Spausdinti

Senato patvirtinti dokumentai

2022 m. gegužės 26 d.

LSMU VA Gyvūnų mokslų fakulteto gyvūnų auginimo technologijų instituto Josifo Taco pienininkystės centro nuostatai
LSMU Neuromokslų instituto nuostatai

2022 m. balandžio 14 d.

2022 metų bendrojo priėmimo į LSMU ir VU Rezidentūros studijas principai2022 m. kovo 24 d.

LSMU Studentų reikalų tarnybos nuostatai
LSMU Infrastruktūros valdymo tarnybos nuostatai
LSMU Kokybės ir strategijos stebėsenos tarnybos nuostatai2021 m. lapkričio 25 d.

LSMU 2022 m. studentų priėmimo taisyklės

2021 m. spalio 28 d.

LSMU dalyko (modulio) aprašo rengimo tvarka
LSMU Veterinarijos fakulteto nuostatai
2021 m. rugsėjo 30 d.

LSMU Studijų kokybės vadovas
LSMU Plėtros tarnybos nuostatai
LSMU Sveikatos inovacijų vystymo centro nuostatai 


2021 m. birželio 17 d.

LSMU dalyko (modulio) aprašo rengimo tvarka
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai
LSMU Sveikatos inovacijų vystymo centro nuostatai
LSMU Komunikacijos tarnybos nuostatai
LSMU Slaugos fakulteto profilinės Slaugos klinikos nuostatai


2021 m. balandžio 22 d.

LSMU Studijų reglamentas
2021 metų bendrojo priėmimo į rezidentūros studijas principai
LSMU Emanuelio Levino centro nuostatai
LSMU Rezidentų judumo fondo 2020 m. veiklos ataskaita
LSMU Grįžtamojo ryšio studijų kokybei gerinti organizavimo tvarka
LSMU Studijų programos komiteto nuostatai
Studentų priėmimo į LSMU 2021 m. taisyklės2021 m. kovo 4 d. 

Studentų priėmimo į LSMU 2021 metais taisyklės


2021 m. vasario 11 d. 

Atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų centro nuostatai2021 m. sausio 21 d. 

LSMU pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatai
LSMU vardinės stipendijos už savanorišką veiklą plėtojant universiteto žinomumą užsienyje nuostatai


2020 m. gruodžio 17 d. 

LSMU Senato darbo reglamentas
2020 m. lapkričio 19 d.

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo LSMU reglamentas
Bibliotekos ir informacijos centro nuostatai


2020 m. rugsėjo 23 d. 

LSMU Nuotolinių studijų tvarka 
LSMU GMF Gyvūnų auginimo technologijų instituto nuostatai
LSMU GMF Gyvūnų mitybos katedros nuostatai
LSMU GMF Gyvūnų veisimo katedros nuostatai
LSMU VA Anatomijos ir fiziologijos katedros nuostatai
LSMU VF dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos nuostatai 
LSMU VF Maisto saugos ir kokybės katedros nuostatai
LSMU VF Veterinarinės patobiologijos katedros nuostatai
LSMU Informacinių technologijų centro nuostatai
2020 m. rugsėjo 10 d. 

 LSMU VšĮ PMBC įstatai  


2020 m. birželio 25 d.

LSMU Studijų kokybės užtikrinimo nuostatai
LSMU žemės ūkio mokslų srities doktorantūros studijų reglamentas
LSMU ir VDU gamtos mokslų srities biofizikos krypties doktorantūros studijų reglamentas
LSMU medicinos ir sveikatos mokslų srities doktorantūros studijų reglamentas
LSMU gamtos mokslų srities biologijos krypties doktorantūros studijų reglamentas2020 m. birželio 11 d. 

Užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo tvarka ir sprendimų priėmimo kokybės užtikrinimo sistema
Laipsnio nesuteikiančių gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašas
2020 m. gegužės 28 d.

LSMU studentų priėmimo 2020 m. taisyklės
Kvalifikacijos ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka

2020 m. balandžio 30 d.

LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinikos nuostatai
LSMU rezidentų judumo fondo nuostatai
2020 m. bendrojo priėmimo į LSMU ir VU rezidentūros studijas principas


2020 m. vasario 13 d. 

LSMU 2020 m. studentų priėmimo taisyklės
LSMU Senato rinkimo tvarka
LSMU Tarybos narių rinkimų tvarka2019 m. lapkričio 28 d. 

LSMU Ikiklinikinių tyrimų centro nuostatai


2019 m. spalio 31 d.

LSMU VSF Sveikatos tyrimų instituto nuostatai


2019 m. rugsėjo 19 d.

LSMU Studijų reglamentas
LSMU Plėtros tarnybos nuostatai

 

2019 m. birželio 20 d.

Senato pareiškimas 
LSMU Neuromokslų instituto Palangos klinikos nuostatai
Standartizuoto motyvacijos pokalbio vertinimo struktūra
Medicinos studijų planas
Medicinos studijų užsienio kalba planas
LSMU Studijų reglamentas


2019 m. gegužės 23 d.

LSMU mokslinės veiklos reglamentas
LSMU Sporto centro nuostatai


2019 m. kovo 21 d.

LSMU Sporto medicinos klinikos nuostatai
LSMU Rezidentų judumo fondo 2018 m. veiklos ataskaita

 
2019 m. vasario 22 d.

Studentų priėmimo 2019 m. taisyklės

 
2019 m. sausio 25 d.

LSMU Pulmonologijos klinikos nuostatai
LSMU VA Gyvūnų mokslų fakulteto Kinologijos centro nuostatai

 
2018 m. gruodžio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Statybos ir investicijų tarnybos nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Ekonomikos ir planavimo tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studijų centro nuostatai 

 
2018 m. lapkričio 29 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Dokumentų valdymo tarnybos nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto LSMU prevencijos taisyklės 

 
2018 m. spalio 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarijos akademijos muziejaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Emmanuelio Levino centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU VA Veterinarinės patobiologijos katedros Afrikinio kiaulų maro kompetencijos centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Bioetikos centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Senato darbo reglamentas 

 

2018 m. rugsėjo 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Bioetikos centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka 

 

2018 m. birželio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU ikiklinikinių tyrimų centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studentų priėmimo 2018 m. taisyklės

 

2018 m. gegužės 18 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU papildomųjų studijų bendrųjų reikalavimų aprašas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Biologinių tyrimų centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studentų priėmimo 2018 m. taisyklės 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Beglobių gyvūnų augintinių centro nuostatai

 

2018 m. kovo 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Rezidentų judumo fondo 2017 m. veiklos ataskaita 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Fiziologijos ir farmakologijos instituto nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Kultūros centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018 m. bendrojo priėmimo į LSMU ir VU rezidentūros studijas principai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarinės medicinos simuliacijos centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU PMBC finansinė atskaitomybė

 

2018 m. vasario 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studentų priėmimo 2018 m. taisyklės

 

2018 m. sausio 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvulininkystės instituto Chemijos laboratorijos muostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Ekologijos skyriaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Gyvūnų veisimo ir reprodukcijos skyriaus nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarinės patobiologijos katedros nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus nuostatai

 

2017 m. gruodžio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Mokslo instituto tarybos rinkimų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sveikatos inovacijų vystymo centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto Farmacinių technologijų instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro nuosatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Leidybos namų nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Informacinių technologijų centro nuostatai

 

2017 m. lapkričio 17 d. 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslinės veiklos reglamentas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neuromokslų instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Elgesio medicinos instituto ir LSMU Neuromokslų instituto sujungimo sąlygų aprašas

 

2017 m. spalio 13 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centro nuostatai

 

2017 m. birželio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studijų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Mokslo centro nuostatai

 

2017 m. gegužės 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU VA Veterinarijos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU ir VDU doktorantūros studijų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU doktorantūros studijų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatai

 

2017 m. kovo 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Įrodymais pagrįstos medicinos centro nuostatai

 

2016 m. gruodžio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Personalo tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Juridinės tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU MA MF Imunologijos ir alergologijos klinikos nuostatai

 

 2016 m. lapkričio 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gyvūnų gerovės centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gyvūnų tyrimų centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Plėtros tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Rezidentūros reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Strateginių gairių ir plano tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) VA Smulkiųjų gyvūnų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) VA Stambiųjų gyvūnų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vivariumo nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro nuostatai

 

2016 m. spalio 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU katedros, instituto, klinikų vadovo Rinkimų reglamentas_Aktuali redakcija

 

Pretendento žurnalas

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslo_instituto_Tarybos rinkimų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU Rezidentų judumo fondo nuostatai 2016_Aktuali_redakcija

 

1 priedas

2 priedas

 

2016 m. rugsėjo 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studijų reglamentas_Aktuali redakcija

 

 

2016 m. liepos 8 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studentų priėmimo 2016 m. taisyklės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studentų priėmimo 2016 m. taisyklės (1 priedas)

 

2016 m. birželio 17 d. 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Senato darbo reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU konkursų atestavimo tvarka

 

2016 m. gegužės 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Vivariumo nuostatai

 

2016 m. balandžio 26 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016 m. bendrojo priėmimo į LSMU ir VU laipsnio  nesuteikiančias (rezidentūros) studijas principai

 

2016 m. kovo 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro nuostatai

 

2016 m. sausio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Knygyno nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto nuostatai

 

2015 gruodžio 18 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Bibliotekos ir informacijos centro nuostatai 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Medicinos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Odontologijos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Slaugos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvulininkystės technologijos fakulteto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentas

 

2015 m. gegužės 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvūnų tyrimo centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU konkursų atestavimo tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Skubios medicinos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Doktorantūros studijų reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Medicininės simuliacijos centro nuostatai

 

2015 m. kovo 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pedagoginių ir garbės vardų nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Rezidentų judumo fondo nuostatai
Rezidentų judumo fondo nuostatų priedai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU dėstytojų kompetencijos užtikrinimo tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Studijų centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2015 m. priėmimo taisyklės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Medicinos akademijos Virškinimo sistemos tyrimų instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2015 m. priėmimo į rezidentūrą taisyklės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2015 m. priėmimo į doktorantūrą taisyklės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto nuostatai

 

2015 m. vasario 2 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Medicinos akademijos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarijos akademijos nuostatai

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Analizinės ir toksikologinės chemijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Anatomijos ir fiziologijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Aplinkos ir darbo medicinos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmakognozijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvūnų veisimo ir mitybos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Klinikinės farmacijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Maisto saugos ir kokybės katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neužkrečiamųjų ligų katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Profilaktinės medicinos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Slaugos ir rūpybos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sveikatos psichologijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sveikatos vadybos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Užkrečiamųjų ligų katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Vaistų chemijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros nuostatai

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvūnų auginimo technologijų fakulteto instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Elgesio medicinos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Endokrinologijos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Kardiologijos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neuromokslų instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Mikrobiologijos ir virusologijos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sporto instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Sveikatos tyrimų instituto nuostatai

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Dantų ir burnos ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Geriatrijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neurologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Reabilitacijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Smulkių gyvvūnų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Stambiųjų gyvulių klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Ortodontijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Vaikų reabilitacijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos nuostatai

 

2015 m. sausio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU gero valdymo kodas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studijų reglamentas

 

2015 m. sausio 12 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Akių ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Akušerijos ir ginekologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Anatomijos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Anesteziologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Bendrosios chirurgijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Biochemijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Chirurgijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Ekstremalios medicinos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Endokrinologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Fizikos, matematikos ir biofizikos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Gatroenterologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Histologijos ir embrionologijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Infekcinių ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Intensyviosios terapijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kalbų ir edukacijos katedros nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kardiologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Laboratorinės medicinos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Nefrologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Neonatologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Neurochirurgijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Odos ir venerinių ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Onkologijos instituto nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Ortopedijos ir traumatologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Patologinės anatomijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Psichiatrijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Pulmonologijos ir imunologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Radiologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Reumatologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Šeimos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Urologijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vaikų chirurgijos klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vaikų ligų klinikos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Vidaus ligų klinikos nuostatai

 

2014 m. gruodžio 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU vidurinės mokyklos strategija
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU Karjeros centro nuostatai

 

2014 m. lapkričio 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU Informacinių technologijų centro nuostatai

 

2014 m. spalio 24 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU Etikos kodeksas

 

2014 m. rugsėjo 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU senato 2011 m.  rugsėjo 30 d. nutarimo nr. 13-04 „Dėl LSMU mokslo instituto tarybos narių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl elgesio medicinos instituto tarybos nario skyrimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo planas

 

2014 m. birželio 30 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU fakulteto dekanų ir mokslo institutų direktorių rinkimų reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai LSMU mokslo instituto nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU padalinių pedagoginio krūvio nustatymo ir darbo užmokesčio fondo padaliniams skaičiavimo reglamentas

 

2014 m. birželio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijų reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentų judumo fondo nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai lietuvos sveikatos mokslų universiteto akademijos nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakulteto institutų nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fakulteto nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Pavyzdiniai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto etikos kodeksas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vardinių stipendijų ir pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamentas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei  dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka

 

 

2014 m. gegužės 16 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU akademinės bendruomenės konferencijų sušaukimo ir darbo organizavimo tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU studentų ginčų su administracija ir kitais darbuotojais nagrinėjimo komisijos nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studentų ginčų su administracija ir kitais darbuotojais nagrinėjimo tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU senato darbo reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU senato rinkimų tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU tarybos narių rinkimų tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

PavyzdiniaiLSMU administracinių padalinių nuostatai

 

 

2014 m. kovo 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 

LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų, antrą kartą iš eilės laimėjusių konkursą toms pačioms pareigoms eiti, atestavimo tvarka

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

LSMU papildomųjų studijų bendrųjų reikalavimų aprašas

 

2014 m. sausio 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU MA Profilinės vaikų reabilitacijos klinikos nuostatai

 

2013 m. gruodžio 20 d.

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Aukščiausio lygio  kompetencijos centrų atrankos reglamentas
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kompensavimo už studijas atlikusiems bazinius karininius mokymus tvarkos aprašas
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslinių tyrimų kryptys
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU kultūros centro nuostatai
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslinės veiklos reglamentas
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studijų centro nuostatai

 

2013 m. lapkričio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Civilinės saugos tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dokumentų valdymo tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto juridinės tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skyrimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarkos aprašas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto etikos kodeksas

 

2013 m. spalio 11 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto starteginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir koregavimo tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių (darbdavių) nuomonės tyrimo tvarka

 

2013 m. rugsėjo 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato atviras kreipimasis LR Seimo ir Vyriausybės narius bei Lietuvos atstovus Europos Parlamente

 

2013 m. birželio 7 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentų judumo fondo nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų reglamentas

 

2013 m. vasario 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinės mokyklos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Priėmimo 2013m. taisyklės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteo elgesio medicinos instituto nuostatai

 

2013 m. balandžio 26 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sprendimo investuoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto turtą priėmimo principai ir tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai
Tipiniai katedrų nuostatai

 

2013 m. kovo 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo fondo premijų skyrimo produktyviausiems LSMU mokslininkams bei tyrėjams tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ekonomikos ir planavimo tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo fondo nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kinologijos mokslinio ir edukacinio ugdymo centro nuostatai

 

2012 m. gruodžio 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto studijų programų komitetų nuostatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studentų pasiekimų vertinimo reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto viešųjų pirkimų tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto vaistinės nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto statybos ir investicijų tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto podiplominių studijų centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto bibliotekos ir informacijos centro nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto apgyvendinimo paslaugų tarnybos nuostatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų uviversiteto turto valdymo tarnybos nuostatai

 

2012 m. lapkričio 9 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos nuostatai (88KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos profilinės elgesio medicinos klinikos nuostatai (91KB)

 

2012 m. spalio 5 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto laipsnio nesuteikiančių (rezidentūros) studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka (157KB)

 

2012 m. birželio 26 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicininės simuliacijos centro laikinieji nuostatai (132KB)

 

2012 m. gegužės 30 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūra (268KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai (187KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka (255KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto plėtros tarnybos nuostatai (143KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete reglamentas (166KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mosklų universiteto studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka (159KB)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bioetikos centro nuostatai (141KB) 

 

2012 m. kovo 29 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2012 metų bendrojo priėmimo į LSMU ir VU laipsnio nesuteikiančias (rezidentūros) studijas principai (290KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai (126KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių (darbdavių) nuomonės tyrimo tvarka (148KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Sveikatos psichologija (225KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) VšĮ LSMU PMBC valdybos darbo reglamentas (138KB)

 

2012 m. vasario 10 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU MA Slaugos fakulteto Sporto instituto nuostatai (163KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų studijų rezultatų vidurkių nustatymo ir palyginimo tvarka (143KB)

 

2012 m. sausio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dokumentų valdymo tarnybos nuostatai (125KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studijų kokybės užtikrinimo nuostatos (153KB)

 

2011 m. gruodžio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų studijų rezultatų vidurkių nustatymo ir palyginimo tvarka (140KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studento pervedimo į laisvą valstybės finansuojamą ir laisvą valstybės nefinansuojamą vietą LSMU tvarka (196KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU katedros vedėjo, instituto, profilinės klinikos vadovo rinkimų reglamentas (124KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU padalinių pedagoginio krūvio ir darbo užmokesčio fondo skaičiavimo reglamentas (145KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų rėmimo nuostatai (208KB) (prašymo forma)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU VA dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos nuostatai (135KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU VA stambiųjų gyvulių klinikos nuostatai (135KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Personalo tarnybos nuostatai (173KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vardinių stipendijų skyrimo studentams reglamentas

 

2011 m. spalio 28 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU fakulteto tarybos reglamentas (188KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU fakulteto tarybos rinkimų reglamentas (173KB)

 

2011 m. rugsėjo 30 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Endokrinologijos instituto nuostatai (196KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gyvulininkystės instituto nuostatai (152KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Kardiologijos instituto nuostatai (232KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslo instituto tarybos rinkimu reglamentas (123KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Neuromokslų instituto nuostatai (163KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto nuostatai (223KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Veterinarijos instituto nuostatai (165KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Veterinarinės medicinos rezidento praktinio mokymo sutartis (138KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Veterinarinės medicinos rezidentūros reglamentas (187KB)

 

2011 m. birželio 28 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai (154KB)

 

2011 m. birželio 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU emeritų vardų suteikimo nuostatai (125KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mecenato ir garbės daktaro vardo suteikimo nuostatai (117KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU pedagoginių vardų suteikimo nuostatai (123KB)

 

2011 m. gegužės 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos kortelė (198KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU padalinių pedagoginio krūvio ir darbo užmokesčio fondo skaičiavimo reglamentas (145KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studijų rezultatų įskaitymo tvarka (136KB)
word-icon.png (90x68, 68x68) Atestacijos kortelė

 

2011 m. balandžio 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Atviro LSMU fondo nuostatai (150KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Atviro LSMU fondo paraiška (115KB)
 word-icon.png (90x68, 68x68) Atviro LSMU fondo paraiška (35,0KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Fakultetų institutų tipiniai nuostatai (šablonas) (206KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Fiziologijos ir farmakologijos instituto nuostatai (156KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU klinikinės medicinos praktikos reglamentas (222KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU priėmimo taisyklės (723KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MA Medicinos fakulteto Onkologijos instituto nuostatai (198KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MA Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų instituto nuostatai (204KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MA Visuomenės sveikatos fakulteto sveikatos tyrimų instituto nuostatai (202KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Žmogaus reprodukcinės sveikatos mokslų centro nuostatai (229KB)

 

2011 m. kovo 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU priėmimo į rezidentūrą taisyklės 2011 m. (291KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslo instituto pavyzdiniai nuostatai (245KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU akademinės etikos kodeksas (285KB)

 

2011 m. sausio 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU DEKC nuostatai (133KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU dėstytojų edukacinės kompetencijos užtikrinimo tvarka (136KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU doktorantūros reglamentas (311KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU doktorantūros komiteto darbo reglamentas (142KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU magistro darbų, daktaro disertacijų arba monografijos santraukų elektroninių dokumentų parengimo, pateikimo įkelti ir įkėlimo į lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos talpyklas bei naudojimo tvarkos nuostatai (175KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU medicinos rezidentūros reglamentas (204KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU odontologijos rezidentūros reglamentas (176KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro įstatai (202KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Odontologijos rezidento praktinio mokymo sutartis (200KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Medicinos rezidento praktinio mokymo sutartis (200KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslo krypties Tarybos daktaro disertacijai ginti darbo reglamentas (215KB)

 

2010 m. gruodžio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka (126KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studento pervedimo į laisvą valstybės finansuojamą ir laisvą valstybės nefinansuojamą vietą LSMU tvarka (159KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vardinių stipendijų skyrimo studentams reglamentas (186KB)

 

2010 m. spalio 29 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU fakulteto dekano rinkimų reglamentas (123KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU mokslo instituto direktoriaus rinkimų reglamentas (123KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU senato darbo reglamentas (207KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studijų reglamentas (332KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU katedros vedėjo, instituto, profilaktinės klinikos vadovo rinkimų reglamentas (146KB)

 

2010 m. rugpjūčio 31 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Senato, Tarybos rinkimų komisijos reglamentas (129KB)

 

2010 m. gegužės 28 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Senato narių rinkimo reglamentas (127KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Universtiteto tarybos narių skyrimo tvarka (134KB)

 

 

2006 m. birželio 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Disertacijų gynimo autorinių sutarčių sudarymas su tarybų nariais, disertacijų oponentais ir habilitacijos komisijos nariais (197KB)

 

2006 m. kovo 24 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studijų rezultatų įskaitymo kortelė (internatūra ir rezidentūra) (204KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studijų rezultatų įskaitymo tvarka (internatūra ir rezidentūra) (685KB)

 

2004 m. gruodžio 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų naudojimo komisijos darbo tvarka (213KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų naudojimo reglamentas (228KB)

 

 

  

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR SVEIKATOS MOKYMŲ CENTRO NUOSTATAI