Onkologijos institutas

Apie institutą

LSMU Medicinos fakultetas
Onkologijos institutas

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas
Tel. (8 37) 326645; 326356
El.paštas: onkologijos.klinika@kaunoklinikos.lt
Kontaktai

Apie institutą

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2011-04-15 nutarimu nuo liepos 1 d. įsteigtas Onkologijos institutas. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Onkologijos institutas yra juridinio asmens statuso neturintis mokslinės veiklos organizavimo struktūrinis padalinys, kuriame vykdomi Universitetui strategiškai svarbūs moksliniai tyrimai bei eksperimentinės plėtros darbai, studijų programos, rengiami mokslininkai.

Onkologijos institutą sudaro fakulteto padaliniai – Onkologijos ir Hematologijos klinika ir Onkologijos mokslo laboratorija.

Onkologijos instituto veiklos tikslai

 • Vykdyti onkologijos ir hematologijos mokslų tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauti universiteto, Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
 • Optimizuoti onkologijos ir hematologijos dalykų studijas, tobulinant tradicinius bei diegiant naujus dėstymo metodus;
 • Dalyvauti teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.

Onkologijos instituto funkcijos

 • Organizuoti ir vykdyti studijas ir mokslinius tyrimus;
 • Rengti studijų planus ir programas, dėstomų dalykų programas ir specializacijų planus;
 • Kaupti mokslui ir studijoms reikalingą aparatūrą ir įrangą;
 • Rengti vadovėlius, mokslinius straipsnius, mokymo knygas ir kitas studijų bei mokslo priemones;
 • Svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl kandidatų į pedagogines, Instituto vadovo ir į Instituto sudėtį įeinančios mokslo laboratorijos mokslo darbuotojų ir vadovo konkursines vietas.
 • Dalyvauti teikiant aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, diegiant naujus diagnostikos ir gydymo metodus.

Pagrindinis principas – mokslo, studijų ir klinikinės praktikos vienovė.

Institutui priklauso Onkologijos mokslo laboratorija bei Onkologijos ir hematologijos klinika.

Onkologijos mokslo laboratorija

Onkologijos mokslo laboratorijos infrastruktūra pradėta kurti 2009 m. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Senato 2011 m. balandžio mėn. nutarimu įkurtas Onkologijos institutas, savo sudėtyje turintis mokslo laboratoriją. Sudarius genetikų ir biologų komanda, ji pradėjo sėkmingai dirbti nuo 2011 m. rudens. Šiuo metu laboratorijoje vykdoma krūties ir storžarnės vėžio prognozinių ir predikcinių veiksnių paieška.

INSPIRE projektas – protonų mokslinių tyrimų integracija Europoje

LSMU MA Onkologijos institutas dalyvauja Europos sąjungos Horizon 2020 mokslinių tyrimų projekte INSPIRE (angl. INfraStructure in Proton International Research), kuris yra  vykdomas  Mokslo ir inovacijų programų rėmuose, projekto Nr. 730983.

Projekto INSPIRE tikslas yra integruoti įvairių Europos šalių protonų (angl. Proton beam therapy, PBT ) mokslinių tyrimų infrastruktūras,  sukurti tarptautinę prieigą vykdyti protonų spindulinės terapijos  mokslinius tyrimus. Tarptautinės prieigos ir bendradarbiavimo dėka įmanoma vykdyti didelės apimties, kryptingus mokslinius tyrinėjimus, dalintis žiniomis bei patirtimi. Projektas buvo pradėtas vykdyti 2018 m. kovo 1 d.

Onkologinių ligų spindulinis gydymas panaudojant protonų pluoštą yra naujas pažangus metodas, kuomet navikas ypatingai tiksliai apšvitinamas dalelėmis - protonų pluoštu reikiama doze, nesukeliant žalos aplinkiniams sveikiems audiniams bei organams. Didelės energijos protonų spindulinės terapijos įrangai, jos palaikymui, mokslui bei klinikinei praktikai Europoje skiriamos didžiulės investicijos. Šiuo metu protonų terapijos centai yra 11-oje  Europos valstybių. INSPIRE tikslas yra integruoti protonų centrų mokslinius tyrimus įvairiose srityse – nuo radiobiologijos iki medicinos fizikos bei klinikinio pritaikymo.  Tarptautinė prieiga prie INSPIRE suteikia Europos tyrėjams galimybę naudotis „moderniausio lygio“ mokslinių tyrimų infrastruktūra ir galimybėmis. INSPIRE  projektas suvienijo įvairių šalių mokslininkų pajėgas siekiant vykdyti jungtinę mokslinę veiklą protonų terapijos srityje. Sukurtas 17 partnerių konsorciumas. Vienas iš projekto iššūkių ir privalumų – tai tarptautinės prieigos sukūrimas tų šalių mokslininkams, kurie neturi galimybių dirbti protonų terapijos srityje. Tarptautinės prieigos ir jungtinių, koordinuojamų mokslinių tyrimų dėka šis projektas suteikia galimybes įsilieti į ryškiausių Europos mokslininkų gretas, ugdyti jaunąją kartą, vystyti mokslą, kuris yra reikšmingas klinikinei praktikai.

LSMU MA Onkologijos instituto mokslininkai, dalyvaudami INSPIRE projekto Radiobiologijos mokslinių tyrimų grupėje, analizuoja  kelių krūties vėžio ląstelių linijų (MCF-7 ir MDA-MB-231) radiorezistentiškumo problemą, apšvitinant jas fotonais LSMU ligoninėje Kauno klinikose ir protonais, pasinaudojant tarptautine prieiga. LSMU MA Onkologijos institutas, dalyvaudamas INSPIRE projekte, savo radiobiologiniais tyrimais įsilieja į bendrą fundamentalių bei klinikinių protonų spindulinės terapijos mokslinių tyrimų erdvę ir prisideda prie mokslo plėtros Europoje.

Su INSPIRE projektu detaliau galima susipažinti https://protonsinspire.eu/knowledge-hub tinklapyje.

Mokslinio darbo temos

 • Solidinių navikų prognozinių ir predikcinių molekulinių žymenų paieška. Tirsime genetinių veiksnių įtaka įvairios lokalizacijos onkologinių susirgimų patogenezei, analizuosime jų predikcinę vertę bei tarpusavio sąveika su kitais genais
 • Radiobiologiniai tyrimai. Tirsime normalių ir vėžinių ląstelių atsaką įjonizuojančią spinduliuotę bei šio atsako biologinį mechanizmą
 • Mieloproliferacinių ir limfoproliferacinių ligų molekulinių prognozinių žymenų tyrimai. Ieškosime naujų markerių, leidžiančių greičiau diagnozuoti onkohematologinius susirgimus, prognozuoti jų eigą bei atkryčius.