Spausdinti

Apie atvirąją prieigą

LSMU Atvirosios prieigos mandatas (priimtas LSMU Rektorate 2013.11.04, Nutarimo Nr. 13-2)

lsmu_logo.jpg (226x169, 140x169) oalogo.jpg (226x169, 226x82)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) kuria institucinę LSMU elektroninių dokumentų talpyklą eDoc, remiantis atviros prieigos (Open Access) strategija ir siekia leisti „laisvai“ naudotis (pagal autorių teisių nuostatas) LSMU mokslinių tyrimų rezultatais ir užtikrinti jų matomumą, efektyvų naudojimą bei Universiteto mokslininkų publikacijų citavimą. Institucijos mokslinių tyrimų rezultatų atvira prieiga didina mokslinių tyrimų svarbą, supažindina su rezultatais visuomenę, išplečia elektroninių dokumentų matomumą bei jų citavimą šalyje ir pasaulyje. Universitetas aktyviai remia atviros prieigos (Open Access) judėjimą, taip atlikdamas vieną iš Universiteto funkcijų – socialinę atsakomybę prieš visuomenę. Atvira prieiga skatina tarptautinį bendradarbiavimą, tyrėjų bendradarbiavimą, naujus tarpdisciplininius tyrimus, inovacijas, vystymąsi, dalinimąsi informacija ir propaguoja mokslą. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto elektroninių dokumentų talpykla (toliau LSMU institucijos talpykla) įkurta 2013 m. siekiant užtikrinti Universiteto mokslinės produkcijos atvirą prieigą. LSMU Institucijos talpykloje talpinamos mokslinės publikacijos, knygos, konferencijų tezės, studentų moksliniai darbai (bakalaurų, magistrų baigiamieji darbai ir doktorantų apgintos disertacijos) ir kita Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinė produkcija. LSMU moksliniai žurnalai ir elektroninės knygos yra laisvai prieinami.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LSMU Open Access mandate (Adopted by LSMU Rectorate on 4 November 2013, Decision No.13-2)

Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) creates institutional repository LSMU eDoc supporting Open Access policy and seeking to enable the possibility to access freely (in accordance with copyright provisions) the results of scientific research of the LSMU and to ensure the visibility, effective use, citation of the publications of the University‘s scientists. Open access to the research results of an institution increases the significance of scientific investigations, brings them to the society, expanding their visibility and citation both at the national and global levels. University actively supports the open access movement thereby realizing one of the functions of the University – social responsibility to the society. It promotes international co-operation, researchers networking, new cross-disciplinary research, innovation, development, sharing of information and promotion of science. Lithuanian University of Health Sciences open access institutional repository (hereinafter - Institutional Repository LSMU) is launched in 2013 in order to ensure open access of the scientific production of the University. The Institutional Repository LSMU contains scientific publications, books, conference papers, student final papers (graduate, undergraduate, doctoral thesis) and other scientific output developed by Lithuanian University of Health Sciences staff. Scientific journals and e-books, published by LSMU, are open access.openaccesslogo.jpg (zoomed, 800x289)

Mokslinės informacijos atviroji prieiga pdf.png (376x240, 240x240)

Atviroji prieiga – tai skaitmeninė, nemokama, be daugumos autorių teisių ir licencijavimo apribojimų literatūra internete (Suber P, 2012).

Tai gali būti recenzuojamų žurnalų straipsniai, konferencijų ar seminarų pranešimai, knygos, daktaro disertacijos, magistro tezės, vaizdo ir garso formatu pateikta informacija, kt. Atviroji prieiga suteikia didesnę galimybę skleisti atliktų mokslinių tyrimų rezultatus, nes nemokama tyrimų rezultatų publikacijų prieiga internete pagreitiną jų matomumą ir skaitomumą, kas paskatina ir suaktyvina naujus mokslinius tyrimus ir jų rezultatų pateikimą visuomenei. Publikacijų autoriams atviroji prieiga užtikrina didesnį jų darbų matomumą ir skaitomumą, o tuo pačiu ir jų publikacijų citavimą, rezultatų panaudojimą kituose tyrimuose. Atvirosios prieigos publikacijos galutiniam vartotojui – mokslininkui, tyrėjui, studentui ar bet kuriam kitam visuomenės nariui – yra prieinamos nemokamai; tai reiškia prieigos barjerų prie mokslinių publikacijų panaikinimą ir išankstinį autorių leidimą naudotis jų darbais (P. Suber, 2012).

Atvirosios prieigos principai paskelbti trijuose pagrindiniuose dokumentuose:

Budapešto deklaracijoje (angl. Budapest Open Access Initiative), 2002 – http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
Bethesdos atvirosios leidybos pareiškime (angl. Bethesda Statement on Open Access Publishing0, 2003 – http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
Berlyno deklaracijoje (angl.Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), 2003 - https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
Atvirosios prieigos publikacijos vartotojus pasiekia per atvirosios prieigos žurnalus ir/arba talpyklas. Mokslinių darbų publikavimas atvirosios prieigos žurnaluose vadinamas auksiniu atvirosios prieigos modeliu. Atvirosios prieigos suteikimas per talpyklas bei archyvus vadinamas žaliuoju atvirosios prieigos modeliu.

auksineprieiga.jpg (226x169, 109x169) Auksinis atvirosios prieigos modelis(angl. Gold open access) – Publikavimas - tai straipsnių publikavimas atvirosios prieigos žurnaluose. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį oficialiai registruotame atvirosios prieigos žurnale.

Atvirosios prieigos žurnalas – tai elektroninis žurnalas, atvirajai prieigai pateikiantis jau recenzuotus straipsnius. Autorius paskelbia savo pirminį originalų straipsnį oficialiai registruotame atvirosios prieigos žurnale ir išsaugo autorines teises, o vartotojai nemokamai naudojasi šia informacija internete. Išlaidas už straipsnio publikavimą padengia pats autorius arba institucija, kurioje jis dirba, arba kita autorių remianti organizacija, kiti rėmėjai.

Daug stambių leidėjų pastaraisiais metais patys išreiškia iniciatyvas atvirosios prieigos klausimu, ir siūlo mišrų arba vėlesnės prieigos būdus prie savo leidžiamų žurnalų.

Mišrios prieigos žurnalai. Jie suteikia atvirąją prieigą tik prie tų straipsnių, kurių leidybos išlaidas apmoka pats autorius ar jo institucija arba kiti jo rėmėjai. Kiti to paties žurnalo straipsniai yra prieinami tik prenumeratoriams arba už atitinkamą mokestį.

Vėlesnės prieigos žurnalai. Jie suteikia atvirąją prieigą prie visų žurnalo straipsnių tik praėjus tam tikram laikotarpiui nuo publikavimo (3 mėn., 6 mėn, 1 metai, 2 metai, ...).

Atvirosios prieigos žurnalų sąrašą galima rasti DOAJ kataloge (angl. Directory of Open Access Journals). Šiuo metu jame yra registruoti 11 217 žurnalai iš 125 šalių (virš 3 021 758 straipsnių).

doais.jpg (zoomed, 873x265)

zaliaprieiga.jpg (226x169, 64x100)

Žaliasis atvirosios prieigos modelis(angl. Self-archiving: green open access) - Archyvavimas - autorius įkelia pats arba atsakingiems asmenims suteikia leidimą įkelti dar nepublikuotą ar jau publikuotą mokslinį darbą į atvirosios prieigos saugyklą. Atvirosios prieigos talpyklose gali būti kaupiami įvairių tipų dokumentai: recenzuojamieji straipsniai, konferencijų/pasitarimų/seminarų publikuoti ar nepublikuoti pranešimai, knygos, mokymo medžiaga, mokymosi kursų medžiaga, vaizdo ir garso formatu paruošta medžiaga, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl.preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, ir kt. Mokslinis straipsnis, jei jis publikuojamas ne atvirosios prieigos žurnale, gali būti įkeltas į atvirosios prieigos talpyklą iškart po publikacijos paskelbimo arba praėjus nustatytam draudimo (angl.period of embargo) periodui. Atvirosios prieigos talpyklos nerecenzuoja publikacijų, bet užtikrina jų prieigą ir matomumą pasaulyje.

Leidėjų autorių teisių politiką ir leidėjų nuostatas dėl straipsnių archyvavimo galima sužinoti svetainėje:
sherpa-romeo-long-logo.gif (170x260, 170x27)
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

RoMEO spalva

Archyvavimas

Žalia

Galima archyvuoti straipsnių preprintus* ir postprintus** arba leidėjų versiją/pdf

Mėlyna

Galima archyvuoti postprintus (t.y., galutinę straipsnio teksto versiją) arba leidėjų versiją/pdf

Geltona

Galima archyvuoti preprintus (t.y., dar nerecenzuotą straipsnio teksto versiją)

Balta

Galimybė archyvuoti nenumatoma

Preprintas* - dar nerecenzuota publikacijos teksto kopija. Postprintas** - galutinė, recenzuota ir pagal recenzento pastabas pataisyta publikacijos teksto kopija.

Norite sužinoti, ar mokslo finansuotojas reikalauja atvirosios prieigos?
Sherpa Juiet - http://v2.sherpa.ac.uk/juliet/
Ką daryti, jeigu leidėjo autorių teisių politika draudžia talpinti kopijas į e.talpyklą?
Pasinaudokite Science Common/SPARC sukurtu mokslininko autorinių teisių priedu ir užpildę siųskite kartu su rankraščiu leidėjui. Tokiu būdu galite išsaugoti turtines autoriaus teises - http://scholars.sciencecommons.org/

Atvirosios prieigos talpyklose gali būti kaupiami įvairių tipų dokumentai: recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, mokymosi kursų medžiaga, garso ir vaizdo įrašai, mokslinių tyrimų duomenys, nepublikuoti darbai (angl. grey literature), dar nerecenzuotos (angl. preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai, nepublikuoti konferencijų pranešimai ir kt. Atvirosios prieigos talpyklos nerecenzuoja publikacijų, bet užtikrina jų prieigą ir matomumą pasaulyje.

Oficialiai registruotas Atvirosios prieigos talpyklas galite rasti:

ROAR registre (angl. Registry of Open Access Repositories) - http://roar.eprints.org/

OpenDOAR kataloge (angl. Directory of Open Acces Repositories) - http://www.opendoar.org/

Autorius pasirenka talpyklą, kurioje nori archyvuoti savo darbą. Atvirosios prieigos talpyklų reitingą galima sužinoti Webometrics (Ranking Web of Repositories) svetainėje - http://repositories.webometrics.info/en

Nuorodos:
1. Atviroji prieiga [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2013 m. spalio 10 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lmba.lt/atviroji-prieiga
2. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis) : [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga /.Vilnius, 2010. Prieiga per internetą: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:B.03~2010~ISBN_978-609-95149-1-8/DS.001.0.01.BOOK