Spausdinti

Projektinė veiklaProjektas pavadinimas:
„LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001)  

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-02-27 iki 2022-04-09.

Santrauka: Projekto tikslas – didinti studijų kokybę bei tarptautinį konkurencingumą medicinos ir sveikatos mokslų, gamtos mokslų srityse.

Projekte numatytos veiklos: dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas, studijų kokybės gerinimas, diegiant inovatyvius, į studentą orientuotus ir kitus pažangius mokymo(si) metodus bei LSMU valdymo bei administravimo tobulinimas.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurti kursai, prieinami universiteto dėstytojams (priega per MOODLE):

 

Daugiau informacijos apie kursus: inoedu.lsmu.lt

Daugiau informacijos apie projektą: https://archyvas.lsmu.lt/lt/veikla/projektine-veikla/es-strukturiniu-fondu-projektai/2014-2020-m-finansavimo-laikotarpis-/lsmu-studiju-kokybes-ir-susijusiu-procesu-gerinimas-didinant-zmogiskuju-istekliu-potenciala.html