Spausdinti

LSMU Senato rinkimai 2020
                                                                                                                                                                             

2020 m. rugsėjo 28 d.

Skelbiami LSMU senato rinkimų antrojo turo rezultatai

Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (toliau – Tvarka), patvirtinta 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10 ir pakeista 2020-02-13 nutarimu Nr. 131-01, LSMU rektoriaus 2020-05-18 įsakymu Nr. V-291, ir Universiteto pagrindinių veiklų darbuotojų susirinkimų, vykusių 2020 m. rugsėjo 28 d., skelbiami Senato antro rinkimų turo balsavimo rezultatai ir išrinktų kandidatų sarašas (rasite čia).


LSMU senato rinkimų komisija                                                                                                                                                                             

2020 m. rugsėjo 24 d.

LSMU senato rinkimų antrasis turas

Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (toliau – Tvarka), patvirtinta 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10 ir pakeista 2020-02-13 nutarimu Nr. 131-01, LSMU rektoriaus 2020-05-18 įsakymu Nr. V-291, ir Universiteto pagrindinių veiklų darbuotojų susirinkimų, vykusių 2020 m. rugsėjo 21 d., balsavimo rezultatais, kai du ar daugiau kandidatų surenka vienodą balsų skaičių ir likus pagal kvotas mažiau laisvų vietų nei yra pretendentų, skelbiamas LSMU senato rinkimų antras balsavimo turas. Kandidatų sąrašą rasite čia.

 

SENATO RINKIMAI, II TURAS

Pagrindinė veikla

Data

Vieta

Balsavimo laikas

LSMU MA Mokslinė

2020-09-28

MLK, Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salė (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00 – 14.00

LSMU VA Pedagoginė, Mokslinė ir Gyvūnų sveikatos priežiūra

2020-09-28

VA Centrinių rūmų Posėdžių salė Nr. 120 (Tilžės g. 18, Kaunas)

8.00 – 14.00


Atkreipiame dėmesį, kad Senato rinkimų II ture balsuoti gali:

 - Medicinos akademijos mokslo daktaro laipsnį turintys darbuotojai, iki 2020-09-21 kaip pagrindinę veiklą pasirinkę (deklaravę) – MA mokslinė;
 - Veterinarijos akademijos mokslo daktaro laipsnį turintys darbuotojai.

 
Maloniai primename rinkėjams balsuojant turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba darbo pažymėjimą, asmeninę rašymo priemonę, dėvėti apsaugines veido kaukes ir laikytis LR ekstremaliųjų situacijų vadovo aktualių rekomendacijų dėl COVID-19.

 
LSMU senato rinkimų komisija

 

                                                                                                                                                                             

2020 m. rugsėjo 22 d.

Skelbiami LSMU senato rinkimų rezultatai

Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (toliau – Tvarka), patvirtinta 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10 ir pakeista 2020-02-13 nutarimu Nr. 131-01, LSMU rektoriaus 2020-05-18 įsakymu Nr. V-291, ir Universiteto pagrindinių veiklų darbuotojų susirinkimų, vykusių 2020 m. rugsėjo 21 d., balsavimo rezultatais, skelbiami LSMU senato rinkimų rezultatai (rasite čia).

 LSMU Senato rinkimų komisija

                                                                                                                                                                              

2020 m. rugsėjo 14 d.

Skelbiamas kandidatų į LSMU senato narius sąrašas

Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (toliau – Tvarka), patvirtinta 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10 ir pakeista 2020-02-13 nutarimu Nr. 131-01, LSMU rektoriaus 2020-05-18 įsakymu Nr. V-291, ir Senato rinkimų komisijos 2020-09-11 posėdžio nutarimu Nr. 7, skelbiame kandidatų į LSMU senatą sąrašus (rasite čia.)

Maloniai primename rinkėjams balsuojant turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba darbo pažymėjimą, asmeninę rašymo priemonę, dėvėti apsaugines veido kaukes ir laikytis LR ekstremaliųjų situacijų vadovo aktualių rekomendacijų dėl COVID-19.

 Rinkimų į LSMU Senatą balsavimo data, laikas ir vieta:

Pagrindinė veikla

Data

Vieta

Balsavimo laikas

IŠANKSTINIS BALSAVIMAS
LSMU MA Pedagoginė, Mokslinė, Žmogaus sveikatos priežiūra

LSMU VA Pedagoginė, Mokslinė ir Gyvūnų sveikatos priežiūra

2020-09-17

MLK, Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salė (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

VA Gyvulininkystės instituto Posėdžių salė (R. Žebenkos 12, Baisogala, Radviliškio raj.)

9.00–10.00

MA Neuromokslų instituto Palangos klinikos Biblioteka (Vydūno al. 4, Palanga)

14.00–15.00

 

SENATO RINKIMAI

LSMU MA Pedagoginė

2020-09-21

MLK, Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salė (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

LSMU MA Mokslinė

2020-09-21

MLK, prof. Kazio Oželio auditorija (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

LSMU MA Žmogaus sveikatos priežiūra

2020-09-21

MLK, Mažoji auditorija (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

LSMU VA Pedagoginė, Mokslinė ir Gyvūnų sveikatos priežiūra

2020-09-21

VA Centrinių rūmų Posėdžių salė Nr.120 (Tilžės g. 18, Kaunas)

8.00–14.00


Daugiau informacijos yra LSMU senato rinkimų tvarkoje, kurią rasite čia.

Kviečiame Universiteto akademinę bendruomenę aktyviai dalyvauti LSMU senato rinkimuose!

Kontaktai pasiteirauti:
Senato rinkimų komisijos pirmininkė prof. A. Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt
Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. R. Naginienė, tel.: 302953, 5703, rima.naginiene@lsmuni.lt

LSMU senato rinkimų komisija

 

                                                                                                                                                                              

2020 m. rugpjūčio 26 d.

Skelbiami rinkimai į LSMU senatą

Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (toliau – Tvarka), patvirtinta 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10 ir pakeista 2020-02-13 nutarimu Nr. 131-01, LSMU rektoriaus 2020-05-18 įsakymu Nr. V-291, ir Senato rinkimų komisijos (toliau – Komisija) 2020-05-27 posėdžio nutarimu, informuojame, kad LSMU senato pirmininkas prof. R. Benetis šaukia LSMU pagrindinių veiklų, t. y. mokslinės, pedagoginės ir žmogaus bei gyvūnų sveikatos priežiūros, darbuotojų Susirinkimus, kuriuose bus renkami Senato nariai.

 Vadovaujantis Tvarkos 17 punktu, skelbiama rinkimų į Senatą ir balsavimo data, laikas ir vieta:

Pagrindinė veikla

Data

Vieta

Balsavimo laikas

IŠANKSTINIS BALSAVIMAS
LSMU MA Pedagoginė, Mokslinė, Žmogaus sveikatos priežiūra

LSMU VA Pedagoginė, Mokslinė ir Gyvūnų sveikatos priežiūra

2020-09-17

MLK, Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salė (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

VA Gyvulininkystės instituto Posėdžių salė (R. Žebenkos 12, Baisogala, Radviliškio raj.)

9.00–10.00

MA Neuromokslų instituto Palangos klinikos Biblioteka (Vydūno al. 4, Palanga)

14.00–15.00

 

SENATO RINKIMAI

LSMU MA Pedagoginė

2020-09-21

MLK, Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salė (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

LSMU MA Mokslinė

2020-09-21

MLK, prof. Kazio Oželio auditorija (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

LSMU MA Žmogaus sveikatos priežiūra

2020-09-21

MLK, Mažoji auditorija (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

LSMU VA Pedagoginė, Mokslinė ir Gyvūnų sveikatos priežiūra

2020-09-21

VA Centrinių rūmų Posėdžių salė Nr.120 (Tilžės g. 18, Kaunas)

8.00–14.00

 

Dviem arba daugiau kandidatų surinkus vienodą balsų skaičių ir likus pagal kvotas mažiau laisvų vietų nei yra pretendentų, bus rengiamas antras balsavimo turas.

SENATO RINKIMAI, II TURAS

LSMU MA Pedagoginė

2020-09-28

MLK, Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salė (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

LSMU MA Mokslinė

2020-09-28

MLK, Prof. Kazio Oželio auditorija (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

LSMU MA Žmogaus sveikatos priežiūra

2020-09-28

MLK, Mažoji auditorija (Eivenių g. 4, Kaunas)

8.00–14.00

LSMU VA Pedagoginė, Mokslinė ir Gyvūnų sveikatos priežiūra

2020-09-28

VA Centrinių rūmų Posėdžių salė Nr.120 (Tilžės g. 18, Kaunas)

8.00–14.00

 

Vadovaujantis Tvarkos 5.3.1, 5.3.2, 6 ir 19 punktais, LSMU Medicinos akademijos, kai kurių LSMU akademinių bei administracinių padalinių ir abiejose akademijose dirbantys darbuotojai, turintys mokslo daktaro laipsnį ir atitinkantys kitus Senato nariams ar rinkėjams keliamus reikalavimus, turi pasirinkti vieną atstovaujamą akademiją ir vieną pagrindinę veiklą: pedagoginę, mokslo arba sveikatos priežiūrą. Pagal pasirinktos veiklos kohortą darbuotojai galės kandidatuoti į Senato narius ir (arba) dalyvauti kaip rinkėjai. Mokslo laipsnį turintys Veterinarijos akademijos darbuotojai dalyvauja vienoje kohortoje, todėl jiems deklaruoti pagrindinės veiklos nereikia. Atkreipiame dėmesį, kad pagrindinės veiklos dar nepasirinkę MA mokslo laipsnį turintys darbuotojai oficialiu LSMU paštu gaus kvietimą deklaruoti atstovaujamą akademiją ir pagrindinę veiklą. Deklaracija išimtinai bus galima tik iš oficialaus LSMU elektroninio pašto naudojant Jums įprastus prisijungimo vardus bei slaptažodžius.

Maloniai prašome Jūsų pagrindinę veiklą deklaruoti iki 2020 m. rugsėjo 11 d.

Kandidatų į LSMU senato narius kėlimas ir registracija vyks iki rugsėjo 10 d. Visi kandidatai registruojasi patys. Registruojantis Komisijai pateikiamas laisvos formos pasirašytas ir nuskenuotas siūlymas dėl kandidatų, kandidato sutikimas būti renkamam į Senato narius arba save iškėlusio kandidato prašymas kandidatuoti rinkimuose į Senato narius.

Kandidatuoti gali LSMU profesoriai, docentai, vyriausieji mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai, užėmę pareigas konkurso būdu ir atitinkamai pasirinkę pagrindinę veiklą. Senato nariai renkami pagal pagrindinę veiklą atitinkamos veiklos grupės atstovų susirinkime (išskirtinumas – Veterinarijos akademijoje, kur dėstytojai ir mokslininkai renka pagal subendrintas kvotas).

Kandidatų registracijai prašome spausti šią nuorodą. Spausti čia.

 Kandidatų į LSMU senato narius sąrašai bus skelbiami rugsėjo 14 d. LSMU tinklalapyje.

 Maloniai primename rinkėjams balsuojant turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba darbo pažymėjimą.

 Prašome laikytis LR ekstremaliųjų situacijų vadovo aktualių rekomendacijų dėl COVID-19.

 Kviečiame Universiteto akademinę bendruomenę aktyviai dalyvauti LSMU senato rinkimuose!

 LSMU senato pirmininkas prof. R. Benetis                                                            LSMU senato rinkimų komisija

 

                                                                                                                                                                              

 
2020 m. birželio 19 d.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato rinkimai 2020

Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (tolaiua – LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (toliau – Tvarka), patvirtinta 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10 ir pakeista 2020-02-13 nutarimu Nr.131-01, LSMU rektoriaus 2020-05-18 įsakymu Nr. V-291, ir Senato rinkimų komisijos 2020-06-03 posėdžio nutarimu Nr. 2, informuojame, kad prasideda pasirengimas LSMU senato rinkimams.

Numatoma, kad informacija apie Senato rinkimus bus skelbiama 2020 m. rugpjūčio 26 d., todėl kandidatai į Senato narius galėtų būti keliami (keltis) iki 2020 m. rugsėjo 10 d.

Atsižvelgiant į tai, kad vasarą didelė dalis darbuotojų atostogauja, Universiteto bendruomenę, akademinius padalinius kviečiame dar šiais mokslo metais pradėti svarstyti galimus kandidatus į Senato narius.

Vadovaujantis Tvarkos 5.3.1, 5.3.2, 6 ir 19 punktais, LSMU Medicinos akademijos, kai kurių LSMU akademinių bei administracinių padalinių ir abiejose akademijose dirbantys darbuotojai, turintys mokslo daktaro laipsnį ir atitinkantys kitus Senato nariams ar rinkėjams keliamus reikalavimus, turės pasirinkti vieną atstovaujamą akademiją ir vieną pagrindinę veiklą: pedagoginė, mokslo ar sveikatos priežiūra. Pasirinktoje veikloje darbuotojai galės kandidatuoti į Senato narius ir/ar dalyvauti kaip rinkėjai. Mokslo laipsnį turintys Veterinarijos akademijos darbuotojai dalyvauja vienoje kohortoje, todėl jiems deklaruoti pagrindinės veiklos nereikės. Atkreipiame dėmesį, kad šie darbuotojai oficialiu LSMU paštu gaus kvietimą deklaruoti atstovaujamą akademiją ir pagrindinę veiklą. Deklaracija išimtinai bus galima tik iš oficialaus LSMU elektroninio pašto naudojant Jums įprastus prisijungimo vardus bei slaptažodžius.

Daugiau informacijos ir reikalavimai kandidatams į Senato narius pateikti LSMU senato rinkimų tvarkoje, kurią rasite čia.

Maloniai prašome sekti naujienas LSMU svetainėje rubrikoje „LSMU senato rinkimai 2020“.


Kontaktai pasiteirauti:
Senato rinkimų komisijos pirmininkė prof. A. Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt
Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. R. Naginienė, tel.: 302953, 5703, rima.naginiene@lsmuni.lt

 
LSMU senato rinkimų komisija