Spausdinti

Tarybos sprendimai

2022 m. sprendimai


Balandžio 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl LSMU 2021 m. veiklos atskaitos ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo nagrinėjimo iš esmės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2021 m. veiklos atskaitos ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gimnazijos 2021 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo nr. ut1-13-2 „Dėl LSMU Gimnazijos finansavimo“ papildymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centro 2021 m. veiklos ataskaitos ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Kovo 24 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros keitimo


Vasario 24 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VA Studijų ir mokslo procesui reikalingų praktinio mokymo ir eksperimentinių bazių plėtros
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studijų programų vietų 2022/2023 m. m. priėmimui
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2022 m. metinių studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatų


Sausio 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 3 priedo keitimo

2021 m. sprendimai

Gruodžio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gimnazijos 2022–2026 m. strategijos derinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl paramos VŠĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija” teikimo 2022 metais
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl materialiojo turto investavimo į LSMU Gimnaziją
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU sporto bazės modernizavimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatų tikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2021 m. finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 20222024 metų strateginio veiklos plano
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl vienkartinių piniginių išmokų LSMU darbuotojams nagrinėjimo iš esmės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo universiteto darbuotojams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio indeksavimo nustatymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl priedo LSMU Rektoriui nustatymo nagrinėjimo iš esmės

 

Gruodžio 8 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU projektų finansavimo

 

Lapkričio 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2022–2026 m. strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano tvirtinimoRugsėjo 30 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas patalpas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl paramos profesionaliajam moterų krepšiniui Kaune
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo sprendimui pirkti nekilnojamąjį turtą
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo perduoti turtąRugpjūčio 11 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimoBirželio 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU strateginės plėtros gairių
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos darbo reglamento pakeitimo
Gegužės 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studijų programų vietų 2021/2022 m.m. priėmimui
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU strateginės plėtros projekto „Odontologijos fakulteto mokslo ir studijų bazės sukūrimas“
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU valdymo schemos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl nekilnojamojo turto perdavimo ir perėmimoBalandžio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl viešosios įstaigos LSMU praktinio mokymo ir bandymų centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2021 m. „aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas programos“ sąmatos patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU skiriamų lėšų padidinimo vykdant lietuvos verslo paramos agentūros projektą
Kovo 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaitos ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gimnazijos finansavimo
Vasario 11 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų kainų patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl universiteto struktūros
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl valdybos skyrimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vykdomų projektų
2020 m. sprendimai

Gruodžio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl „Ateities ekonomikos DNR” projektų įgyvendinimo


Lapkričio 24 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl struktūros keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl sutikimo pakeisti universiteto teritorijos ribas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl „Ateities ekonomikos DNR” odontologijos fakulteto mokslo ir studijų bazė projekto įgyvendinimo
Spalio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rektoriaus atsistatydinimo priėmimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rektoriaus išrinkimo ir skyrimoRugsėjo 30 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl kandidatų atitikties kvalifikaciniams ir kitiems pranešime apie viešąjį konkursą nustatytiems reikalavimams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pastatų, valdomų patikėjimo teise, nurašymo ir likvidavimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gimnazijos finansavimo


Birželio 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl dalyvavimo UAB „Sveikatos mokslų algoritmai” steigime ir veikloje
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl ketinimo dalyvauti atžalinės įmonės steigime
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl anglų kalba vykdomų studijų programų ir podiplominių kvalifikacijos tobulinimo anglų kalba programų kainų nuo 2020 m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priemonių įgyvendinti ekonomikos skatinimo projektus
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo bendrabučių atnaujinimui ir lėšų skolinimuisi
Gegužės  28 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl viešojo konkurso rektoriaus pareigoms eiti paskelbimo     Priedas dėl rektoriaus konkurso paskelbimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rezidentūros studijų programų vietų 2020/2021 m.m. priėmimui
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl mokinių priėmimo į VŠĮ LSMU filialo pradinės mokyklos 1-4 klasių ir priešmokyklinio  ugdymo klases 2020 metais principų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl viešosios įstaigos LSMU gimnazijos filialo steigimo, filialo nuostatų patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl viešosios įstaigos LSMU gimnazijos įstatų pakeitimoBalandžio  30 d. 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl LSMU 2019 m. veiklos ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo nagrinėjimo iš esmės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2019 m. veiklos ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gimnazijos 2019 m. veiklos ataskaitos ir 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl mokinių priėmimo į VŠĮ LSMU gimnazijos 5 klasę 2020-2021 mokslo metais principų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gimnazijos finansavimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2020 m. studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl apmokėjimo sąlygų universiteto darbuotojams prastovos laikotarpiu nagrinėjimo iš esmės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl apmokėjimo sąlygų universiteto darbuotojams prastovos laikotarpiuKovo 6 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl daktaro disertacijos gynimo tarybos nariui išmokėti skirtų lėšų dydžio ir daktaro disertacijos gynimo eksternu mokesčio  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl dalyvavimo UAB „Oskaro Minkovskio sveikatos centras“ steigime ir veikloje
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2020 metų LSMU studentų priėmimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas patalpas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU vykdomų projektų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2019 metų ir 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2020-2022 metų LSMUstrateginio veiklos plano
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl paramos Lietuvos medicinos studentų asociacijai (Limsa)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl kreipimųsi grąžinti žemės sklypus natūra
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Veterinarijos akademijos praktinio mokymo ir eksperimentinės bazės veiklų organizavimo plano
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos


2019 m. sprendimai

Gruodžio 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 20 m. pajamų ir išlaidų sąmatų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo nr. UT1-24-4 „Dėl lėšų skyrimo universiteto vykdomiems projektams“ pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl vienkartinių piniginių išmokų LSMU darbuotojams nagrinėjimo iš esmės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo universiteto darbuotojams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl priedo LSMU rektoriui nustatymo nagrinėjimo iš esmės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priedo LSMU rektoriui nustatymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl paramos profesionaliam moterų krepšiniui Kaune
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2020–2022 metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai


Lapkričio 28 d. 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl sveikatos priežiūros potencialo konsolidacijos Kauno mieste
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl valstybės turto investavimo į LSMU
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas patalpas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl žemės ūkio naudmenų panaudojimo kitoms valstybės reikmėms
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019 m. finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito


Rugsėjo 19 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo nr. UT1-24-4 „Dėl lėšų skyrimo universiteto vykdomiems projektams“ pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU VA VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos plėtrai skirtų lėšų panaudojimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo reikšmingų turtinių įsipareigojimų prisiėmimui vystant LSMU studijų ir mokslo bazę VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje


Birželio 13 d. 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2019 metų LSMU studentų priėmimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo reikšmingų turtinių įsipareigojimų prisiėmimui vystant LSMU VA VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos veiklą
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas patalpas


Balandžio 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl LSMU 2018 m. veiklos ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo nagrinėjimo iš esmės 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2018 m. veiklos ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitos ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos finansavimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pastatų, valdomų patikėjimo teise, nurašymo ir likvidavimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VA VF Gyvūnų klinikų infrastruktūros bei įrangos atnaujinimui bei žmogiškųjų išteklių potencialo plėtrai skirtų lėšų numatomo panaudojimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VA VF Gyvūnų klinikų infrastruktūros bei įrangos atnaujinimui bei žmogiškųjų išteklių potencialo plėtrai skirtų lėšų numatomo panaudojimo 


2019 m. kovo 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo tapimui viešosios įstaigos savininku savininko kapitalo investavimo į Universitetą būdu 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VA VF Gyvūnų klinikos infrastruktūros bei įrangos atnaujinimui ir žmogiškųjų išteklių potencialo plėtrai skirtų lėšų numatomo panaudojimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos tvarkos patvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių patvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2017 metų ir 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl nurodymo kaip elgtis atsiradus interesų konflikto tikimybei ir įgaliojimų suteikimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priedo nustatymo ir tarnybinio koeficiento keitimo 


2019 m. sausio 14 d.
 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo pakeistų LSU reorganizavimo prijungimo prie LSMU būdu dokumentų projektams

2018 m. sprendimai

2018 m. gruodžio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo nagrinėjimo iš esmės 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2018–2020 metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patikslinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2019–2021 metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl paramos moterų krepšiniui  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU išmokos rektoriui emeritui ir profesoriui emeritui mokėjimo 2019 metais 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl Lietuvos sveikatosm okslų universiteto ligoninės Kauno klinikų strateginio plano nagrinėjimo iš esmės 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų strateginio plano 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl vienkartinių piniginių išmokų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojams nagrinėjimo iš emsės 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Universiteto darbuotojams 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl klausimo dėl priedo LSMU rektoriui nustatymo nagrinėjimo iš esmės  
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priedo LSMU rektoriui nustatymo 

 

2018 m. gruodžio 13 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl prorektoriaus klinikinei medicinai nusišalinimo

 

2018 m. lapkričio 29 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas patalpas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo perduoti nekilnojamąjį turtą 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018 m. finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito

 

2018 m. spalio 25 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos 2018-08-31 sprendimo nr. UT1-24-2 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūros keitimo“ pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūrinio padalinio Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų institute steigimo

 

2018 m. rugpjūčio 31 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo perduoti nekilnojamąjį turtą 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros keitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl dalyvavimo asociacijos, skirtos Emanuelio Levino veiklai garsinti, steigime ir veikloje 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl investavimo ir dalininko įnašo perdavimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl paramos profesionaliam moterų krepšiniui Kaune 

 

2018 m. gegužės 30 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU VA Gyvulininkystės technologijos fakulteto reorganizavimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU VA VF Maisto saugos ir kokybės katedros Gyvūnų gerovės turimų laboratorijos pavadinimo pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Gyvūnų tyrimų centro pavadinimo keitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2018 m. LSMU studentų priėmimo    1 priedas    2 priedas

 

2018 m. gegužės 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūrinių padalinių Veterinarijos akademijoje steigimo

 

2018 m. balandžio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2017 m. LSMU veiklos ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimo     LSMU 2017 metų veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gimnazijos 2017 m. veiklos ataskaitos ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo     LSMU gimnazijos 2017 metų veiklos ataskaita
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ LSMU gimnazijos finansavimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU tarybos rezoliucijos universitetų tinklo Lietuvoje optimizavimo klausimu 

 

 

2018 m. kovo 28 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūrinių padalinių VA Veterinarijos fakultete steigimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo tapti VšĮ Praktinio mokymo ir bandymų centro savininku
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas patalpas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas patalpas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl valstybės turto investavimo į LSMU 

 

2018 m. vasario 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSU reorganizavimo prijungimo prie LSMU būdu reorganizavimo sąlygų ir reorganizavimo plano     Priedas Nr. 1: LSMU ir LSMU reorganizavimo planasLSU reorganizavimo prijungimo prie LSMU būdu reorganizavimo sąlygosLSMU Statutas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2017 m. ir 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2017–2019 m. LSMU strateginio veiklos plano 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo sprendimui pirkti nekilnojamąjį turtą 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių patvirtinimo     Priedas Nr. 1: Studijų kainos 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo perimti nekilnojamąjį turtą 

 

2018 m. vasario 6 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo perimti nekilnojamąjį turtą
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl žemės ūkio naudmenų 

 

2017 m. sprendimai

 

2017 m. gruodžio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2017–2019 metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patikslinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2017–2019 metų strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų LSMU darbuotojams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU išmokos rektoriui emeritui ir profesoriui emeritui mokėjimo 2018 metais 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priedo LSMU rektoriui nustatymo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU tarybos 2012-12-17 sprendimo Nr. 7-3 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto nekilnojamojo turto“ pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl valstybės turto investavimo į LSMU 

 

2017 m. lapkričio 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto reorganizacijos 

 

2017 m. spalio 13 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo perimti nekilnojamąjį turtą
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl patikėjimo sutarties papildymo naujais objektais  Nekilnojamojo turto sąrašas

 

2017 m. rugsėjo 15 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gimnazijos struktūros pakeitimo projekto suderinimo  LSMU gimnazijos struktūra (priedas) 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2017 m. LSMU doktorantūros studijų kainos pakeitimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gero valdymo kodo tvirtinimo  LSMU gero valdymo kodas (priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo nuosavų lėšų skyrimui kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams

 

2017 m. birželio 12 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl investavimo ir tapimo dalininku 

 

2017 m. gegužės 24 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU GI strukūros keitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU EMI ir NI sujungimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2017 m. studentų priėmimo į LSMU (2017 m. LSMU studijų kainos)  (2017 m. planuojami priėmimo skaičiai)

 

2017 m. balandžio 21 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2016 m. LSMU veiklos ataskaitos tvirtinimo  (2016 m. LSMU veiklos ataskaita)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2016 m. LSMU gimnazijos veiklos ataskaitos tvirtinimo   (2016 m. LSMU gimnazijos veiklos ataskaita)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl investavimo į VšĮ LSMU gimnazija
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl nekilnojamo turto perimimo esančio Latežeryje
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl nekilnojamo turto perimimo esančio Žeimenos g.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Del netarnybinių automobilių naudojimo

 

 

2017 m. kovo 29 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Statuto projektas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Statuto projekto teikimo tvirtinti

 

2017 m. vasario 10 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2016–2018 m. strateginio veiklos plano
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo perduoti turtą pagal panaudos sutartį

 

2017 m. sausio 9 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos pirmininko išrinkimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl dalyvavimo „SynHet“ steigime ir veikloje
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl valstybės turto investavimo į LSMU
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Akcininkų sutartis „SynHet“ (1 priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Įstatai UAB „SynHet“ (3 priedas)

 

2016 m. sprendimai

 

2016 m. gruodžio 23 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos neeilinio posėdžio organizavimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU strateginės veiklos gairių 2017–2021 m. ir jų įgyvendinimo plano tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginės plėtros gairės 2017–2021 m. 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginių plėtros gairių 2017–2021 m. įgyvendinimo planas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginių plėtros gairių 2017–2021 m. ir jų įgyvendinimo plano stebėsenos vertinimo kriterijų aprašas 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2016 m. pajamų ir išlaidų ir 2016–2018 m. strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patikslinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2017 m. pajamų ir išlaidų ir 2017–2019 m. strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo perduoti turtą pagal panaudos sutartį
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas patalpas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų LSMU darbuotojams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU išmokos rektoriui emeritui ir profesoriui emeritui mokėjimo 2017 m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priedo LSMU rektoriui nustatymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VšĮ „LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras" vadovo atšaukimo

 

2016 m. rugsėjo 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo perduoti turtą pagal panaudos sutartį

 

2016 m. birželio 17 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU  valdymo struktūros optimizavimo ir pertvarkymo (1 priedas) (2 priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Baisiogalos gyvulininkystės centro įstatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2016 m. LSMU trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) priėmimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl  VšĮ „Baisiogalos mokslo ir technologijų parkas” pavadinimo is steigiamųjų dokumentų keitimo, vadovo atšaukimo ir skyrimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Medicinos akademijos profilinės klinikos steigimo

 

2016 m. balandžio 22 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2015 m. LSMU veiklos ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų pakeitimo ir papildymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl sutikimo pakeisti LSMU teritorijos ribas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl valstybės turto investavimo į LSMU

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Investuojamo nekilnojamo turto sąrašas (1priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl  2016 m. LSMU studentų priėmimo

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU 2016 m. priėmimo metinės studijų kainos (1 priedas)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Studentų priėmimo į LSMU 2016 m. planuojami skaičiai (2priedas)

 

 

2016 m. vasario 12 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2015 m. pajamų ir išlaidų  sąmatų ir 2015 - 2017 m. LSMU strateginio veiklos plano
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2016 - 2018 m. LSMU strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginių asignavimų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gimnazijos veikloje naudojamo nekilnojamojo turto
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto struktūrinio keitimo

 

 2015 m. sprendimai

2015 m. gruodžio 18 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2016 - 2018 metų LSMU strateginio veiklos plano tvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2015 - 2017 m. LSMU  strateginio veiklos plano
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl priedo LSMU rektoriui nustatymo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl vienkartinių piniginių išmokų LSMU darbuotojams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos pirmininko išrinkimo

 

2015 m. rugsėjo 29 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Tarybos kadencijos pabaigos ir rinkimų

 

2015 m. rugsėjo 18 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Rektoriaus išrinkimo ir skyrimo

 

2015 m. rugpjūčio 31 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl kandidatų atitikties kvalifikaciniams ir kitiems pranešime apie viešąjį konkursą nustatytiems reikalavimams  

 

2015 m. balandžio 24 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl viešojo konkurso rektoriaus pareigoms eiti

 

2014 m. nutarimai

2014 m. vasario 14 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl investavimo ir tapimu dalininku
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl investavimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo projekto LSMU vidurinės mokyklos atnaujinimas sumažinnat energijos sunaudojimo sąnaudas teikimui gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl universiteto2014 m. pajamų - išlaidų sąmatos ir 2014 - 2016 m. LSMU starteginio veiklos plano

 

 

2013 m. nutarimai

2013 m. gruodžio 20 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU strateginės plėtros gairių, jų įgyvendinimo plano ir vertinimo kriterijų aprašų pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginės plėtros gairės 2011 – 2016 m. priedas 1
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU strateginės plėtros gairės 2011 – 2016 m. priedas 2

 

2013 m. lapkričio 4 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl LSMU MA profilinės Vaikų reabilitacijos klinikos steigimo

 

2013 m. rugsėjo 27 d.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Dėl doktorantūros procedūros dalyviams išmokėti skirtų lėšų dydžio
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl disertacijos gynimo eksternu mokesčio 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Kauno klinikų valdymo struktūros optimizavimo

 

2013 m. balandžio 26 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2012 m. LSMU veiklos ir pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir 2012 m. finansinės atsakomybės
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU trečiosios (doktorantūros) pakopos studijų kainos pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2013 m. priėmimo bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo

 

2013 m. balandžio 5 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU MA MF mikrobiologijos katedros ir VA veterinarijos instituto reorganizavimo, jungimo į veterinarijos fakulteto mikrobiologijos ir virusologijos institutą ir veterinarijos fakulteto struktūros pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl investavimo

 

2013 m. vasario 22 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl virtualaus LSMU tarybos posėdžio ir sprendžiamų klausimų (darbotvarkės) patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl universiteto 2013 m. pajamų - išlaidų sąmatos ir 2013 - 2015 m. LSMU strateginio veiklos plano
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl steigimo akto patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl investavimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl įstatų patvirtinimo

 

2012 m. nutarimai

 

2012 m. gruodžio 17 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Universitetinės bendrojo ugdymo mokyklos steigim (132KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl papildomų lėšų skyrimo 2013-2014 metais LSMU infrastruktūros objektams vystyti (139KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU nekilnojamo turto (306KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Medicinos akademijos, Veterinarijos akademijos ir mokslo institutų biudžetų (138KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU tarybos darbo reglamento tvirtinimo (169KB)

 

2012 m. sausio 4 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2010 m. finansinės atskaitomybės pristatymo ir aptarimo (3,56MB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU atstovybės steigimo Izraelyje pagrindimo (82,4KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU bendradarbiavimo centro  Kazachstano Respublikoje (83,2KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Sporto instituto kūrimo (82,9KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės medicinos katedros reorganizavimo (85,6KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Nuotolinių studijų centro reorganizavimo (84,6KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU atviros prieigos centrų steigimo (128KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU studentų organizacijų rėmimo ir skatinimo nuostatų (105KB)

 

2012 m. vasario 10 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2012 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2012–2014 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo (84KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl VŠĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinių mokymų ir bandymo centras“ ir dėl neeilinio VŠĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinių mokymų ir bandymo centras“ dalininkų susirinkimo ir siūlymų darbotvarkei (94KB)

 

 2012 m. kovo 29 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principų (101KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl studijų programų kainų ir priėmimo į studijų programas studentų skaičiaus (277KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto reorganizavimo (94KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl nekilnojamų daiktų, Kaune Eivenių g. 4., nurašymo (90KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto principinių nuostatų Mokslo ir studijų įstatymu reguliuojant universitetinės sistemos veiklą (95KB)

 

  2012 m. balandžio 27 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pritarimo  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2011 metų veiklos ataskaitai, 2011 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitai, 2011 metų finansinei atskaitomybei (87KB)

 

 2012 m. gegužės 30 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto projekto teikimo tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui (237KB) 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų įstatų (152KB)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūros (140KB)

 

 

 

 

 2012 m. spalio 26 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU tarybos 2012 m. spalio 26 d. posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimų (137KB)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Dėl LSMU tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų (134KB)

 

 

 

2011 m. nutarimai

2011 m. sausio 31 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus pareiginių nuostatų (119KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Tarybos darbo reglamento galimos pataisos (121KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros pertvarkymo plano (93,4KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl amžiaus ribojimo renkant universiteto padalinių vadovus (84,5KB)

 

2011 m. vasario 11 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus 2010 m. ataskaitos svarstymo ir tvirtinimo (78,8KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2010 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo svarstymo ir tvirtinimo (84,0KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2011 m. programų išlaidų sąmatų tvirtinimo (82,2KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl 2010-2013 metų strateginio veiklos plano (82,2KB)

 

2011 m. gegužės 4 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU strateginės plėtros gairių 2011-2016 m. m. ir jų įgyvendinimo plano patvirtinimo (403KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU struktūros (138KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2011 m. priėmimo bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo (86,7KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU 2011 m. priėmimo studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių nustatymo (213KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl universiteto pertvarkymo ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos vyriausybę (91,0KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl siūlomo LSMU valdomų žemės ūkio naudmenų ploto mažinimo (89,9KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU profesoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo (87,7KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo (87,3KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU gimnazijos įsteigimo (83,0KB)

 

2011 m. birželio 10 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU tarybos 2011 m. sausio 31 d. nutarimo nr. 1-3 "Dėl LSMU struktūros pertvarkymo plano" papildymo (87,8KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU tarybos 2011 m. gegužės 4 d. nutarimo nr. 3-2 "Dėl LSMU struktūros" papildymo (87,7KB)

 

2011 m. liepos 21 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl rezidentų ir doktorantų skaičiaus priėmimo ir studijų kainos (85.1KB)

 

 

2010 m. nutarimai

2010 m. spalio 15 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų (81,8KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU Tarybos darbo reglamento (82,3KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo (109KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus ir jo komandos įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo (84,4KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus rinkimų skelbimo datos (83,7KB)

 

2010 lapkričio 5 d. virtualus posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl virtualaus LSMU Tarybos posėdžio ir sprendžiamų klausimų (darbotvarkės) patvirtinimo (84,6KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus rinkimų organizacinių klausimų (86,5KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pretendentų LSMU rektoriaus pareigoms eiti dokumentų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinti siūlomos trijų LSMU Tarybos narių komisijos (85,8KB)

 

2010 lapkričio 15 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl pretendentų LSMU rektoriaus pareigoms eiti dokumentų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinti siūlomos trijų LSMU Tarybos narių komisijos keitimo (87,3KB)

 

2010 lapkričio 26 d. posėdis

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl balų skaičiavimo komisijos sudarymo (83,1KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl balsavimo protokolo bei balsavimo biuletenio patvirtinimo (107KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl balsų skaičiavimo komisijos protokolo patvirtinimo atviru balsavimu (91,9KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU rektoriaus rinkimų (92,2KB)