Spausdinti

Tarybos patvirtinti dokumentai


2020 m.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Tarybos 2019 m. veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020 m. studijų kainos ir įmokų dydžiai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2019 m. veiklos ataskaita

 

2019 m.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Tarybos 2018 m. veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2018 metų veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU tarybos pareiškimas

 

 

2018 m.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Tarybos 2017 m. veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2017 metų veiklos ataskaita 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaita

 

 

2017 m.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Statuto projektas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Tarybos 2016 metų veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Akcininkų sutartis „SynHet“ (1 priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Įstatai UAB „SynHet“  (3 priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2016 m. veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU gimnazijos 2016 m. veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU gero valdymo kodo tvirtinimo  LSMU gero valdymo kodas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU gimnazijos struktūros pakeitimo projekto suderinimo  LSMU gimnazijos struktūra (priedas) 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ir LSU reorganizacijos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros keitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU VA Gyvulininkystės instituto struktūros keitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU MA Elgesio medicinos instituto ir Neuromokslų instituto sujungimo 
 

2016 m.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginės plėtros gairės 2017–2021 m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginių plėtros gairių 2017–2021 m. įgyvendinimo planas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginių plėtros gairių 2017–2021 m. ir jų įgyvendinimo plano stebėsenos vertinimo kriterijų aprašas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU veiklos ataskaita už 2015 m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2016 m. priėmimo metinės studijų kainos (1 priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studentų priėmimo į LSMU 2016 m. planuojami skaičiai (2 priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU gimnazijos veiklos ataskaita už 2015 m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU gimnazija (dėl finansinio turto investavimo)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2015 m. tarybos veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Pakeistas ir papildytas LSMU strateginės plėtros gairių 2011-2016 m. įgyvendinimo planas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Papildytos LSMU strateginės plėtros gairės 2011-2016 m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU valdymo struktūros optimizavimo ir pertvarkymo (1 priedas) (2 priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Baisiogalos gyvulininkystės centro įstatai
 

2015 m.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Tarybos darbo reglamentas (6,50MB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Rektoriaus rinkimų viešojo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas (369KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU tvarka dėl viešojo konkurso rektoriaus pareigoms eiti (1,38MB)
 

2013 m.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2013 m. priėmimo metinės studijų kainos (47KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU vidurinės mokyklos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai (159KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU vidurinės mokyklos įstatai (208KB)
 

2012 m.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU studentų organizacijų rėmimo ir skatinimo nuostatai (105KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Finansinės ataskaitos už 2010 metus (3.56MB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Kauno klinikų įstatai (156KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU statutas (237KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU struktūra (144KB)
 

2011 m.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Rektoriaus pareiginiai nuostatai (119KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2011 m. studijų kainos ir įmokos (213KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginės plėtros gairės 2011-2016 m. ir jų įgyvendinimo planas (403KB)