Spausdinti

EDUKACIJOS PAVASARIS 2020

LSMU studijos karantino laikotarpiu ir ateityje

Pasaulinės pandemijos metu įsitikinome - pokyčiai yra neišvengiami, o studijų tobulinimas – nepalieka pasirinkimo. Tai buvo pagrindinė penktojo ,,Edukacijos pavasario“ temų gija. Šių metų birželio 15-ą dieną vykusi konferencija, skirta ikidiplominių ir podiplominių nuotolinių studijų dėstymo aktualijoms, siekė įvertinti universiteto bendruomenės įvykdytą pažangą šiuo ypatingu laikotarpiu. Neįprastas, virtualus konferencijos formatas sulaukė net 582 dalyvių.

y51a1579.jpg (zoomed, 900x547)
Formacijos fakulteto dekanė, prof. R. Morkūnienė,  SA prezidentė E. Alūzaitė,  Medicinos fakulteto dekanas, prof. A. Tamelis

Konferencija buvo suskirstyta į tris dalis, pirmąją „Kas pavyko ir padarysime geriau?“ atidarė rektorius prof. habil. dr. R. Žaliūnas linkėdamas mūsų universitetui ateityje tapti dar labiau matomu, dinamišku, tokiu, kurio ateities dabar neįmanoma prognozuoti. Rektorius apžvelgė ateities projektus, kurie į bendrą darbą jungs ir labai patyrusius specialistus, ir tik pradedančius savo profesinį kelią studentus. Rektorius viliasi, kad universiteto kūrime bendradarbiaus įvairių sričių mokslininkai iš skirtingų Lietuvos universitetų.
y51a1564.jpg (376x240, 360x240)
Rektorius prof. habil. dr. R. Žaliūnas

Prorektorius studijoms prof. K. Petrikonis pabrėžė, kad Covid-19 pakeitė pasaulį visomis prasmėmis – ekonominėmis, socialinėmis ir edukacinėmis. Lankstumas, mokėjimas prisitaikyti prie besikeičiančios pasaulinės situacijos, kompetentingumas – tai aukštosios mokyklos stiprybės. Profesorius priminė, kad neįmanoma staiga pakeisti esamos sistemos, pertvarkyti studijų, tačiau tai yra artimiausios ateities uždavinys. Dėmesys buvo atkreiptas ir į vis labiau ryškėjančius perdegimo požymius, ypatingą psichologinio saugumo svarbą. Taigi, “pokyčiai - tęstinis procesas, todėl reikia mokytis keistis ir keisti mokymąsi”, - šiais žodžiais pristatymą baigė prorektorius studijoms.

Prof. Ž. Dambrauskas konstruktyviai apžvelgė labai dinamišką studijų transformavimo eigą prasidėjus karantinui, atkreipdamas dėmesį, kad daug pasaulio universitetų nesugebėjo taip greitai persitvarkyti. Neabejotina yra tai, kad greiti ir kartais drastiški pokyčiai sustiprino Lietuvos sveikatos universiteto bendruomenę ir išugdė šiuolaikiškesnes edukacines kompetencijas. Profesorius pabrėžė - nuotolinis mokymas neatleidžia blogos turinio ir techninės kokybės, o tai verčia planuoti ateities studijų pertvarką, pateikiant teorinę dalį nuotoliniu būdu, nuo pirmųjų metų artinant ryšį su pacientu, stiprinant studentų mentorystę.
y51a1570.jpg (376x240, 360x240)
Profesorius Žilvinas Dambrauskas

Ekstremaliosios  medicinos katedros vedėjas, prof. Dinas Vaitkaitis pristatė įspūdingą, per trumpą laiką įgyvendintą nacionalinį projektą nuotoliniu būdu rengiant Lietuvos medikus teikti pagalbą sergantiems COVID-19. 

Prof. D. Leskauskas apibendrino nuotolinio mokymo atradimus, tokius kaip studentų pasirengimą seminarams, aktyvų dalyvavimą klausiant klausimus, poreikį bendrauti bei apžvelgė psichologinius pereigos nuo paauglystės į asmenybės brandos aspektus. Profesorius taip pat pažymėjo ypatingą dėstytojo, kaip profesinio tapatumo pavyzdžio, vaidmenį.

Anesteziologijos klinikos vadovasprof. A. Macas – konferencijos organizacinio komiteto narys pasidalino tiek apie anesteziologijos klinikos dėstytojų edukacinį, tiek apie sisteminį organizacinį darbą karantino laikotarpiu. 

y51a1597.jpg (376x240, 360x240)
Studijų centro vyresnioji specialistė studijų kokybei dr. M. Miliušienė

Studijų centro vyresnioji specialistė studijų kokybei dr. M. Miliušienė pristatė nuotolinių studijų vertinimo pandemijos metu duomenis, remiantis studentų ir dėstytojų apklausa. Apklausoje dalyvavo apie 20 % visų studentų ir dėstytojų. Rezultatai atskleidė, kad  pasitenkinimo lygis nuotolinėmis studijomis yra aukštas, stebima akyvi komunikacija, gera paskaitų įrašų kokybė, tačiau būtina tobulinti vertinimo kokybę.

LSMU Studentų atstovybės prezidentė Evelina Alūzaitė pristatė apibendrintas studentų įžvalgas, pažymėdama, kad ypatingos svarbos veiksniu, greitai pertvarkant studijas, buvo intensyvus studentų bendravimas su studijų centro specialistai bei greitas informacijos perdavimas. Džiugu tai, jog visų 7 fakultetų studentų patirtys iki šiol yra teigiamos. Laukdami studijų atnaujinimo, daug studentų savanoriavo „Karštoje linijoje“ ir tai tapo įdomia ir vertinga patirtimi. Studentai pažymi, kad karantino laikotarpiu išmoko vertinti dėstytojų darbą, planuoti asmeninį laiką, vis dėlto gyvas kontaktas su dėstytojais ir pacientais yra nepakeičiamas.

Antroji konferencijos dalis buvo skirta „Studijų plėtros planų ir gerųjų pavyzdžių“ pasidalinimui.  Studijų centro vadovės dr. Indrė Čeponienės pranešimo šūkis buvo „ugdyk savo studentą kaip būsimą savo gydytoją“. Pranešėja džiaugėsi, kad universitetas jau yra naujojoje edukacijos eroje - edukacijos procesas nukreiptas į paciento saugumą ir jo gydymo kokybę. Studentai – tai tūkstantmečio karta, kuriai įdomu atrasti žaidžiant ir sprendžiant realias problemas. Studijų centro vadovė priminė, jog turime galimybę greitai pasiekti informaciją, tačiau būtina išmokti ją analizuoti.

y51a1631.jpg (376x240, 360x240)
SC vadovė dr. I. Čeponienė ir SC InoEdu Informacinių technologijų specialistas T. Šimkus

Esamus ir būsimus rezidentūros iššūkius, planuojamas naujoves apžvelgė podiplominių studijų centro vadovas profesorius Juozas Kupčinskas. Profesorius dėkojo rezidentams ir jų vadovams už darbą priešakinėse pandemijos linijose.

Tarptautinių ryšių ir studijų centro vadovė profesorė Ingrida Janulevičienė, remdamasi Universiteto strateginiais tikslais ir globalizacijos iššūkiais, pristatė universiteto bendruomenės tarptautiškumo bruožus, tarptautinių projektų brandą ir tęstinumą. Pranešėja taip pat pakvietė pažymėti tarptautinio studijų trisdešimties metų sukaktį.

Visų fakultetų dekanai apžvelgė atliktus didelius darbus, įsisavinant šiuolaikinius studijų metodus. Dekanai džiaugėsi sklandžiai pavykusiu nuotoliniu mokymu, aktyviu studentų dalyvavimu. Fakultetai planuoja toliau gerinti studijų kokybę, didinti dėstytojų edukacinę kompetenciją ir diegti simuliacinį mokymą. Pagrindiniai įvardinti iššūkiai buvo vertimo metodai ir praktikinių įgūdžių ugdymas. 

 

Trečioji konferencijos dalis skirta pasiūlymų pasidalinimui „Kaip padaryti dar geriau?“. Net keli pranešimai buvo skirti studijų administratorių darbo reikšmei aptarti. Studijų administratorės E. Laukaitytės, taip pat bendrame dr. L. Malakauskienės ir studijų administratorės G. Nociunskienės pranešime pabrėžta komandinio darbo vertė įtraukianti dėstytoją, studijų administratorių ir studentą kaip neatskiriamą vienetą. Bendradarbiavimas ir darbas kartu veda sėkmingų rezultatų link – pažymėjo pranešėjos. Taip pat nuotolinių studijų dėka viena iš universiteto studentų porų galėjo susilaukti pirmagimio gimtinėje – Izraelyje. Dar tuo metu būsima motina nuotolinį atsiskaitymą atliko ligoninės gimdykloje.

Konferencijoje buvo priminta, kad ruošiant nuotolinėms studijas ir naudojant vaizdinę medžiagą būtina laikytis autorinių teisių apsaugos taisyklių apie kurias kalbėjo dr. Vita Špečkauskienė.

Studijų centro Inovatyviosios edukacijos skyriaus vyresnioji edukacijos specialistė I. Lukoševičiutė-Noreikienė pristatė nuotolinį mokymo (-si) kursą  „E – erudicija“ . Pranešėja išskyrė du dominuojančius iššūkius, kurie svarbūs siekiant kokybiškų mokymo (-si)  rezultatų mokant  nuotoliniu mokymo (-si)  būdu: pirma, pamatuotinų mokymo (-si)   rezultatų formavimas ir koreliuojančių vertinimo strategijų, metodų, priemonių numatymas. Antras iššūkis, atkreipti dėmesį ar kokybiškai parengtas nuotolinis kursas siekiant  aukštų mokymo/-si rezultatų ir turimos dėstytojų skaitmeninės edukacinės kompetencijos. Lektorė atliepiant šiuos iššūkius pakvietė dėstytojus leistis į praktinę kelionę nuotolinių mokymų kūrime, sprendžiant probleminius klausimus mokytis kurti kokybiškus nuotolinius mokymus bei plėtotiskaitmeninę kompetenciją. Visi norintys tobulintis laukiami nuotoliniame „E- erudicijos“ kurse. 

Spėta apžvelgti tik maža dalis įdomios ir reikšmingos ateities studijų tobulinimui konferencijos medžiagos. Kviečiame visus bendruomenės narius išklausyti konferencijos pranešimų.

Nuoširdžiai dėkojame už indelį plėtojant inovatyvias studijas tiek pranešėjams, tiek konferencijos dalyviams!


y51a1643.jpg (376x240, 357x240)
Anesteziologijos klinikos vadovas, prof. A. Macas, SC vadovė, dr. I. Čeponienė, Prorektorius studijoms, prof. K. Petrikonis