Spausdinti

Gyvūnų auginimo technologijų institutas

LSMU Veterinarijos akademija, Gyvūnų mokslų fakultetas
Gyvūnų auginimo technologijos institutas (GATI)

Adresas: Tilžės g. 18, Kaunas
Tel. (8 37) 363505 (vietinis 1135,1173)

Kontaktai

Apie institutą

Lietuvos veterinarijos akademijoje “Zootechnijos institutas” įkurtas 1938 m. Įsteigus 1946 m. Zootechnikos fakultetą minėtas padalinys buvo daug kartų reorganizuojamas. Pirmiausiai atsiskyrė savarankiška “Zoohigienos katedra”. 1948 m. ji buvo reorganizuota į dvi katedras: “Specialiosios zootechnikos” ir “Gyvulių veisimo su genetikos kursu”. 1949 m. šios katedros vėl sujungtos į vieną “Gyvulių veisimo ir specialiosios zootechnikos” katedrą. 1950 m. katedra reorganizuota į “Specialiosios zootechnikos” ir “Žemės ūkio gyvulių veisimo ir genetikos” katedras. Vadovaujantis 2004–05–12 LVA Senato nutarimu, reorganizavus Informatikos ir inžinerijos katedrą, į ją integruotas “Melžimo mokymų centras” (LVA veikęs nuo 1990 m.) ir katedra pavadinta “Gyvulininkystės katedra”. Vykdant Gyvulininkystės technologijos fakulteto reformą, 2014 m. lapkričio 1 d. “Gyvulininkystės katedra” pavadinta “Gyvūnų auginimo technologijų institutu”. Šiuo metu, pakeitus fakulteto pavadinimą, tai Gyvūnų mokslų fakulteto “Gyvūnų auginimo technologijų institutas” (santrumpa: GATI).

Gyvūnų auginimo technologijų institute (GATI) dirba 26 darbuotojai: 2 profesorės, 1 docentė, 4 lektoriai, 1 vyriausiasis mokslo darbuotojas, 4 vyresnieji mokslo darbuotojai, 3 mokslo darbuotojai, 8 jaunesnieji mokslo darbuotojai.

https://www.facebook.com/lsmugati.institutas.1

GATI veiklos tikslas - organizuoti ir vykdyti įvairių pakopų (bakalauro, magistrantūros, doktorantūros) studijų programas, rengti specialistus bei mokslininkus, vykdyti mokslo technologinės ir eksperimentinės plėtros (MTEP) tyrimus bei mokslinius projektus gyvūnų mokslų srityje.

GATI padaliniai:

Josifo Taco pienininkystės centras

Gyvūnų ir akvakultūrų produktyvumo bei produkcijos kokybės laboratorija 

GATI mokslininkai dėsto:

Gyvūnų mokslų fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų programos "Gyvūnų mokslas" studentams;

Gyvūnų mokslų fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų programų "Gyvūno ir žmogaus sąveika" studentams;

Veterinarijos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų programos "Maisto mokslas" studentams;

Veterinarijos fakultete vientisųjų studijų programos "Veterinarinė medicina" studentams;

Veterinarijos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų programos "Veterinarinė maisto sauga" studentams.

Studijos

Studijų procesas GATI organizuojamas mokslinių tyrimų laboratorijose bei ūkinių subjektų bazėse. Paskaitos skaitomos moderniose ir patogiose auditorijose. GATI sudaromos sąlygos studentams atlikti eksperimentus, suplanuotus baigiamuosiuose darbuose. Išvykoms į ūkio subjektus naudojama gido sistema. Mokslo ir naujausių žinių integravimui į studijų procesą GATI prenumeruojami GYVŪNŲ MOKSLŲ specialistams aktualūs leidiniai.

Mokslinė veikla

GATI mokslininkų pagrindinės tyrimų kryptys:

Gyvulininkystės ir akvakultūrų sektoriaus modernizavimas, gerinant produktyvumą bei produkcijos kokybę.

Tvarių gamybos (bio)technologijų kūrimas ir integravimas gyvulininkystėje.

Alternatyvų antibiotikams bei augimo stimuliatoriams kūrimas ir taikymo optimizavimas gyvulininkystėje.

Gyvūnų produktyvumo ir produkcijos kokybės gerinimas, modeliuojant virškinimo trakto mikrobiotą.

Gyvūnų auginimo technologijų (laikymo sąlygų, pašarų ir/ar pašarinių žaliavų bei priedų ir kt. veiksnių) įtakos produkcijos kokybei tyrimai.

GATI koordinuojamos doktorantūros studijų dalykų programos:

„Gyvūnų auginimo technologijos ir jų sąsajos su produktyvumu, produkcijos kokybe bei klimato kaita“. Dalyko programos koordinatoriusLSMU VA GMF Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Elena Bartkienė.

● “Gyvūnų terapija – augintinio socializavimas, vedlio parengimas, terapijos vaidmuo fizinėje ir psichosocialinėje reabilitacijoje”. Dalyko programos koordinatoriusLSMU VA GMF Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Elena Bartkienė.

Ruošiamos disertacijos:

Laurynas Vadopalas, Žemės ūkio mokslų srities Gyvūnų mokslų krypties darbas tema „Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo didinimas modeliuojant virškinimo trakto mikrobiotą sukurtomis pašarų žaliavomis“, 2019-2023. Vadovė – prof. dr. Elena Bartkienė. Doktorantūra finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Ieva Kudlinskienė, Žemės ūkio mokslų srities Gyvūnų mokslų krypties darbas tema „Lubinų, pupų ir žirnių, apdorotų skirtingais technologiniais metodais, maistinės vertės tyrimai, bei jų panaudojimo efektyvumas melžiamų karvių mityboje”, 2014-2018 (2019-2020). Vadovė – prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė.

Gintarė Dovidaitienė, Žemės ūkio mokslų srities Gyvūnų mokslų krypties darbas tema „Fermentų panaudojimas melžiamų karvių mityboje, naudojant jų šėrimui ekstruduotas nenuriebalintas sojų pupeles bei rapsų produktus”, 2015-2019 (šiuo metu akademinėse atostogose). Vadovė – prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė.

Guoda Stanytė, Žemės ūkio mokslų srities Gyvūnų mokslų krypties darbas tema „Skirtingų pašarų žaliavų panaudojimo efektyvumas Lietuvoje auginamų žuvų fiziologiniams procesams, produktyvumui ir produkcijos kokybei", 2016-2020 (šiuo metu akademinėse atostogose). Vadovė – prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė.

Apgintos disertacijos:

2008 m. Agila Semaškaitė (Daukšienė), disertacijos tema „Probiotikų prebiotikų ir fermentų įtaka žiurkių ir viščiukų broilerių virškinimo procesams bei viščiukų broilerių produktyvumui“, vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas.

2009 m. Giedrius Buteikis, disertacijos tema „Sinbiotinių preparatų įtaka kalakutų virškinimo fiziologiniams procesams, jų produktyvumui bei produkcijos kokybei“, vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas.

2010 m. Inga Kepalienė, (disertacija parengta eksternu), disertacijos tema „Mikroelemento jodo poveikis viščiukų broilerių, vištų dedeklių organizmui ir produkcijos kokybei“, vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas.

2010 m. Asta Racevičiūtė-Stupelienė (disertacija parengta eksternu), disertacijos tema „Lesalų su padidintu žirnių kiekiu įtaka viščiukų broilerių ir dėsliųjų vištų produktyvumui bei virškinimo procesams“, vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas.

2011 m. Audrius Korsukovas, disertacijos tema „Genotipo įtaka galvijų mėsinėms savybėms ir mėsos kokybei“, vadovas prof. dr. Vigilijus Jukna.

2011 m. Genadijus Vorobjovas, disertacijos temaKarvių pieno produkcijos tyrimai, taikant inovatyvias melžimo technologijas“, vadovas prof. habil. dr. Česlovas Jukna.

2012 m. Žydrūnas Totilas, disertacijos tema „Augalo macleaya cordata veikliųjų medžiagų, mananooligosacharidų ir pediococcus acidilactici ma 18/5 priedų įtaka viščiukų broilerių produktyvumui, virškinimo procesams ir produkcijos kokybei“, vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas.

2013 m. Edita Meškinytė-Kaušilienė, disertacijos tema „Genetinių veiksnių įtaka galvijų ir kiaulių mėsos kokybei bei biologinei vertei“, vadovas prof. dr. Vigilijus Jukna.

2014 m. Tautvydas Barštys (disertacija parengta eksternu), disertacijos tema „Seleno ir vitamino e įtaka viščiukų broilerių produktyvumui, virškinimo procesams ir produkcijos kokybei“, vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas.

2014 m. Vilma Kliševičiūtė (Vilienė), disertacijos tema „Skirtingų miežių, kvietrugių ir kviečių genotipų maistinės vertės analizė bei nesmulkintų javų grūdų panaudojimo efektyvumas viščiukų broilerių mityboje“, vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas.

2014 m. Vilma Valaitienė, disertacijos tema „Galvijų ir kiaulių genotipo įtaka mineralinių medžiagų kiekiui mėsoje ir jų koreliacija su mėsos kokybe", vadovas prof. dr. Vigilijus Jukna.

2014 m. Raimundas Matulaitis, disertacijos tema „Klimato kaitą skatinančių ir aplinką teršiančių dujų emisijų iš mėšlo mažinimo priemonių efektyvumas“, vadovai dr. V. Juškienė, prof. habil. dr. R. Gružauskas.

2016 m. Virginijus Slausgalvis (disertacija parengta eksternu), disertacijos tema „Organinių rūgščių mišinių įtaka vištų dedeklių ir viščiukų broilerių produktyvumui, virškinimo procesams bei produkcijos kokybei“, vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas.

2017 m. Saulius Alijošius, disertacijos tema „Skirtingų miglinių šeimos javų rūšių ir veislių grūdų maistinės vertės analizė ir nekrakmolo polisacharidus skaidančių fermentų bei mananooligosacharidų panaudojimo tyrimai vištų dedeklių ir viščiukų broilerių lesaluose“, vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas.

2017 m. Vilija Buckiūnienė (disertacija parengta eksternu), disertacijos tema „Įvairių aliejų bei antioksidantų įtaka vištų kiaušinių ir viščiukų broilerių mėsos kokybei“, vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas.

2018 m. Vaidotas Prusevičius, disertacijos tema„ "Mėsinių veislių galvijų Lietuvos populiacijų mėsos produkcijos palyginamsis vertinimas“, vadovas prof. habil. dr. Česlovas Jukna.

2019 m. Jolita Klementavičiūtė, disertacijos tema Helianthus tuberosus L.  stiebagumbių miltų, Macleaya cordata veikliųjų medžiagų ir skirtingų riebalų rūgščių įtaka viščiukų broilerių ir vištų dedeklių produktyvumui bei produkcijos kokybei“, vadovai dr. Almantas Šimkus, prof. habil. dr. Romas Gružauskas, prof. dr. Asta Racevičiūtė - Stupelienė.

Nacionaliniai, tarptautiniai ir mokslinės technologinės eksperimentinės plėtros (MTEP) projektai

 Vykdomi

MTEP projektas “Technologinių mikroorganizmų atranka fermentuotų pašarų gamybos plėtrai ir optimizavimui”. Sutarties Nr. PR19-46, finansuojamas UAB "Kontvainiai". Trukmė 2019 03 22 – 2020 03 22, projekto vadovė prof. dr. E. Bartkienė, vykdytojai: dr. V. Lėlė, dr. V. Starkutė, doktorantės P. Zavistanavičiūtė, E. Zokaitytė, doc. dr. A. Daukšienė ir kt.

Projektas "Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas pagal mokymo programas "Karvių melžimo technologijų pagrindai", "Aukšto produktyvumo karvių šėrimas", "Ekologinio ūkininkavimo pagrindai"". Nr. 14PM-KK-17-1-01449-PR 001. Sutarties Nr. PRIMI 17-201. Trukmė 2017 12 29 – 2019 12 30. (Vykdytojas dr. Saulius Tušas).

Projektas “Pridėtinės vertės saugių avienos pusgaminių ir gaminių su sumažintu sočiųjų riebalų ir padidintu skaidulinių medžiagų kiekiu gamyba avininkystės ūkiuose”. Nr. 14PA-KK-18-1-03473-PR001. Sutarties Nr. PRM19-8. Trukmė 2019 09 02 – 2021 10 30. (Vykdytojas dr. Vilija Buckiūnienė).

2022 m. vasario mėn. pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas “Alternatyvos antibiotikų naudojimui gyvulininkystėje”, remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Daugiau informacijos...

Vykdyti

● Tarptautinis projektas “Poultry nutrition and the challenges associated with the residues of antibiotics in poultry meat”, projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis, trukmė 2019 02 01 – 2019 09 30, sutarties Nr. PRM19-75 (koordinatorius LSMU (Lietuva), projekto vadovė prof. dr. E. Bartkienė, vykdytojai: dr. V. Lėlė, dr. V. Starkutė, doc. dr. A. Daukšienė, prof. dr. M. Ružauskas, doktorantės P. Zavistanavičiūtė, E. Zokaitytė; užsienio partneriai: Hohenheimo universitetas (Štutgardas, Vokietija), BIOR institutas (Ryga, Latvija)).

● MTEP projektas “Technologinių mikroorganizmų atrankos tyrimai galaktooligosacharidų gamybos plėtrai ir optimizavimui”, sutarties Nr. PR19-13, finansuotas ŽŪB "Pienas LT". Trukmė 2019 02 11 – 2019 06 01, projekto vadovė prof. dr. E. Bartkienė, vykdytojai: dr. V. Lėlė, dr. V. Starkutė (Šakienė), doktorantės P. Zavistanavičiūtė, E. Zokaitytė.

● MTEP projektas “Huminių junginių panaudojimo galimybės viščiukų broilerių auginime”. Sutarties Nr. PR19-75, finansuojamas UAB "Life Force Baltic". Trukmė 2019 06 27 – 2019 12 30 (projekto vadovė E. Bartkienė, vykdytojai: doc. dr. A. Daukšienė, prof. dr. Modestas Ružauskas, dr. V. Lėlė, dr. V. Starkutė, doktorantės P. Zavistanavičiūtė, E. Zokaitytė).

MTEP projektas „Skirtingų fermentinių preparatų įtakos tyrimas viščiukų broilerių produktyvumui, skerdenos ir krūtinėlių raumens išsivystymui“. Sutarties Nr. PR19-74, finansuojamas AB „Kauno grūdai“. Trukmė 2019 07 01 – 2019 10 15 (projekto vadovė prof. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, vykdytojai: doc. dr. Vilma Vilienė, Monika Nutautaitė).

MTEP projektas “Fulvo ir kitų organinių rūgščių poveikis dėsliųjų vištų kiaušinių kokybei“. Sutarties Nr. PR18-54, finansuojama UAB „Aukštėja“. Trukmė 2018 06 04 – 2018 08 31 (projekto vadovė doc. dr. A. Daukšienė).

MTEP projektas „Sinergiškai veikiančių probiotinių kultūrų, organinių rūgščių ir adsorbentų derinio „FIBERMAX PLUS” įtaka melžiamų karvių produktyvumui, produkcijos kokybei bei sveikatingumui”. Sutarties Nr. PR18-68, finansuojamas Innov ad NV/SA. Trukmė 2018 07 09 – 2018 10 31 (projekto vadovė prof. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, vykdytojai: doc. Rolandas Stankevičius dr. Saulius Bliznikas, dr. Aldona Mieželienė, dr. Gitana Alenčikienė, Jovita Lionikienė, Jolita Klementavičiūtė, Vilma Šašytė, Monika Nutautaitė, Gintarė Rakickaitė, Ernesta Tolpežnikaitė).

MTEP projektas „Preparato „Aflorin® LIVA L“ priedo įtaka Isa Brown dėsliųjų vištų produktyvumui ir kiaušinių kokybiniams rodikliams“. Sutarties Nr. PR18-73, finansuojamas Innov ad NV/SA. Trukmė 2018 07 09 – 2018 10 31 (projekto vadovai: Prof. habil. dr. Romas Gružauskas, prof. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, vykdytojai: Vilma Šašytė, Jolita Klementavičiūtė, Saulius Alijošius, Monika Nutautaitė, Jovita Lionikienė, Saulius Viliušis).

MTEP projektas „Kiaušinių kokybės ir jų maistinės vertės gerinimas“. Sutarties Nr. PR17-62, finansuojama UAB „Zujų paukštynas“. Trukmė 2017 06 05 – 2017 10 27 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).

MTEP projektas „Super priešstartinių lesalų efektyvumo viščiukų broilerių produktyvumui ir jų skerdenų kokybei nustatymas“. Sutarties Nr. 10320/PR17-31, finansuojama AB „Kauno grūdai“. Trukmė 2017 02 17 – 2017 05 17 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).

MTEP projektas „Ekstruduotų ir neekstruduotų sojos pupelių panaudojimo efektyvumas viščiukų broilerių lesaluose“. Sutarties Nr. PR17-140, finansuojama AB“ kauno grūdai“. Trukmė 2017 11 15 – 2018 06 15 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).

MTEP projektas „Organinio ir neorganinio seleno įtaka paukštienos kokybei ir viščiukų broilerių produktyvumui“. Sutarties Nr. PR17-19-17/03/03/01, finansuojama UAB „Šiaurės vilkas“. Trukmė 2017 02 27 – 2017 11 01 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).

MTEP projektas „Ištirti purškiamuoju būdu išdžiovintos kraujo plazmos AP 820PTM Spray-Dried Porcine Plazma įtaka nujunkytų paršelių produktyvumui ir sveikatingumui“. Sutarties Nr. PR16-102, finansuojamas UAB „Imlitex. Trukmė 2016 12 12 – 2016 12 30 (projekto vadovė doc. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, vykdytojai: dr. Vilma Vilienė, jaunes. mokslo darb. Vilma Šašytė).

● MTEP projektas „Kiaušinių kokybinių rodiklių įvertinimas“. Sutarties Nr. PR15-87, finansuojama AB „Vilniaus paukštynas“. Trukmė 2015 12 14 – 2016 05 01 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).

MTEP projektas „Ištirti kompleksinės kompozicijos, sudarytos iš sviesto, propiono, sorbo ir lauro rūgšties, eterinių aliejų ir augalinių ekstraktų įtaka viščiukų broilerių produktyvumui, virškinimo procesams ir mėsos kokybei“. Sutarties Nr. PR15-17-15/03/10/01, finansuojama Innov ad NV/SA. Trukmė 2015 02 09 – 2015 03 02 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).

MTEP projektas “Vidutinio ilgio riebalų rūgščių, emulsiklių ir jų kombinacijos su fitobiotiniais lesalų priedais įtaka viščiukų broilerių produktyvumui, virškinimo procesams ir mėsos kokybei“. Sutarties Nr. PR15-66, finansuojama Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH. Trukmė 2015 10 28 – 2016 04 01 (projekto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas).

Nacionalinės mokslo programos „Saugus ir sveikas maistas“ projektas MT/11-30, finansuotas LMT (Lietuvos mokslo tarybos) sutarties Nr. 11/10/10/01) „Gyvūnų mitybos technologijos kūrimas gauti pagerintos biologinės vertės mėsą, pieną ir kiaušinius“. Trukmė 2011-2015 m. m.

Projekto „Pieno ūkio konkurencingumo didinimas diegiant pašarų savikainą mažinančias ir produkcijos kokybę gerinančias gamybos inovacijas“ jungtinės veiklos sutartis su LŽŪKT ir LAMMC. Registracijos Nr. BA 14-15-14/08/08/01. Trukmė 2014 06 04 – 2015 06 30. LSMU dalies vadovė dr. Ramutė Mišeikienė.

Vykdomi mokymai ir renginiai

Mokymo kursai, pagal „Pieno supirkėjų mokymas“ ir „Pieno supirkėjų kvalifikacijos tobulinimas“ programas.

Pieno ūkių konsultavimas karvių melžimo įrangos ir technologijos klausimais.

Seminarai kinologams -  ekspertams.

Seminarai gyvūnų asistuojamų terapijų temomis.

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Hohenheimo universitetas Žemės ūkio fakultetas Gyvūnų mitybos institutas bei Žemės ūkio gyvūnų etologijos ir paukštininkystės katedra (Vokietija), Vienos Veterinarinės medicinos universitetas, Gyvūnų mitybos ir funkcinių augalų junginių institutas (Austrija), BIOR – Aplinkosaugos, maisto saugos ir gyvūnų sveikatingumo institutas (Ryga, Latvija), BOKU – Natūralių išteklių ir gyvybės mokslų universitetas (Viena, Austrija); Vakarų Pomeranijos Technologijos Universiteto Biotechnologijos ir gyvulininkystės fakultetas (Szczecin, Lenkija); LR Žemės ūkio rūmai, AB "Žemaitijos pienas", UAB "DeLaval", UAB "Biržų žemtiekimas", UAB "Pieno tyrimai", AB "Lytagra", AB “Kretingos grūdai”, ŽŪK Pienas LT”, UAB “Life Fors”, UAB “Vyturys”, UAB “Kontvainiai” ir kt.

 

 

Kontaktai