Studijų programų komitetai

Pirmosios pakopos studijų programa „Burnos higiena“

Burnos higienos studijų programos komitetas:

Pirmininkė –  prof. dr. Eglė Aida Bendoraitienė, 

Komiteto nariai:

doc. dr. Kristina Saldūnaitė, 

doc. dr. Jūratė Zūbienė, 

Gitana Rėderienė, socialinis partneris,

Ieva Gumenaitė, Burnos higienos programos II kurso studentė.

2019/2020 m. m. veiklos planas

2019/2020 m. m. veiklos ataskaita

2020/2021 m. m. veiklos planas

2020/2021 m. m. veiklos ataskaita

2021/2022 m. m. veiklos planas

Vientisųjų studijų programa „Odontologija“

Odontologijos studijų programos komitetas:

Pirmininkė – prof. dr. Kristina Lopatienė, 

Komiteto nariai:

doc. dr. Vilija Andruškevičienė, 

doc. dr. Greta Lodienė, 

prof. dr. Julija Narbutaitė, 

doc. dr. Dalius Sakavičius, 

prof. dr. Gediminas Žekonis, 

dr. Valdas Vilkinis, socialinis partneris,

Jonas Sabulis, Odontologijos programos V kurso studentas,

Andrius Kubilius, Odontologijos programos V kurso studentas.