d. pranešti projektų koordinatorei  Irina Semeško, Tel. 409746, Mob. tel. +370 602 31382, El. paštas: Irina.Semesko@lsmuni.lt