Fakulteto taryba

Fakulteto taryba

Farmacijos fakulteto taryba:

Pirmininkė: prof. dr. Jurga Bernatonienė jurga.bernatoniene@lsmuni.lt tel. 837328304

Pirmininkės pavaduotojas: prof. dr. Liudas Ivanauskas liudas.ivanauskas@lsmuni.lt  tel. 837327246

Sekretorė: prof. dr. Nijolė Savickienė nijole.savickiene@lsmuni.lt tel. 837327249

Tarybos nariai:   

Prof. dr. Ramunė Morkūnienė 

Prof. dr. Jurga Bernatonienė 

Prof. dr. Liudas Ivanauskas 

Prof. dr. Valdas Jakštas 

Doc. dr. Giedrė Kasparavičienė 

Lekt. Mindaugas Marksa 

Doc. dr. Tauras Antanas Mekas 

Lekt. dr. Rima Minkutė 

Prof. dr. Lina Raudonė 

Prof. dr. Nijolė Savickienė 

Martynas Gelžinis 

Gabrielė Bočkutė 

Ernesta Zaksaitė

  

Farmacijos fakulteto Tarybos Studijų ir mokslo komisija:

Pirmininkė: prof. dr. Lina Raudonė lina.raudone@lsmuni.lt  tel. 837327249

Komisijos nariai:

Prof. Dr. Nijolė Savickienė

Prof. Dr. Ramunė Morkūnienė

Lekt. Mindaugas Marksa 

Doc. dr. Giedrė Kasparavičienė

Doc. dr. Tauras Antanas Mekas

Soc. partneris Martynas Gelžinis 

Stud. Gabrielė Bočkutė

Stud. Ernesta Zaksaitė

 

 

 

Svarbiausi dokumentai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Magistro baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Laikinasis LSMU Farmacijos studijų programos baigiamojo egzamino organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas ( ATŠAUKTAS 2021.05.06 Nr. FF17-4) 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto atskaita už 2018 m. 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto MBD reglamentas              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU FF MBD reglamentas farmakotechnikams              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU FF MBD reglamentas anglų kalba              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU FF veiklos ataskaita už 2017m.              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Geros dėstymo praktikos gairės              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU FF atestacinės komisijos sudėtis               
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto nuostatai              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Farmacijos praktikos tvarkos aprašas FF 2019m.              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Farmacijos praktikos tvarkos aprašas EN 2019m.              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) FF skatinimo už mokslo pasiekimus tvarkos aprašas              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MBD reglamentas galiojantis  studentams pradedantiems magistrinius darbus nuo 2019.09 mėn.               
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  MBD reglamentas anglų kalba galiojantis nuo 2019.09 mėn.              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MBD reglamentas galiojantis studentams pradedantiems MBD nuo 2020.09
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Baigiamojo egzamino OSKE tvarka 2021m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos studijų programos baigiamojo egzamino organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas(2021m.)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Baigiamojo egzamino OSKE tvarka EN 2021m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lsmu Farmacijos studijų programos baigiamojo egzamino organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2021m. (Nauja redakcija, patvirtinta 2021.05.06)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Profesinės praktikos tvarkos aprašas patvirtintas( 2021.05.06 Nr. FF17-4)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Farmacijos studijų programos baigiamojo egzamino organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2021m. (Nauja redakcija, patvirtinta 2021.05.06 Nr.FF17-4 su parašu)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Profesinės praktikos tvarkos aprašas patvirtintas 2021.05.06 Nr.FF17-4 su parašu
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Doktorantūros paraiškų kriterijai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MBD reglamentas galiojantis nuo 2022.09.01  FF lietuvių studentams
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)
LSMU Farmacijos fakulteto 2022 – 2026 m. veiklos strategija

 

Tarybos nutarimai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2017.03.07 Tarybos nutarimas FF 17-4          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2017.02.09 Tarybos nutarimas FF 17-3          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2017.01.30 Tarybos nutarimas FF 17-2           
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.01.26 Tarybos nutarimas FF 17-1           
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2016.11.28  Tarybos nutarimas FF 17-9          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016.11.04 Tarybos nutarimas FF 17-8          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2016.10.19 Tarybos nutarimas FF 17-7          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2016.05.05 Tarybos nutarimas FF 17-5          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.03.20 Tarybos nutarimas FF 17-5 (virtualus)          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.04.06 Tarybos nutarimas FF 17-6          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.05.09 Tarybos nutarimas FF 17-7          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.05.16 Tarybos nutarimas FF 17-8          
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2017.06.22 Tarybos nurarimai FF 17-9          
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.08.30 Tarybos nutarimai FF 17-10          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.09.11 Tarybos nutarimai FF 17-11          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.09.21 Tarybos nutarimai FF 17-12          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.09.28 Tarybos nutarimai FF 17-13          
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.10.13  Tarybos nutarimai FF17-14          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.10.26 Tarybos nutarimai FF17-15          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.11.23 Tarybos nutarimai FF17-16          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.12.14  Tarybos nutarimai FF17-17          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.02.01 Tarybos nutarimai FF17-01          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.02.12  Tarybos nutarimai FF17-02          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2018.02.20 Tarybos nutarimai FF17-03          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.03.15 Tarybos nutarimai FF17-04          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.04.23 Tarybos nutarimai FF17-5          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.06.21 Tarybos nutarimai FF17-6        

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.09.13 Tarybos nutarimai FF17-7          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.10.25 Tarybos nutarimai FF17-8          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.12.13 Tarybos nutarimai FF17-9          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.01.31 Tarybos nutarimai FF17-1          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.04.04 Tarybos nutarimai FF17-2            
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.06.20 Tarybos nutarimai FF17-3          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.09.12 Tarybos nutarimai FF 17-4
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.09.24 Tarybos nutarimai FF 17-5
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.10.24 Tarybos protokolas FF 17-6
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.11.13 Tarybos protokolas FF 17-7
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.12.12 Tarybos protokolas FF 17-8
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.01.23 Tarybos protokolas FF 17- 1
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.02.19 Tarybos protokolas FF 17-2
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.03.26 Tarybos protokolas FF 17-3
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.05.11 Tarybos protokolas FF 17-4
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.03.26 Tarybos protokolas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.06.12 Tarybos protokolas FF 17-5
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.09.10 Tarybos protokolas FF 17-6
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.09.29 Tarybos protokolas FF 17-7
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.10.06 Tarybos protokolas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.10.15 Tarybos protokolas FF17-9
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.10.28 Tarybos protokolas FF17-10
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.11.27 Tarybos protokolas FF17-11
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.12,17 Tarybos protokolas FF-17-12
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.01.14 Tarybos protokolas FF17-1
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.01.28 Tarybos protokolas FF17-2
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021..03.18 Tarybos protokolas FF17-3
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.05.06 Tarybos protokolas FF17-4
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.06.17 Tarybos protokolas FF17-5
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.09.16 Tarybos protokolas FF17-6
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.10.14 Tarybos protokolas FF17-7
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.10.22 Tarybos protkolas FF17-8
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.12.10 Tarybos protokolas FF17-9
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.12.16 Tarybos protokolas FF17-10
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2022.01.11 Tarybos protokolas FF17-11
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2022.01.27 Tarybos protokolas FF17-12
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2022.03.17 Tarybos protokolas FF17-13
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2022.04.11 Tarybos protokolas FF17-14
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2022.04.29 Tarybos nutarimai FF22-1
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2022.05.05 Tarybos nutarimai FF22-2
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

2022.05.26 Tarybos nutarimai FF22-3