Spausdinti

Kviečiami studentai pildyti paraiškas tikslinėms stipendijoms gauti

2022-07-04

Valstybinis studijų fondas kviečia studentus pildyti paraiškas tikslinėms išmokoms gauti

   

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. liepos 16 d. (įskaitytinai) prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS ,,PARAMA“) tikslinei išmokai 2022 m. pavasario semestro papildomo liepos mėn. priėmimo metu gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką pagrindinio priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie IS ,,PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2022 m. pavasario semestras_liepa). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu. 

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. 

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas: http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines