Spausdinti

Žurnalo „Medicina“ cituojamumo rodiklis didėja

2022-07-04

Mieli žurnalo „Medicina“ redakcijos tarybos nariai, autoriai ir recenzentai! Su džiugesiu norime pranešti, kad žurnalo „Medicina“ cituojamumo rodiklis didėja ir remiantis 2022 m. Clarivate Analytics Web of Science duomenų baze pasiekė 2,948 (IF, JCR) už 2021 metus (pav.).

Pirmasis dviejų spaudos lankų „Medicinos“ numeris buvo atspausdintas beveik po metų 1000 egzempliorių tiražu 1920 m. gegužės mėnesį.

Per XX a. trečiąjį ir ketvirtąjį dešimtmečius „Medicina“ tapo solidžiu mokslo žurnalu, kuriame savo straipsnius publikavo Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto Medicinos fakulteto mokslo personalas, jame buvo diskutuojama sveikatos priežiūros valdymo, kovos su užkrečiamosiomis ligomis klausimais. Nuo 1923 m. mokslo straipsnių santraukos pradėtos spausdinti vokiečių kalba, pateikiamos ir užsienio profesinėje spaudoje skelbtų straipsnių santraukos lietuvių kalba.

„Medicinos“ numeriai buvo siunčiami į daugelio Europos ir pasaulio šalių bibliotekas, draugijas, medicinos įstaigas. 1923 m. šių įstaigų skaičius padidėjo iki 152.

1990 m. Lietuvos gydytojų sąjunga atnaujino „Medicinos“ leidybą. Žurnalo vyriausiuoju redaktoriumi išrinktas profesorius Zigmas Satkevičius. Lietuvos gydytojų sąjungos, Kauno medicinos universiteto ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 2001 m. sutartimi žurnalo „Medicina“ leidyba reorganizuota.

Nuo 2002 metų žurnalas „Medicina“ tapo žurnalu, kuris indeksuojamas prestižinėse pasaulio medicinos mokslo duomenų bazėse – Index Medicus ir MEDLINE.

 

Žurnalas „Medicina“ patenka į 87 vietą iš 172 indeksuojamų žurnalų General and Internal Medicine bendrosios medicinos žurnalų grupėje, pasiekdamas 6717 citavimų per 2021 metus.

Dėkojame už Jūsų indėlį ir norime pakviesti publikuotis visų mūsų žurnale!

Nuoroda į žurnalo „Medicina“ tinklapį: http://www.mdpi.com/journal/medicina

Instrukcijos autoriams: https://www.mdpi.com/journal/medicina/instructions