Katedros

Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

LSMU Farmacijos fakultetas
Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13 Kaunas

Kontaktai

 

Apie mus

 Katedros istorija prasideda 1922 m. įsteigtame Kauno valstybiniame universitete. Universiteto medicinos fakulteto farmacijos skyriaus studentai chemijos disciplinų (neorganinės, organinės, analizinės, fizikinės) paskaitas klausė atitinkamose katedrose gamtos ir matematikos fakultetuose. Fiziologinės ir koloidų chemijos kursą skaitė profesorius V. Lašas jo vadovaujamoje fiziologijos ir fiziologinės chemijos katedroje. 1944 m. universitete organizuojama chemijos katedra. Visi fundamentinės chemijos dalykai dėstyti farmacijos studentams buvo perkelti į šią katedrą. Katedros vadovais buvo A. Gabrėnas (1944-1951) ir biologijos mokslų daktras K. Edigarovas (1952 – 1953). 1953 m. dėl padidėjusio studentų skaičiaus katedra pertvarkoma į dvi atskiras: bendrosios chemijos bei biologinės ir organinės chemijos katedras. Bendrosios chemijos katedroje dirba vadovas chemijos mokslų daktaras J. Janickis, vyesnieji dėstytojai  J. Arnastauskas, V. Gubavičius and D. Reingardas, asistentai B. Navickienė, E. Klimavičienė ir M. Padolskis. Nuo 1957, katedrai vadovavo J. Arnastauskas, prie katedros kolektyvo prisijungė farmacijos studijas baigusi A. Janutytė ir cheminės technologijos studijas Kauno politechnikos institute baigusi J. Šuliakienė. Vėliau, baigusios farmacijos studijas prisijungė jaunosios dėstytojos: A. Matulionienė (1960), R. Kelerienė (1963), B. Aleknavičienė (1965) ir M. Sapragonienė (1965). 1964 m. prisijungė fizikinės chemijos dėstytoja, baigusi Vilniaus universitetą. G. Karnišauskaitė prisijungė 1966 m. apgynisi daktaro disertaciją Piatigorske. Katedros vadovais 1972 – 1987m. buvo technikos mokslų daktaras doc. L. Džekčiorius (1972-1983) ir doc. M. Sapragonienė (1983-1987). 1987 m. bendrosios chemijos katedra reorganizuota į Analizinės ir toksikologinės chemijos katedrą, vadovaujamą prof. P.Vainausko. Nuo 2008m. balandžio katedrai vadovauja prof. L.Ivanauskas.

 

Studijos

 Studijos katedroje vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis farmacijos (magistro studijos) ir medicinos (medicininės ir veterinarinės biochemijos bei medicininės ir veterinarinės genetikos bakalauro studijos) fakultetų, bei veterinarijos akademijos (maisto mokslo bakalauro studijos). Taip pat vykdomos doktorantūros studijos. Katedroje studentai studijuoja:

 

Privalomi dalykai

 Studijų programa FARMACIJA (lietuvių/anglų kalbomis): Bendroji ir neorganinė chemija, Farmacinė analizė, Organinė chemija, Fizikinė chemija, Toksikologija, Baigiamasis magistro darbas.

 Studijų programa MEDICININĖ IR VETERINARINĖ BIOCHEMIJA: Bendroji ir neorganinė chemija, Organinė ir bioorganinė chemija, Fizikinė ir koloidų chemija, Analizinė chemija (kokybinė ir kiekybinė), Instrumentinės analizės metodai, Baigiamasis darbas.

 Studijų programa MEDICININĖ IR VETERINARINĖ GENETIKA: Neorganinė ir bendroji chemija, Organinė chemija, Analizinė chemija, Fizikiniai- cheminiai tyrimų metodai.

 Studijų programa MAISTO MOKSLAS: Cheminiai ir fizikiniai maisto tyrimai.

 Studijų programa MAISTO MOKSLAS (tęstinės studijos): Cheminiai ir fizikiniai maisto tyrimai.

 

 Pasirenkami dalykai

Studijų programa FARMACIJA (lietuvių kalba): Dujų ir efektyviosios skysčių chromatografijos metodai farmacinėje analizėje, Mokslinių tyrimų praktika, Teismo toksikologija.

 

Mokslinių tyrimų kryptys

 Katedros mokslinio darbo tema: “Biologiškai aktyvių medžiagų analizės metodikų kūrimas ir jų pritaikymas toksiškumo ir farmakokinetiniuose tyrimuose”.

 • Biologiškai aktyvių medžiagų analizės metodikų kūrimas ir pritaikymas vaistinių preparatų tyrimuose.
 • Biologiškai aktyvių medžiagų toksiškumo ir farmakokinetiniai tyrimai.
 • Antidepresantų atskyrimo ir identifikavimo metodika, naudojant plonasluoksnę ir efektyviąją skysčių chromatografiją ir kietafazę ekstrakciją iš kraujo plazmos.

 

Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

Dujų chromatografijos, efektyviosios sksčių chromatografijos ir plonasluoksnės chromatografijos analitinių metodikų vystymas, optimizavimas bei validacija:

 • vaistinių preparatų ir toksinių junginių farmakokinetinis tyrimas in vitro, tyrimo metodikų kūrimas ir optimizavimas;
 • vaistinių preparatų ir toksinių junginių farmakokinetinis tyrimas in vivo pagal sukurtas metodikas;
 • biologiškai aktyvių junginių, sunkiųjų metalų ir pesticidų tyrimai validuota ar oficialia metodika vaistinėje žaliavoje ir  preparatuose;
 • validuotų tyrimo metodikų kūrimas biologiškai aktyvių junginių kiekio nustatymui biologiniuose objektuose;
 • biologiškai aktyvių junginių  metabolitų nustatymo metodikų kūrimas;
 • vaistinių preparatų stabilumo tyrimai (analitinių metodikų sukūrimas, stabilumą įtakojančių faktorių ir skilimo metu susidariusių produktų identifikavimas ir tyrimas);
 • vaistų formų fizinis charakterizavimas ir jo pritaikymas farmacinių preparatų kokybės sistemose;
 • augalinių ekstraktų, maisto papildų ir vaistinių preparatų tyrimai;
 • baltymų skaldymas ir aminorūgščių įvairavimo tyrimai pieno baltymuose, bei augaliniuose ekstraktuose;
 • sočiųjų riebiųjų rūgščių įvertinimas augaliniuose aliejuose, bei maisto papilduose;
 • kanabinoidų nustatymas ir kiekybinis įvertinimas kanapėse;
 • eterinių aliejų išskyrimas ir jų sudėties  įvertinimas iš įvairių augalinių žaliavų;
 • derivatizacijos procesų optimizavimas ir vystymas.

 Katedroje vydomuose moksliniuose tyrimuose dalyvauja ne tik katedros darbuotojai, bet ir doktorantai bei studentai. Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose.

 

Projektai nuo 2010

 ,,Solidago genties rūšių ir biotipų įvairovė, gausos reguliavimas ir panaudojimas“ 

Projektas vykdytas 2013 - 2015 m., sutarties Nr. MIP-50 /2013, finansuojamas LMT, biudžetas 350000 LTL.  Partneris  - Gamtos tyrimo centras. Vadovas  prof. L. Ivanauskas.

 

"Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas". 

Projektas vykdytas 2014 - 2015 m.,  sutarties Nr. SVE-02/2014, finansuojamas LMT, biudžetas 375000 LTL. Partneris - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vadovas  prof. L. Ivanauskas

 

„MEDIKOMPLEKSAS“

Projektas vykdytas 2016.04–2016.12 m.,  BN16-60/SV5-0060. Partneriai - KTU.

 

,,Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH)”

Projektas vykdomas 2018 m.,  Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062. Partneriai: UAB“Meditaurus“, UAB „Inovatyvūs sprendimai“, UAB „Oda LT“.

 

Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

 Katedra bendradarbiauja su UAB“Valentis“, UAB “Acorus calamus“, UAB “Aconitum“, Vilniaus Gamtos tyrimų centru, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centru, LSMU MA Farmakologijos, Biochemijos katedromis, FF katedromis.

 

Parengti ir išleisti metodiniai leidiniai per 2018 m. 

 • Mokomoji knyga: Physical chemistry practicals. Part I: tutorial 

 

Nuostatai

 

Adresas:

LSMU MA FF Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra, Sukilėlių pr. 13, 50162 Kaunas

 

Kontaktai

Liudas Ivanauskas, prof., dr.
Katedros vedėjas
Tel. (8 37) 327248 (vietinis - 5608)
El. paštas: liudas.ivanauskas@lsmuni.lt

 

Vilma Smetanina
Studijų administratorė
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: vilma.smetanina@lsmuni.lt

 

Andrejus Ževžikovas, prof., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: andrejus.zevzikovas@lsmuni.lt

Rūta Marksienė, doc., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: ruta.marksiene@lsmuni.lt

 

Asta Kubilienė, doc., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: asta.kubiliene@lsmuni.lt

 

Augusta Ževžikovienė, doc., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: augusta.zevzikoviene@lsmuni.lt

 

Daiva Kazlauskienė, doc., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: daiva.kazlauskiene@lsmuni.lt

 

Konradas Vitkevičius, doc., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: konradas.vitkevicius@lsmuni.lt

 

Palma Nenortienė, lekt., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: palma.nenortiene@lsmuni.lt

 

Justė Baranauskaitė, lekt., dr.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: juste.baranauskaite@lsmuni.lt

 

Laura Rimkienė, lekt.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: laura.rimkiene@lsmuni.lt

 

Mindaugas Marksa, lekt.
Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
El. paštas: mindaugas.marksa@fc.lsmuni.lt

 

 

 

Farmakognozijos katedra

LSMU  Farmacijos fakultetas
Farmakognozijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13 Kaunas
Katedros telefonas: (8 37) 32 72 49
Kontaktai

Apie mus

Farmakognozijos katedros istorija prasideda 1922 m. atidarytame Lietuvos (Kauno) universitete. Vykdant fakulteto katedrų perskirstymą 1978 m buvo sukurta farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedra, kuri 2008 m. perorganizuota į farmakognozijos katedrą. Nuo 2014 metų katedra įsikūrė naujame Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre. Katedroje dirba 12 darbuotojų: 5 profesoriai, 1 docentas, 3 lektoriai, 1 studijų administratorė, 1 laboratorijos vedėjas, 1 laborantė.

Studijos

Katedra dalyvauja farmacijos fakultete dėstomose studijų programose: „Farmacija“, „Farmacija“ (anglų kalba) ir “Medicininė chemija”. Farmakognozijos katedroje dėstoma bazinis dalykas  „Farmacinė botanika“ farmacijos fakulteto 1 kurso studentams, profiliniai dalykai „Farmakognozija“ farmacijos fakulteto 3 kurso studentams. „Fitoterapija“ 4 kurso studentams ir „Fitofarmaciniai preparatai“ 5 kurso studentams; pasirenkamoji disciplina „Mityba ir maisto papildai“ farmacijos fakulteto 4 kurso studentams ir kt. Katedroje vykdomos doktorantūros studijos.

Privalomi dalykai

Farmacinė botanika FF/FKG/F-V23

Farmacinė botanika FF/FKG/F-U18

 Farmakognozija FF/FKG/V-24

Farmakognozija FF/FKG/U-19

 Mokslinių tyrimų praktika FF/FKG/F-V27

Mokslinių tyrimų praktika FF/FKG/F-U22

Fitoterapija  FF/FKG/F-V30

Fitoterapija FF/FKG/F-U25

 Fitofarmaciniai preparatai FF/KFK/F-V28/05

Farmakognozija ir farmacinė chemija FF/FKG/MC-M02

 Magistro baigiamasis darbas FF/FKG/F-V29

 Modulis farmacijos profesinė praktika FF/FKG/F-V31

 Fitofarmacijos praktikos organizavimas ir vertinimas FF/FKG/F-V31/05

Tiriamasis projektas 1 FF/FKG/MC-M06

Tiriamasis projektas 2 FF/FKG/MC-M07

Magistro baigiamasis darbas FF/FKG/MC-M05

Pasirenkami dalykai

Mityba ir maisto papildai FF/FKG/F-V26

Mokslas

Padalinio mokslinių tyrimų pagrindinė kryptis: „Biologiškai aktyvių junginių įvairavimo tyrimai vaistinėse augalinėse žaliavose ir preparatuose“:

1)      Lietuvos floros augalų ir vaistinių augalinių žaliavų kaupiančių fenolinius junginius cheminės sudėties įvairovės tyrimai (prof. V. Janulis).

2)      Vaistinių augalų ir preparatų gamtinių biologiškai aktyvių junginių kiekybinio nustatymo metodikų kūrimas (prof. V. Jakštas).

3)      Polifenolinių junginių ir lektinų kaupiamų vaistinėse augalinėse žaliavose ir fitopreparatuose antioksidacinio poveikio in vitro tyrimai (prof. N. Savickienė).

4)      Vaistinių augalinių žaliavų kaupiančių fenolinius junginius poveikio in vitro ir in vivo tyrimai (prof. S. Trumbeckaitė).

5)      Vaistinių augalinių žaliavų chemofenetiniai ir antioksidantinio poveikio tyrimai (prof. L. Raudonė).

Laikotarpyje nuo katedros įkūrimo apginta per 30 mokslų daktaro disertacijų. Nuo 2014 m. sausio mėn. Farmakognozijos  katedrai įsikėlus į „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centrą, mokslinė veikla katedroje labai suintensyvėjo. Farmakognozijos katedroje atliekamas efektyviosios skysčių chromatografijos metodikų kūrimas, tobulinimas, naujų analitinių ir preparatyvinių metodikų kūrimas. Vystomos ir įteisinamos naujos, šiuolaikinės, pasižyminčios dideliu atrankumu ir informatyvumu vaistinių augalinių žaliavų ir preparatų tyrimo metodikos biologiškai aktyvių junginių įvertinimui vaistinėse augalinėse žaliavose. Katedroje vykdomi šermukšnio (Sorbus L.), kraujažolės (Achillea L.), perilės (Perilla L., ) , šilauogės (Vaccinium L.), erškėčio (Rosa L.), kiečio (Artemisia L.), obels (Malus Mill.), kriaušės (Pyrus L.), slyvos (Prunus L.), svarainio (Chaenomeles Lindl.),  eukalipto (Eucalyptus L‘Her), šalavijo (Salvia L.) ir kt. genčių augalų teikiamų žaliavų cheminės sudėties ir antioksidacinio aktyvumo in vitro tyrimai. Katedros mokslininkai aktyviai dirba optimizuojant ir validuojant triterpeninių junginių, diterpeninių junginių, flavonoidų, fenolinių rūgščių, organinių rūgščių, cukrų ekstrakcijos, gryninimo ir efektyviosios skysčių chromatografijos (ESC) metodikas įvairioms tiriamoms augalinėms žaliavoms ir fitopreparatams. Įdiegtos ir sėkmingai taikomos įvairios UV regimosios šviesos spektrofotometrijos, ESC ir ESC pokolonėlinės reakcijos metodikos augalinių žaliavų kokybinės ir kiekinės sudėties bei antioksidacinio aktyvumo in vitro nustatymui. Taip pat atliekami bičių produktų – propolio ir kitų cheminės sudėties ir biologinio poveikio tyrimai. Vykdomi moksliniai darbai ne tik in vitro , bet ir in vivo, tiriant flavonoidų, fenolinių rūgščių ir kitų biologiškai aktyvių junginių poveikį ląstelių energetikai uždegiminio proceso ir  oksidacinio streso metu. Ieškoma gamtinės kilmės junginių, galinčių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso sukeltos pažaidos. Atliekama baltymų, lektinų, esančių vaistinėje augalinėje žaliavoje, kiekinė – kokybinė analizė, šių pirminių metabolitų biologiniai poveikiai in vitro ir in vivo. Nustatyti iš Echinacea purpurea (L.) Moench išskirti glikoproteinai, turintys LysM domeną, pasižymėjo imuninę sistemą stimuliuojančiomis savybėmis. Katedroje vykdomi tarpdisciplininiai tyrimai. Bendradarbiaujant su biochemikais, endokrinologais, atlikti moksliniai tyrimai, nustatant žaliosios arbatos ir dviskiaučių ginkmedžių lapų sausųjų ekstraktų poveikį 2 tipo cukrinio diabeto inkstų, akių ir nervinio audinio pakitimų raidai. Bendradarbiaujant su biochemikais, genetikais, technologais, periodontologais, sukurti ir ištirti prailginto veikimo savaime suyrančio medicinos prietaiso prototipai, kurie būtų vartojami sergant periodontitu, su gamtine biologiškai aktyvia medžiaga – pelargonijų šaknų ekstraktu ar iš šio ekstrakto išskirta proantocianidinų frakcija. Farmakognozijos katedroje atliekami moksliniai tyrimai yra perspektyvūs ir taikomuoju požiūriu, nes turi plačias pritaikymo galimybės farmacijos, ir maisto, ir kosmetikos pramonėje greitam antioksidantų identifikavimui ir aktyvumo nustatymui sudėtiniuose mišiniuose po chromatografinio analičių išskirstymo.

Pastaruoju metu katedroje studijuoja 2 doktorantai. Doktorantų mokslinių tyrimų temos “Augalinių biologiškai aktyvių junginių veikimo mechanizmo inkstų išemijos/reperfuzijos metu tyrimas“ ir „Lietuvoje auginamų veislių obuolių triterpeninių junginių sudėties įvairavimo ir jų ekstraktų biologinio poveikio tyrimas“.

Svarbiausi katedros darbuotojų projektai:

 1. Projektas „Eureka“E! 3695 „ ANTIOKSDIABET“(„Natūralių antioksidantų poveikio cukrinio diabeto komplikacijų vystymuisi metodologijos sukūrimas“). 2009 – 2012 m. Projekto sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003 (Prof. N. Savickienė).
 2. Projektas „Solidago genties rūšių ir biotipų įvairovė, gausos reguliavimas ir panaudojimas” (Nr. MIP-50/2013), 2013 – 2015 m. Tyrimus finansavo LMT. (Prof. V. Jakštas).
 3. Projektas ,,Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas” (Nr. SVE-14003), 2014 – 2015 m. (Prof. V. Jakštas).
 4. Projektas BIOKOMPLEKSAS; SV5-6-1; , MTEPI-L-15005. Finansavimo šaltiniai: LSMU Mokslo fondas. Trukmė 2015 – 2015m. (Prof. V. Jakštas).
 5. Projektas ,,Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai (BIOPERNAŠA)", fondas: LMT. Trukmė 2015 – 2018 m., Sutarties Nr. MIP-055/2015 (Prof. V. Jakštas).
 6. Projektas MEDiKOMPLEKSAS; BN16-60/SV5-0060. Finansavimo šaltiniai: LSMU Mokslo fondas. Trukmė 2016 – 2016 m. Projekto sutarties Nr BN16-60/SV5-0060. (Prof. V. Jakštas).
 7. Projektas “Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH)”. 01.2.2- LMT-K718-01- 0062. LMT pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (SMART). Trukmė 2017 – 2021 m. (Prof. V. Jakštas).
 8. Projektas Horizon 2020, M-ERA.NET projektas "Pernašos į periodonto uždegimo paviršių sistemos su Pelargonium sidoides veikliąja medžiaga inžinerija ir funkcionalizacija“ (PELARGODONT). 2017 – 2019 m. Projekto sutarties Nr. S-M-ERA.NET-17-2 (Prof. N. Savickienė).
 9. Projektas UAB „AKVAVITA“ investicijų į MTEP veiklas  skatinimas, kuriant inovatyvius  produktus gėrimų pramonėje“ Nr. J05-LVPA-K-03-0117. 2018-2020 m. (Prof. V. Jakštas).
 1. Projektas UAB ”Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko” investicijų skatinimas į MTEP veiklas, kuriant inovatyvius produktus Nr. J05-LVPA-K-03-0114. 2018-2020 m. (Prof. V. Jakštas).

Bendradarbiavimas

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos mokslinėmis ir aukštojo mokslo institucijomis - VDU Botanikos sodu, Šiaulių Universiteto Botanikos sodu, KU Botanikos sodu, LSDI, KTU maisto katedra, LSMU Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorija, LSMU Gyvūnų tyrimo centru, VU Biotechnologijų Institutu.

Katedra bendradarbiauja su Vokietijos Kylio universiteto farmacijos instituto farmacinės biologijos katedra, Grigore T. Popa vardo Rumunijos medicinos ir farmacijos universiteto farmakognozijos ir fitoterapijos katedra, Gdansko medicinos universiteto farmakognozijos katedra, Ukrainos nacionalinio farmacijos universiteto farmakognozijos ir botanikos katedromis, Baltarusijos valstybinės akademijos V. F. Kuprevičiaus eksperimentinės botanikos institutu, Rygos Stradino universiteto biochemijos laboratorija, Lenkijos mokslų akademijos polimerų tyrimo centru, Latvijos organinės sintezės institutu, Krokuvos Jogailos universitetu, Italijos Piemonte Orientale universitetu, Italijos La Sapienza universitetu ir kitais.

Verslo partneriai:

UAB vaistinė „Širdažolė“, UAB „Švenčionių vaistažolės“, MB Probiomas, UAB „ Ferentis“, UAB „Aconitum“, UAB Innovative Pharma Baltics, UAB „Laifarma“.

Kita reikšminga veikla:

Katedros darbuotojai dalyvauja VVKT ir kitų įstaigų veiklose, podiplominių studijų veikloje, švietėjiškoje veikloje, populiarinant mokslą, didinant vaistininko prestižą šiuolaikinėje visuomenėje

KATEDROS DARBUOTOJŲ  M O K S L I N Ė S P U B L I K A C I J O S  2015-2020 m

Clarivate Analytics Journal Citation Reports sąrašo leidiniuose

1. Baranauskaite, Justė; Marksa, Mindaugas; Ivanauskas, Liudas; Vitkevicius, Konradas; Liaudanskas, Mindaugas; Skyrius, Vaidas; Baranauskas, Algirdas. Development of extraction technique and GC/FID method for the analysis of cannabinoids in Cannabis sativa L. spp. santicha (hemp) : reserach article // Phytochemical Analysis. New York : Wiley. ISSN 0958-0344. eISSN 1099-1565. 2020, vol. 00, no. 00, p. 1-6.

2. Juodeikiene, Grazina; Zadeike, Daiva; Bartkiene, Elena; Lėlė, Vita; Bernatoniene, Jurga; Jakštas, Valdas. A new delivery system based on apple pomace-pectin gels to encourage the viability of antimicrobial strains // Food science and technology international. Thousand Oaks, CA : SAGE. ISSN 1082-0132. eISSN 1532-1738. 2020, vol. 00, p. 1-12.

3. Baranauskaite, Justė; Adomavičiūtė, Erika; Jankauskaitė, Virginija; Marksa, Mindaugas; Barsteigienė, Zita; Bernatonienė, Jurga. Formation and investigation of electrospun Eudragit E100/oregano mats // Molecules. Basel : MDPI AG. ISSN 1420-3049. 2019, vol. 24, iss. 3, art. no. 628, p. 1-13.

4. Bartkiene, Elena; Lele, Vita; Sakiene, Vytaute; Zavistanaviciute, Paulina; Ruzauskas, Modestas; Bernatoniene, Jurga; Jakstas, Valdas; Viskelis, Pranas; Zadeike, Daiva; Juodeikiene, Grazina. Improvement of the antimicrobial activity of lactic acid bacteria in combination with berries/fruits and dairy industry by‐products // Journal of the science of food and agriculture. Chichester : John Wiley & Sons. ISSN 0022-5142. eISSN 1097-0010. 2019, vol. 99, iss. 8, p. 3992-4002.

5. Bendokas, Vidmantas; Skemiene, Kristina; Trumbeckaite, Sonata; Stanys, Vidmantas; Passamonti, Sabina; Borutaite, Vilmante; Liobikas, Julius. Anthocyanins: From plant pigments to health benefits at mitochondrial level // Critical reviews in food science and nutrition. Philadelphia : Taylor & Francis. ISSN 1040-8398. eISSN 1549-7852. 2019, vol. 00, no. 00, p. 1-14.

6. Jarienė, Elvyra; Levickienė, Dovilė; Danilčenko, Honorata; Vaitkevičienė, Nijolė; Kulaitienė, Jurgita; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Gajewski, Marek. Effects of biodynamic preparations on concentration of phenolic compounds in the leaves of two white mulberry cultivars // Biological Agriculture & Horticulture. Oxon : Taylors & Francis. ISSN 0144-8765. eISSN 2165-0616. 2019, vol. 35, no. 2, p. 132-142.

7. Jekabsone, Aiste; Sile, Inga; Cochis, Andrea; Makrecka-Kuka, Marina; Laucaityte, Goda; Makarova, Elina; Rimondini, Lia; Bernotiene, Rasa; Raudone, Lina; Vedlugaite, Evelina; Baniene, Rasa; Smalinskiene, Alina; Savickiene, Nijole; Dambrova, Maija. Investigation of antibacterial and antiinflammatory activities of proanthocyanidins from pelargonium sidoides DC root extract // Nutrients. Basel, Switzerland : MDPI Publishing. ISSN 2072-6643. 2019, vol. 11, no. 11, 2829, p. 1-18.

8. Prokopenko, Yuliya; Jakštas, Valdas; Žvikas, Vaidotas; Georgiyants, Victoriya; Ivanauskas, Liudas. Hilic MS/MS determination of amino acids in herbs of Fumaria schleicheri L., Ocimum basilicum L., and leaves of Corylus avellana L : short communication // Natural product research. Abingdon, UK : Taylor & Francis. ISSN 1478-6419. eISSN 1478-6427. 2019, vol. 33, no. 13, p. 1961-1963.

9. Pudziuvelyte, Lauryna; Marksa, Mindaugas; Jakstas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Kopustinskiene, Dalia Marija; Bernatoniene, Jurga. Microencapsulation of Elsholtzia ciliata herb ethanolic extract by spray-drying: impact of resistant-maltodextrin complemented with sodium caseinate, skim milk, and beta-cyclodextrin on the quality of spray-dried powders : article // Molecules. Basel, Switzerland : MDPI. ISSN 1420-3049. 2019, vol. 24, no. 8, p. 1-22.

10. Radušienė, Jolita; Marksa, Mindaugas; Ivanauskas, Liudas; Jakštas, Valdas; Çalişkan, Ömer; Kurt, Dursun; Odabas, Mehmet Serhat; Cirak, Cuneyt. Effect of nitrogen on herb production, secondary metabolites and antioxidant activities of Hypericum pruinatum under nitrogen application // Industrial crops and products. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0926-6690. eISSN 1872-633X. 2019, vol. 139, 111519, p. 1-9.

11. Raudone, Lina; Vilkickyte, Gabriele; Pitkauskaite, Lina; Raudonis, Raimondas; Vainorienė, Rimanta; Motiekaitytė, Vida. Antioxidant activities of Vaccinium vitis-idaea L. leaves within cultivars and their phenolic compounds // Molecules. Basel, Switzerland : MDPI. ISSN 1420-3049. 2019, vol. 24, no. 5, p. 1-20.

12. Rokaityte, Anita; Zaborskiene, Gintare; Gustiene, Sonata; Raudonis, Raimondas; Janulis, Valdimaras; Garmienė, Galina; Stimbirys, Artūras. Effect of taxifolin on physicochemical and microbiological parameters of dry-cured pork sausage // Czech journal of food sciences. Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 1212-1800. eISSN 1805-9317. 2019, vol. 37, no. 5, p. 366-373.

13. Sukovas, Arturas; Silkuniene, Giedre; Trumbeckaite, Sonata; Jasukaitiene, Aldona; Degutyte-Fomins, Laima; Mildaziene, Vida; Gulbinas, Antanas; Baniene, Rasa; Dambrauskas, Zilvinas; Paskauskas, Saulius. Hyperthermia potentiates cisplatin cytotoxicity and negative effects on mitochondrial functions in OVCAR-3 cells : original paper // Journal of bioenergetics and biomembranes. New York : Springer. ISSN 0145-479X. eISSN 1573-6881. 2019, vol. 51, iss. 4, August, p. 301-310.

14. Vilkickyte, Gabrielė; Raudonis, Raimondas; Motiekaityte, Vida; Vainoriene, Rimanta; Burdulis, Deividas; Viškelis, Jonas; Raudone, Lina. Composition of sugars in wild and cultivated lingonberries (Vaccinium vitis-idaea L.) // Molecules. Basel, Switzerland : MDPI. ISSN 1420-3049. 2019, vol. 24, no. 3, 4225, p. 1-15.

15. Viškelis, Jonas; Uselis, Nobertas; Liaudanskas, Mindaugas; Lanauskas, Juozas; Bielicki, Pawel; Univer, Toivo; Lepsis, Janis; Kviklys, Darius. Location effects across northeastern Europe on bioactive compounds in apple fruit // Agricultural and food science. Helsinki (Jokioinen) : MTT Agrifood Research Finland. ISSN 1459-6067. eISSN 1795-1895. 2019, vol. 28, no. 2, p. 93-100.

16. Bartkienė, Elena; Ružauskas, Modestas; Krunglevičiūtė, Vita; Zavistanavičiūtė, Paulina; Bernatonienė, Jurga; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Žadeikė, Daiva; Klupšaitė, Dovilė; Viškelis, Pranas; Bendoraitienė, Joana; Navikaitė-Šnipaitienė, Vesta; Juodeikienė, Gražina. Development of antimicrobial gummy candies with addition of bovine colostrum, essential oils and probiotics // International journal of food science & technology. Oxford : Wiley. ISSN 0950-5423. eISSN 1365-2621. 2018, Vol. 53, iss. 5, p. 1227-1235.

17. Bartkienė, Elena; Šakienė, Vytautė; Bartkevics, Vadims; Wiacek, Claudia; Rusko, Janis; Lėlė, Vita; Ružauskas, Modestas; Juodeikienė, Gražina; Klupšaitė, Dovilė; Bernatonienė, Jurga; Jakštas, Valdas; Braun, Peggy G. Nutraceuticals in gummy candies form prepared from lacto- fermented lupine protein concentrates, as high-quality protein source, incorporated with Citrus paradise L. essential oil and xylitol // International journal of food science & technology. Oxford : Wiley. ISSN 0950-5423. eISSN 1365-2621. 2018, vol. 53, iss. 8, p. 2015-2025.

18. Butkevičiūtė, Aurita; Liaudanskas, Mindaugas; Kviklys, Darius; Zymonė, Kristina; Raudonis, Raimondas; Viškelis, Jonas; Uselis, Nobertas; Janulis, Valdimaras. Detection and analysis of triterpenic compounds in apple extracts // International journal of food properties. New York : Taylor & Francis. ISSN 1094-2912. eISSN 1532-2386. 2018, vol. 21, no. 1, p. 1716-1727.

19. González-Burgos, Elena; Liaudanskas, Mindaugas; Viškelis, Jonas; Žvikas, Vaidotas; Janulis, Valdimaras; Gómez-Serranillos, Pilar M. Antioxidant activity, neuroprotective properties and bioactive constituents analysis of varying polarity extracts from Eucalyptus globulus leaves // Journal of food and drug analysis = Yao wu shi pin fen xi. Taipei : Food & Drug Adminstration. ISSN 1021-9498. 2018, vol. 26, no. 4, p. 1293-1302.

20. Kubilienė, Loreta; Jekabsone, Aistė; Žilius, Modestas; Trumbeckaitė, Sonata; Simanavičiūtė, Daiva; Gerbutavičienė, Rima Jūratė; Majienė, Daiva. Comparison of aqueous, polyethylene glycol-aqueous and ethanolic propolis extracts: antioxidant and mitochondria modulating properties // BMC complementary and alternative medicine. London : BioMed Central. eISSN 1472-6882. 2018, vol. 18, No. 1, 165, p. 1-10. (Research article).

21. Liaudanskas, Mindaugas; Zymonė, Kristina; Viškelis, Jonas; Kviklys, Darius; Viškelis, Pranas; Janulis, Valdimaras. Seasonal variation of the qualitative and quantitative composition of phenolic compounds in Malus domestica leaves // Chemistry of natural compounds. New York : Springer. ISSN 0009-3130. eISSN 1573-8388. 2018, vol. 54, no. 2, p. 348-349.

22. Liaudanskas, Mindaugas; Zymonė, Kristina; Viškelis, Pranas; Janulis, Valdimaras. Optimisation of the extraction of flavonoids from apples using response surface methodology // Italian journal of food science : IJFS = Rivista italiana di scienza degli alimenti. Pinerolo : Chiriotti Editori. ISSN 1120-1770. eISSN 2239-5687. 2018, vol. 30, no. 1, p. 89-101.

23. Mildažienė, Vida; Paužaitė, Giedrė; Naučienė, Zita; Malakauskienė, Asta; Žūkienė, Rasa; Januškaitienė, Irena; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Filatova, Irina; Lyushkevich, Veronika. Pre-sowing seed treatment with cold plasma and electromagnetic field increases secondary metabolite content in purple coneflower (Echinacea purpurea) leaves // Plasma processes and polymers. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag. ISSN 1612-8850. eISSN 1612-8869. 2018, vol. 15, no. 2, e1700059, p. 1-11.

24. Navikaite-Snipaitiene, Vesta; Ivanauskas, Liudas; Jakstas, Valdas; Rüegg, Nadine; Rutkaite, Ramune; Wolfram, Evelyn; Yildirimd, Selçuk. Development of antioxidant food packaging materials containing eugenol for extending display life of fresh beef // Meat science. Oxford : Elsevier. ISSN 0309-1740. eISSN 1873-4138. 2018, vol. 145, p. 9-15.

25. Ramanauskienė, Kristina; Grigonis, Aidas; Janulis, Valdimaras; Raudonis, Raimondas; Babickaitė, Lina; Inkėnienė, Asta Marija. Quality research of aqueous extracts of green and red tea // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2018, vol. 29, no. 2, p. 115-120.

26. Raudonė, Lina; Motiekaitytė, Vida; Vainorienė, Rimanta; Zymonė, Kristina; Marksa, Mindaugas; Janulis, Valdimaras. Phytochemical profiles of alpine plant horminum Pyrenaicum L. during phenological growth stages // Chemistry & biodiversity. Zürich : Wiley. ISSN 1612-1872. eISSN 1612-1880. 2018, vol. 15, no. 10, e1800190, p. 1-8.

27. Savickienė, Nijolė; Jekabsone, Aistė; Raudonė, Lina; Abdelgeliel, Asmaa S; Cochis, Andrea; Rimondini, Lia; Makarova, Elina; Grinberga, Solveiga; Pugovics, Osvalds; Dambrova, Maija; Pacauskienė, Ingrida Marija; Basevičienė, Nomeda; Viškelis, Pranas. Efficacy of proanthocyanidins from Pelargonium sidoides root extract in Reducing P. gingivalis viability While preserving oral commensal S. salivarius // Materials. Basel, Switzerland : MDPI AG. ISSN 1996-1944. 2018, vol. 11, no. 9, p. 1499-1514.

28. Trumbeckaitė, Sonata; Čėsna, Vaidotas; Jasukaitienė, Aldona; Banienė, Rasa; Gulbinas, Antanas. Different mitochondrial response to cisplatin and hyperthermia treatment in human AGS, Caco-2 and T3M4 cancer cell lines // Journal of bioenergetics and biomembranes. New York : Springer. ISSN 0145-479X. eISSN 1573-6881. 2018, vol. 50, iss. 5, p. 329-338.

29. Urbonavičienė, Dalia; Bobinaitė, Ramunė; Trumbeckaitė, Sonata; Raudonė, Lina; Janulis, Valdimaras; Bobinas, Česlovas; Viškelis, Pranas. Agro-industrial tomato by-products and extraction of functional food ingredients = Funkcionaliojo maisto ingredientų išgavimas iš pomidorų šalutinių perdirbimo produktų // Žemdirbystė = Agriculture. Kėdainiai : Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. 2018, vol. 105, no. 1, p. 63-70.

30. Viškelis, Jonas; Uselis, Nobertas; Liaudanskas, Mindaugas; Janulis, Valdimaras; Bielicki, Pawel; Univer, Toivo; Lepsis, Janis; Kviklys, Darius. Triterpenic acid content in the fruit peel of Malus × domestica Borkh. depends on the growing technology = Triterpeninių rūgščių kiekį obuolių luobelėse lemia vaismedžių auginimo technologijos // Žemdirbystė = Agriculture. Kėdainiai : Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. eISSN 2335-8947. 2018, vol. 105, no. 1, p. 71-78.

31. Zymonė, Kristina; Raudonė, Lina; Raudonis, Raimondas; Marksa, Mindaugas; Ivanauskas, Liudas; Janulis, Valdimaras. Phytochemical Profiling of Fruit Powders of Twenty Sorbus L. Cultivars // Molecules. Basel, Switzerland : MDPI. ISSN 1420-3049. eISSN 1420-3049. 2018, vol. 23, no. 10, 2593, p. 1-17.

32. Balčiūnaitė, Gabrielė; Dam, Svend; Pesliakas, Henrikas; Žvirblis, Gintautas; Mištinienė, Edita; Ragažinskienė, Ona; Pamparienė, Ina; Žymantienė, Judita; Baniulis, Danas; Savickienė, Nijolė. Investigation of Echinacea purpurea root proteins with hemagglutinating activity // Natural product communications. Westerville : Natural product communications. ISSN 1934-578X. eISSN 1555-9475. 2017, vol. 12, no. 6, p. 947-950.

33. Cirak, Cuneyt; Radušienė, Jolita; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Seyis, Fatih; Yayla, Fatih. Altitudinal changes in secondary metabolite contents of Hypericum androsaemum and Hypericum polyphyllum // Biochemical systematics and ecology. Oxford : Elsevier. ISSN 0305-1978. eISSN 1873-2925. 2017, vol. 70, February, p. 108-115.

34. Ereminas, Gedas; Majienė, Daiva; Šidlauskas, Kastytis; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Vaitiekaitis, Gintautas; Liobikas, Julius. Neuroprotective properties of anthocyanidin glycosides against H2O2-induced glial cell death are modulated by their different stability and antioxidant activity in vitro // Biomedicine & pharmacotherapy = Biomédecine & pharmacothérapie. Paris : Elsevier Masson. ISSN 0753-3322. 2017, vol. 94, October 2017, p. 188-196.

35. Lanauskas, Juozas; Kviklys, Darius; Liaudanskas, Mindaugas; Janulis, Valdimaras; Uselis, Nobertas; Viškelis, Jonas; Viškelis, Pranas. Lower nitrogen nutrition determined higher phenolic content of organic apples // Horticultural science. Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 0862-867X. eISSN 1805-9333. 2017, vol. 44, no. 3, p. 113-119.

36. Liaudanskas, Mindaugas; Zymonė, Kristina; Viškelis, Jonas; Klevinskas, Almantas; Janulis, Valdimaras. Determination of the phenolic composition and antioxidant activity of pear extracts // Journal of chemistry. London : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2090-9063. eISSN 2090-9071. 2017, vol. 2017, p. 1-9.

37. Pataro, Gianpiero; Bobinaitė, Ramunė; Bobinas, Česlovas; Šatkauskas, Saulius; Raudonis, Raimondas; Visockis, Mindaugas; Ferrari, Giovanna; Viškelis, Pranas. Improving the extraction of juice and anthocyanins from blueberry fruits and their by-products by application of pulsed electric fields // Food and Bioprocess Technology. New York : Springer. ISSN 1935-5130. eISSN 1935-5149. 2017, vol. 10, no. 9, p. 1595-1605.

38. Raudonė, Lina; Gaivelytė, Kristina; Raudonis, Raimondas; Vainorienė, Rimanta; Motiekaitytė, Vida; Janulis, Valdimaras. Phenological changes in triterpenic and phenolic composition of Thymus L. species // Industrial crops and products. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0926-6690. eISSN 1872-633X. 2017, vol. 109, 15 December, p. 445-451.

39. Raudonė, Lina; Raudonis, Raimondas; Liaudanskas, Mindaugas; Janulis, Valdimaras; Viškelis, Pranas. Phenolic antioxidant profiles in the whole fruit, flesh and peel of apple cultivars grown in Lithuania // Scientia horticulturae. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0304-4238. eISSN 1879-1018. 2017, vol. 216, 14 February, p. 186-192.

40. Rimkienė, Laura; Kubilienė, Asta; Ževžikovas, Andrejus; Kazlauskienė, Daiva; Jakštas, Valdas. Variation in flavonoid composition and radical-scavenging activity in Ginkgo biloba L. due to the growth location and time of Harvest // Journal of food quality. Hoboken : Wiley. ISSN 0146-9428. eISSN 1745-4557. 2017, vol. 2017, 6840397, p. 1-8.

41. Tatarūnas, Vacis; Kupstytė, Nora; Giedraitienė, Agnė; Skipskis, Vilius; Jakštas, Valdas; Žvikas, Vaidotas; Lesauskaitė, Vaiva. The Impact of CYP2C19*2, CYP4F2*3, and clinical factors on platelet aggregation, CYP4F2 enzyme activity, and 20-hydroxyeicosatetraenoic acid concentration in patients treated with dual antiplatelet therapy // Blood coagulation & fibrinolysis. London : Lippincott, Williams & Wilkins. ISSN 0957-5235. eISSN 1473-5733. 2017, vol. 28, no. 8, p. 658-664.

42. Trumbeckaitė, Sonata; Paužienė, Neringa; Trumbeckas, Darius; Jievaltas, Mindaugas; Banienė, Rasa. Caffeic acid phenethyl ester reduces ischemia-induced kidney mitochondrial injury in rats // Oxidative medicine and cellular longevity. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1942-0900. 2017, vol. 2017, p. 1-11.

43. Žvikas, Vaidotas; Pukelevičienė, Vilma; Ivanauskas, Liudas; Romanovskaja, Danuta; Jakštas, Valdas. Evaluation of phenolic antioxidant content in organically and conventionally grown buckwheat herb crop and its regrowth // Journal of the science of food and agriculture. Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons. ISSN 0022-5142. eISSN 1097-0010. 2017, vol. 97, no. 10, p. 3278-3283.

44. Banienė, Rasa; Trumbeckas, Darius; Kinčius, Marius; Paužienė, Neringa; Raudonė, Lina; Jievaltas, Mindaugas; Trumbeckaitė, Sonata. Short ischemia induces rat kidney mitochondria dysfunction // Journal of bioenergetics and biomembranes. New York : Springer. ISSN 0145-479X. 2016, vol. 48, iss. 1, p. 77-85.

45. Baranauskaitė, Justė; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Kopustinskienė, Dalia Marija; Drakšienė, Gailutė; Masteikova, Rūta; Bernatonienė, Jurga. Optimization of carvacrol, rosmarinic, oleanolic and ursolic acid extraction from oregano herbs (Origanum onites L., Origanum vulgare spp. hirtum and Origanum vulgare L.) // Natural product research. Milton Park, UK : Taylor & Francis Health Sciences. ISSN 1478-6419. 2016, vol.30, no. 6, p. 672-674.

46. Bernatonienė, Jurga; Čižauskaitė, Ugnė; Ivanauskas, Liudas; Jakštas, Valdas; Kalvėnienė, Zenona; Kopustinskienė, Dalia Marija. Novel approaches to optimize extraction processes of ursolic,oleanolic and rosmarinic acids from Rosmarinus officinalis leaves // Industrial crops and products. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0926-6690. 2016, vol. 84, June, p. 72-79.

47. Cirak, Cuneyt; Radušienė, Jolita; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Seyis, Fatih; Yayla, Fatih. Secondary metabolites of seven Hypericum species growing in Turkey // Pharmaceutical biology. Abingdon : Taylor & Fransis Ltd. ISSN 1388-0209. 2016, vol. 54, no. 10, p. 2244-2253.

48. Cirak, Cuneyt; Radušienė, Jolita; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Yayla, Fatih; Seyis, Fatih; Camas, Necdet. Secondary metabolites of Hypericum species from the Drosanthe and Olympia sections // South African journal of botany. Pretoria : Elsevier on behalf of the South African Association of Botanists (South Africa). ISSN 0254-6299. 2016, vol. 104, p. 82-90.

49. Čižauskaitė, Ugnė; Ivanauskas, Liudas; Jakštas, Valdas; Marksienė, Rūta; Jonaitienė, Laimutė; Bernatonienė, Jurga. Rosmarinus officinalis L. extract and some of its active ingredients as potential emulsion stabilizers: a new approach to the formation of multiple (W/O/W) emulsion // Pharmaceutical development and technology. Abingdon : Taylor & Fransis. ISSN 1083-7450. 2016, vol. 21, iss. 6, p. 716-724.

50. Marksa, Mindaugas; Radušienė, Jolita; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas; Marksienė, Rūta. Development of an HPLC postcolumn antioxidant assay for Solidago canadensis radical scavengers // Natural product research. Milton Park, UK : Taylor & Francis Health Sciences. ISSN 1478-6419. 2016, vol. 30, no.5, p. 536-543.

51. Navikaitė, Vesta; Simanavičiūtė, Deimantė; Klimavičiūtė, Rima; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas. Interaction between κ- and ι-carrageenan and anthocyanins from Vaccinium myrtillus // Carbohydrate polymers. Oxford : Elsevier. ISSN 0144-8617. eISSN 1879-1344. 2016, vol. 148, p. 36-44.

52. Odabas, Mehmet Serhat; Radušienė, Jolita; Ivanauskas, Liudas; Jakštas, Valdas; Camas, Necdet; Kayikci, Samim. Secondary metabolites in Hypericum species and their distribution in different plant parts // Žemdirbystė = Agriculture. Kėdainiai : Lietuvos žemdirbystės institutas. ISSN 1392-3196. 2016, vol. 103, no. 2, p. 193-198.

53. Ramanauskienė, Kristina; Raudonis, Raimondas; Majienė, Daiva. Rosmarinic acid and Melissa officinalis extracts differently affect glioblastoma cells // Oxidative medicine and cellular longevity. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1942-0900. 2016, vol. 2016, p. 1-9.

54. Raudonė, Lina; Burdulis, Deividas; Raudonis, Raimondas; Janulis, Valdimaras; Jankauskienė, Laima; Viškelis, Pranas; Trumbeckaitė, Sonata. Effect of perilla frutescens extracts and rosmarinic acid on rat heart mitochondrial functions // Acta Poloniae pharmaceutica. Drug research. Warsaw : Polish Pharmaceutical Society. ISSN 0001-6837. 2016, vol. 73, no. 1, p. 135-145.

55. Raudonė, Lina; Raudonis, Raimondas; Liaudanskas, Mindaugas; Viškelis, Jonas; Pukalskas, Audrius; Janulis, Valdimaras. Phenolic profiles and contribution of individual compounds to antioxidant activity of apple powders // Journal of food science. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 0022-1147. 2016, vol. 81, iss. 5, p. 1055-1061.

56. Seyis, Fatih; Radušienė, Jolita; Ivanauskas, Liudas; Jakštas, Valdas; Cirak, Cuneyt. Morphogenetic and phenological changes in phenolic content of Hypericum leptophyllum, an endemic Turkish species // Israel journal of plant sciences. Jerusalem : Taylor & Francis. ISSN 0792-9978. eISSN 2223-8980. 2016, vol. 63, no. 2, p. 96-104.

57. Stelmakienė, Ada; Ramanauskienė, Kristina; Petrikaitė, Vilma; Jakštas, Valdas; Briedis, Vitalis. Application of dry hawthorn (Crataegus oxyacantha L.) extract in natural topical formulations // Acta Poloniae pharmaceutica. Drug research. Warsaw : Polish Pharmaceutical Society. ISSN 0001-6837. 2016, vol. 73, no. 4, p. 955-965.

58. Ževžikovienė, Augusta; Ževžikovas, Andrejus; Lukošius, Audronis; Tarasevičius, Eduardas. Synthesis and antimicrobial activity of 5-substitued 4-thiazolidinones with sulfanilamide pharmacophore // Acta Poloniae pharmaceutica. Drug research. Warsaw : Polish Pharmaceutical Society. ISSN 0001-6837. 2016, vol. 73, no. 5, p. 1155-1161.

59. Žvikas, Vaidotas; Pukelevičienė, Vilma; Ivanauskas, Liudas; Pukalskas, Audrius; Ražukas, Almantas; Jakštas, Valdas. Variety-based research on the phenolic content in the aerial parts of organically and conventionally grown buckwheat // Food chemistry. Oxford : Elsevier. ISSN 0308-8146. 2016, vol. 213, p. 660-667.

60. Akramas, Laimis; Leonavičienė, Laima; Vasiliauskas, Audrius; Bradūnaitė, Rūta; Vaitkienė, Dalia; Zabulytė, Danguolė; Normantienė, Teresa; Lukošius, Audronis; Jonauskienė, Irena. Anti-inflammatory and anti-oxidative effects of herbal preparation EM 1201 in adjuvant arthritic rats // Medicina. Wrocław : Elsevier. ISSN 1010-660X. 2015, vol. 51, no. 6, p. 368-377.

61. Balčiūnaitė, Gabrielė; Juodsnukytė, Jovita; Savickas, Arūnas; Ragažinskienė, Ona; Šiatkutė, Luka; Žvirblytė, Gitana; Mištinienė, Edita; Savickienė, Nijolė. Fractionation and evaluation of proteins in roots of Echinacea purpurea (L.) Moench // Acta Pharmaceutica. Zagreb : Hrvatsko Farmaceutsko Drustvo. ISSN 1330-0075. eISSN 1846-9558. 2015, Vol. 65, Iss. 4, p. 473-479.

62. Cirak, Cuneyt; Radušienė, Jolita; Ivanauskas, Liudas; Jakštas, Valdas; Çamaş, Necdet. Population variability of main secondary metabolites in hypericum lydium Boiss. (Hypericaceae) // Iranian journal of pharmaceutical research (IJPR). Tehran, IRAN : School of Pharmacy, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences. ISSN 1735-0328. 2015, vol. 14, no. 3, p. 969-978.

63. Di Sotto, Antonella; Mazzanti, Gabriela; Savickienė, Nijolė; Staršelskytė, Rasa; Bakšenskaitė, Vaida; Di Giacomo, Silvia; Vitalone, Annabella. Antimutagenic and antioxidant activity of a protein fraction from aerial parts of Urtica dioica // Pharmaceutical biology. London : Taylor & Francis. ISSN 1388-0209. 2015, vol. 53, no. 6, p. 935-938.

64. Jakštas, Valdas; Lukošius, Audronis; Mekas, Tauras Antanas; Vitkevičius, Konradas; Ivanauskas, Liudas. Composition uniformity indicating assay of traditional Lithuanian multi-ingredient phytopreparation // Indian journal of traditional knowledge (IJTK). New Delhi : National Institute of Science Communication and Information Resources, CSIR. ISSN 0972-5938. 2015, vol. 14, no. 2, April, p. 198-205.

65. Klimavičiūtė, Rima; Navikaitė, Vesta; Jakštas, Valdas; Ivanauskas, Liudas. Complexes of dextran sulfate and anthocyanins from Vaccinium myrtillus: Formation and stability // Carbohydrate polymers. Oxford : Elsevier. ISSN 0144-8617. eISSN 1879-1344. 2015, vol. 129, p. 70-78.

66. Liaudanskas, Mindaugas; Viškelis, Pranas; Kviklys, Darius; Raudonis, Raimondas; Janulis, Valdimaras. A Comparative study of phenolic content in apple fruits // International journal of food properties. Philadelphia : Taylor & Francis. ISSN 1094-2912. eISSN 1532-2386. 2015, vol. 18, no. 5, p. 945-953.

67. Radušienė, Jolita; Marksa, Mindaugas; Ivanauskas, Liudas; Jakštas, Valdas; Karpavičienė, Birutė. Assessment of phenolic compound accumulation in two widespread goldenrods // Industrial crops and products. Amsterdam ; New York : Elsevier. ISSN 0926-6690. 2015, vol. 63, January 2015, p. 158-166.

68. Raudonė, Lina; Raudonis, Raimondas; Gaivelytė, Kristina; Pukalskas, Audrius; Viškelis, Pranas; Venskutonis, Petras Rimantas; Janulis, Valdimaras. Phytochemical and antioxidant profiles of leaves from different Sorbus L. species // Natural product research. London : Taylor & Francis. ISSN 1478-6419. eISSN 1478-6427. 2015, vol. 29, iss. 3, p. 281-285.

69. Trumbeckaitė, Sonata; Daukšienė, Jurgita; Bernatonienė, Jurga; Janulis, Valdimaras. Knowledge, attitudes, and usage of apitherapy for disease prevention and treatment among undergraduate pharmacy students in Lithuania // Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1741-427X. eISSN 1741-4288. 2015, vol. 2015, p. 1-9.

Klinikinės farmacijos katedra

LSMU Farmacijos fakultetas
Klinikinės farmacijos katedra
Adresas:
Sukilėlių pr. 13 Kaunas
Kontaktai

 

Apie mus
Klinikinės farmacijos katedra įkurta 2011 m., vadovauja Prof. Vitalis Briedis. Katedroje šiuo metu dirba 11 darbuotojų: 2 profesoriai, 1 docentas, 5 lektoriai, 2 asistentės ir 1 studijų administratorė.  Išsamios klinikinės farmacijos studijos suteikia galimybę gydytojams ir farmacininkams glaudžiau bendradarbiauti vykdant pacientų priežiūrą ir optimizuojant farmakoterapiją, siekiant bene svarbiausio tikslo – piliečių sveikatos, gyvenimo kokybės ir ligų prevencijos.

Katedros veiklos pagrindiniai tikslai: 
  *  vykdyti biomedicinos mokslų krypties studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą ir kūrybingą asmenybę;  
  * vykdyti katedros mokslo kryptį atitinkančius aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, rengti mokslininkus, vykdyti įvairiapusę praktinę veiklą, mokslo ir kitose srityse bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais.Studijos
Klinikinės farmacijos katedroje dėstomi studijų dalykai Farmacijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalba: III kurse ,,Biofarmacija“, IV kurse ,,Farmacinė biotechnologija“, Modulio ,,Ligų valdymas“ studijų dalykas ,,Klinikinė farmacija“, V kurse Modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ studijų dalykas ,,Biologiniai vaistai“ ir pasirenkamasis dalykas ,,Klinikiniai vaistinių preparatų tyrimai". KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos “Medicininė chemija” dėstomi šie studijų dalykai: I kurse ,,Vaistų kūrimas“ ir ,,Tiriamasis projektas 1“, II kurse ,,Tiriamasis projektas 2".
Katedroje vykdomos doktorantūros studijos. Šiuo metu studijuoja 4 doktorantai.


Privalomi dalykai:
III kurse ,,Biofarmacija“, IV kurse ,,Farmacinė biotechnologija“, Modulio ,,Ligų valdymas“ studijų dalykas ,,Klinikinė farmacija“, V kurse Modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ studijų dalykas ,,Biologiniai vaistai“, ,,Vaistų kūrimas“ ir ,,Mokslinių tyrimų praktika“.


Pasirenkami dalykai
KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos “Medicininė chemija” pasirenkamieji dalykai: I kurse ,,Tiriamasis projektas 1“,  II kurse  ,,Tiriamasis projektas 2“. Studijų programos ,,Farmacija"  pasirenkamasis dalykas V kurse - ,,Klinikiniai vaistinių preparatų tyrimai".


Mokslinių tyrimų kryptys
Klinikiniai farmaciniai vaistų vartojimo aspektai. Vaistų biofarmacija - farmacinių ir fiziologinių veiksnių įtaka vaistinių medžiagų biologiniam prieinamumui.


Projektai nuo 2010
1. Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektas ,,Vėžį slopinančių gauromečių ekstraktų frakcijų išskyrimas ir jų molekuliniai ir biologiniai tyrimai“ Nr. MIP-084/2012.2012-2014. Projektas remiamas valstybinio mokslo ir studijų fondo . 2012-2014;

2. Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D). 2012-2014;

3. Lietuvos mokslo tarybos, Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas“. Projektas remiamas valstybinio mokslo ir studijų fondo. 2014-2015;

4. Dermatologinės kosmetikos linijos „Mama ir kūdikis“ komercializavimas (Derma).UAB "Cordata LT" (KTU-LSMU). MITA. 2015-2016;

5. Projektas „Funkcinių nano-mikro tekstilės medžiagų  su biologiškai aktyviais junginiais gamyba ir tyrimas (TEXTILBAC)“ – (KTU-LSMU) – Projekto įgyvendinimo trukmė: 2014–2016 m.;

6. Projektas „ Propolio flavonoidų skvarbos į odą ex vivo tyrimas“. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017–2018 m.;

7.Projektas ,,Žiedinio dichroizmo spektroskopijos pritaikymo galimybių tyrimas vertinant albumino ir priešgrybelinio veikimo vaistinių medžiagų sąveiką. Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“;

8. Projektas  "Vaistus tiekiančių 3D spausdintų matricų strategija personalizuotų žmonėms skirtų implantų vystymui" (Nr. S-M-ERA.NET-18-2). Projekto įgyvendinimo trukmė -  2018-2020 m.m.

 

 Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

Klinikinės farmacijos katedra plėtoja bendradarbiavimą su Gdansko (Lenkija) medicinos universiteto, Rygos (Latvija) Stradinio universiteto, Tartu (Estija) universiteto, Montpeljė ir Lilio (Prancūzija) universitetų, Brno (Čekijos Respublika) veterinarijos ir farmacijos universiteto, Kaljario (Italija) universiteto mokslininkais, UAB ,,Dermedika“.


Nuostatai

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/6254/ma_ff_kfk_nuostatai.pdf

 

Adresas
LSMU MA FF Klinikinės farmacijos katedra, Sukilėlių pr. 13, 50162 Kaunas


Kontaktas
LSMU Medicinos akademija, Farmacijos fakulteto Klinikinės farmacijos katedra, tel. (+370)327291, el.  paštas: klinikinefarmacija@lsmuni.lt

 

 

Kontaktai:

Vitalis Briedis prof., dr.
Katedros vedėjas
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El. paštas: vitalis.briedis@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 209

 

Loreta Vekterienė
Studijų administratorė
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El. paštas: loreta.vekteriene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 210

 

Kristina Ramanauskienė prof., dr. 
Tel. (8 37) 327290 (vietinis – 5603)
El.paštas: kristina.ramanauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 213

 

Asta Marija Inkėnienė doc., dr. 
Tel. (8 37) 327290 (vietinis – 5603)
El.paštas: asta.inkeniene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 212


Agnė Mazurkevičiūtė, lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis - 5619)
El.paštas: Agne.Mazurkeviciute@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 216

 

Rima Minkutė lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El.paštas: Rima.Minkute@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 211


Brigita Venclovaitė, asistentė
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El.paštas: b.venclovaite@gmail.com
Kabineto Nr. 211

 

Indrė Šveikauskaitė lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El.paštas: Indre.Sveikauskaite@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 214

 

Vaida Kurapkienė lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5627)
El.paštas: Vaida.Kurapkiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 215 kab.

 

Modestas Žilius lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5627)
El.paštas: modestas.zilius@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 215 kab.

 

 

 

 

 

 

 

Vaistų chemijos katedra

LSMU  Farmacijos fakultetas
Vaistų chemijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas
Kontaktai

Apie mus

1922 m. buvo atidarytas Lietuvos (Kauno) universitetas (nuo1930 m. Vytauto didžiojo universitetas), kurio Medicinos fakultete buvo keturi skyriai, jų tarpe ir Farmacijos skyrius. Farmacijos skyriuje buvo tik viena bendra Farmacijos ir farmakognozijos katedra, kurią įkūrė ir kuriai  ilgą laiką (iki 939 m.), vadovavo prof. Petras Raudonikis. 1932 m., baigus statyti Medicinos fakulteto rūmus (A.Mickevičiaus g. 9), trečiajame aukšte buvo įrengtos patalpos Farmacijos ir farmakognozijos katedrai.1944 m. atkūrus Kauno universitetą, ši katedra buvo reorganizuota ir įsteigtos dvi profilinės katedros: Farmacijos (vėliau pavadintos Farmacinės chemijos) bei Botanikos ir farmakognozijos. Farmacinės chemijos katedrai ilgą laiką, nuo1939 m. iki pat savo mirties 1957 m., vadovavo prof. B. Šiaulis. 1957-1972 m. katedrai vadovavo doc. V. Brasiūnas. 1972-1983 m. doc. E.Tarasevičius. 1978-2008 m. vėl buvo sukurta Farmacinės chemijos ir Farmakognozijos k-ra, kuriai 1983-1987 m. laikotarpiu vadovavo doc. P.Vainauskas, 1987-1993 m. doc. F.Malinauskas, 1993-2008 m. prof. V. Janulis. 2008 m.  Farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedra buvo dar kartą reorganizuota  į dvi katedras, Farmakognozijos ir Vaistų chemijos, o 2008-2017 m. Vaistų chemijos katedrai vadovavo prof. H. Rodovičius. Nuo 2018 m. Vaistų chemijos katedros vedėja yra prof. R. Morkūnienė.

Katedros darbuotojai apgynė mokslų daktaro disertacijas: Lvovo medicinos institute E. Tarasevičius 1967 m., Maskvos medicinos institute R. Bernatonienė 1977 m., Kijevo universitete H. Rodovičius 1984 m., Charkovo Sąjunginiame vaistų chemijos ir technologijos mokslo tyrimo institute F. Malinauskas 1987 m., Maskvos tiksliosios cheminės technologijos institute V. Brusokas 1988 m., Kauno medicinos universitete A. Dagilytė 2001 m., V. Petrikaitė 2007 m., R. Benetis 2009 m. ir A. Špadienė  2015m. Habilituoto mokslo daktaro disertaciją apgynė E. Tarasevičius 1990 m. Maskvos medicinos akademijoje.

Studijos

Privalomi dalykai Vientisųjų studijų programa „Farmacija“:

Farmacinė chemija FF 2 ir 3 kurso studentams;

Mokslinių tyrimų praktika FF 3 kurso studentams;

Vaistų chemija FF 4 kurso studentams;

Modulio „Farmacinių preparatų kūrimas“ dalys Vaistų kokybė / Vaistų metabolizmas FF 5 kurso studentams;

Vaistų analizės vaistinėje praktikos organizavimas ir vertinimas FF 5 kurso studentams;

Baigiamasis magistro darbas FF 5 kurso studentams.

Pasirenkami dalykai: „Vaistinių medžiagų kūrimas „Sąveikos tarp antibiotikų, bakterijų ir makroorganizmo, ypatumai“.

I pakopos studijų programa „Medicininė ir veterinarinė biochemija“ (Medicinos fakultetas):

Farmacinė biochemija 3 kurso studentams

KTU-LSMU jungtinės magistrantūros studijų programa „Medicininė chemija“:

Modulio „Farmakognozija ir farmacinė chemija“ dalykas „Farmacinė chemija“ 1 kurso studentams

Mokslinių tyrimų kryptys

Biologiškai aktyvių junginių paieška ir poveikio ląstelių kultūroms tyrimas; biologiškai aktyvių heterociklinių junginių sintezė ir aktyvumo tyrimai; vaistų ir jų metabolitų poveikio žmogui ir mikrobiotai tyrimai; augalinių preparatų ir cheminių medžiagų antioksidacinio, priešmikrobinio ir priešvėžinio  aktyvumo  tyrimai.

Vykdyti moksliniai projektai 2014-2019 metais:

LMT finansuojamas projektas  SVE-06/2014 „Daugiamečiai pupiniai augalai – pridėtinės vertės ingredientų šaltinis funkciniam maistui“ kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru ir Vilniaus universitetu. Projekto pradžia: 2014-04-01. Projekto pabaiga: 2015-12-31. Projekto vertė tenkanti LSMU 100 000 Lt. (28962 Eur).

„Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, vykdomo pagal finansavimo ir administravimo sutartį  Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003, pasirašytą 2011 m. lapkričio 30 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos, veiklą.

Praktikos tema: „Naujų 4-imidazolinono junginių sintezė“. 2014 m.  Studentas E. Kupriūnas, vadovas prof. H. Rodovičius. Projekto vertė 1875 Lt. (543 Eur).

LSMU Mokslo fondo projektas „Naujų 4-tiazolinono, 4-imidazolinono junginių sintezė, jų priešvėžinio aktyvumo tyrimas“. Projekto pradžia: 2015-01. Projekto pabaiga: 2015-12. Projekto vertė 10 000 Lt. (2896 Eur).

UAB ,,ProBioSanus mokslinių tyrimų tiekimo sutartis „Kokybinė probiotinių bakterijų Bacillus ir Lactobacillus sp metabolitų analizė“ pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 012.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ . Paslaugos suteikimo terminas 2017.09.01 – 2018.02.28. Vertė 4000 Eur.

Bendradarbiaujama Neuromokslų instituto projekte „Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui (EXOTARGET)“, finansuojamas pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“. 2017-2021. Projekto vadovė dr. Aistė Jekabsone, projekto vertė 499 872,20 Eur. Projekto vykdytojai prof. R. Morkūnienė.

LSMU- KTU projektas „o-Chinonmetidų generavimas ir jų konjugatų bei metabolitų tyrimai Saccharomyces cerevisiae Lag ir Log fazėse“ (CHINONMETIDAS). Vadovė  R.Morkūnienė, L. Šlepikas. Finansavimo šaltinis LSMU mokslo fondas, 2019 m.

Bendradarbiaujama Kardiologijos instituto Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 01.2.2-LMT- K-718-01-0038 „Point-of-care metodas tikagreloro farmakogenomikai (OPTOGEN)“, vykdytojas V. Tatarūnas. Finansavimo šaltinis LMT SMART projektų lėšos.

Bendradarbiaujama Neuromokslų instituto bilateraliniame Lietuva – Japonija mokslo projekte “Alzheimerio ligos molekulinių veiksnių tyrimai: užląstelinio tau, beta amiloido ir neurouždegimo ryšys”, INFLAMTAU, Lietuvos mokslo taryba. Finansavimo šaltinis LMT. 2018-2020. Projekto vadovė R. Morkūnienė.

Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

LSMU Neuromokslų institutas, LSMU Kardiologijos institutas, LSMU Biochemijos katedra, VU Gyvybės mokslų centras, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM,

Prof. Vytas Martynaitis, Organinės chemijos katedra, KTU,

Prof. Emilio Clementi, Milano universitetas (Italija),

Prof. Victoriya Georgiyants, Charkovo Nacionalinio farmacijos universiteto Farmacinės chemijos katedros vedėja (Ukraina),

Prof. W. Miltyk, Farmacinės ir biofarmacinės analizės departamentas, Balstogės Medicinos universitetas (Lenkija)

UAB „SynHet“, UAB Ferentis, UAB “Aconitum” (Rima Balanaškienė)

Nuostatai

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/6255/ma_ff_vchk_nuostatai.pdf

Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

                          Apie mus
                          LSMU Farmacijos fakultetas
                          Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra
Katedros pedagoginį ir mokslinį personalą sudaro šie etatai: 3,5 et. profesorių, 9,25 et. docentų, 0,5 et lektorių ir 1,25 asistentai. Katedroje šiuo metu studijuoja trys doktorantai. Per pastaruosius penkerius metus sėkmingai doktorantūros studijas baigė penki doktorantai. Katedroje kiekvienais metais magistrinius darbus pasirenka vykdyti ne mažiau kaip 50 studentų.  Katedroje yra vykdomi įvairių farmacinių formų technologinio funkcionalizavimo tyrimai, naudojant inovatyvias technologijas ir modernią aparatūrą. Laukiamas vykdomų darbų rezultatas – kokybiškų farmacijos produktų ir kosmetikos gaminių, aktualių verslui ir draugiškų aplinkai, kūrimas. Katedros dėstytojai, atlikdami sveikatos politikos gairių įgyvendinimo farmacijos sektoriuje tyrimus, dalyvauja LRS, SAM ir VVKT veikloje, diegiant naujus vaistininkų profesinės veiklos aspektus. Naujausios studijų, mokslo ir praktinės žinios perduodamos studentams paskaitų, laboratorinių darbų ir seminarų metu.
                         Katedros istorija
1922 m. Kauno universiteto Medicinos fakultete buvo Farmacijos skyrius. Jam priklausė Farmacijos ir farmakognozijos katedra, kuriai vadovavo prof. P.Raudonikis. 1944 m. įsteigtos trys profilinės specialybės katedros: 1) farmacijos (vėliau pavadinta farmacinės chemijos), 2) botanikos ir farmakognozijos (1944), 3) vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos (1948). Vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedros vedėju buvo paskirtas prof. P. Raudonikis, kuris skaitė taip pat ir farmacinio darbo organizacijos kursą. Mirus profesoriui P. Raudonikiui nuo 1950 m. katedros vedėju tapo farm. m. k. E. Kanopka. Tuo metu katedroje, be vedėjo, dirbo tik 2 asistentai. 1953 m., mirus profesoriui K. Grybauskui, farmakognozijos katedra ir vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedra buvo sujungtos į vieną farmakognozijos, vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedrą. Katedros pedagoginio personalo skaičius nebuvo pastovus, nes labai svyravo farmacijos specialybės studentų skaičius (nuo 25 iki 75). Pasikeitus mokymo planams, LTSR Aukštojo ir spec. vidurinio mokslo ministerijos kolegijos nutarimu katedra pavadinta farmakognozijos ir vaistų technologijos katedra, kurioje tuo metu dirbo 2 docentai, 3 vyr. dėstytojai ir 3 asistentai. Buvo dėstomos 4 disciplinos: botanika, farmakognozija, vaistų technologija, farmacinio darbo organizacija ir ekonomika. 1972 m. katedros vedėju buvo išrinktas doc. D. Bernatonis. Tais pačiais metais chem.- farm. fabriko „Sanitas“ vadovybė (direktorius H. Dūdėnas) fabriko patalpose įrengė katedrai mokomąją laboratoriją, kurioje buvo sudarytos visos sąlygos pramoninės vaistų technologijos laboratoriniams darbams atlikti. Nuo 1973 m. farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos disciplina buvo dėstoma farmacinės chemijos katedroje. 1977 m. katedros vedėju buvo išrinkta doc. E. Kaikarienė. 1979 m. profilinės farmacijos katedros buvo perorganizuotos į: 1) vaistų technologijos, farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos katedrą ir 2) farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedrą. Doc. Kaikarienė katedrai vadovavo iki 1987 metų. 1987 metais vedėju buvo doc. D.Bernatonis. 1987-1992 metais katedrai vadovavo prof. A.Gendrolis, o nuo 1992 metų - doc. A.Savickas. 1990 metais katedra neteko mokomosios bazės „Sanite“. 1992 rugsėjo mėnesį katedros personalas pasipildė dalimi panaikintos Provizorių tobulinimo katedros darbuotojų, perimdama šios katedros krūvį - farmacijos specialistų tobulinimą. Iki 1984 metų rugsėjo 1 d. provizoriai buvo tobulinami  KMI farmacijos fakultete. Provizorių tobulinimo kursams vadovavo R.Paulauskas, A.Motiejūnas, V.Kasperavičius, V.Jasinskas. Nuo 1985 m. sausio 1 d. įsteigti gydytojų ir provizorių tobulinimo kursai. Šiuose kursuose sudarytos dvi katedros: elektrostimuliacijos ir provizorių tobulinimo. Provizorių tobulinimo katedrai skirti 8 dėstytojų ir 6 laborantų etatai. Į šią katedrą pervesti Vaistų technologijos ir FDOE, farmacinės chemijos ir farmakognozijos bei farmakologijos katedrų dėstytojai bei laborantai. Katedros vedėju paskirtas R.Pečiūra. Provizorių tobulinimo katedroje buvo organizuoti teminiai tobulinimo ciklai provizoriams-organizatoriams, technologams, analitikams. Nuo 1989 metų provizorių tobulinimo katedroje sudarytos farmakotechnikų tobulinimo grupės. 1992 metais dėl lėšų stokos provizorių tobulinimo katedra panaikinta, farmacijos specialistų tobulinimą perėmė vaistų technologijos, farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos katedra. Farmacijos specialistų tobulinimo kursams tuo metu vadovavo doc. L.K.Švambaris.1993 metais katedra pavadinta Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo katedra. 1950-1996 m. šie katedroje dirbę dėstytojai apgynė kandidatines (nuo 1990 metų - daktaro) disertacijas: E. Kaikarienė (1954), D. Baranauskaitė (1965), G. Pužienė (1967), D. Bernatonis (1968), V. Janulis (1978), A. Savickas (1983), H. Petkevičius (1984), R. Railaitė (1985), R.Radžiūnas (1988), V.Briedis (1990), Ž.Martinėnas (1992), A.Baranauskas (1995), V.Gudienė  (1997), R.J. Gerbutavičienė, L. Kubilienė (2001), G. Drakšienė, K. Ramanauskienė (2002), T.A. Mekas, V. Skyrius (2003),  J. Bernatonienė, A. Inkėnienė (2004), Z. Kalvėnienė, S. Velžienė  (2005), G. Kasparavičienė (2006), J. Grincevičius (2008), J. Daukšienė (2010). 1987 metais daktaro (dabar habil.dr.) disertaciją apgynė prof. A.Gendrolis, 1995 metais habilitacinį darbą - doc. A.Savickas.          
1964 m. katedroje doc. A. Kaikario iniciatyva iš respublikos farmacijos įmonių, vaistinių, farmacininkų buvo pradėta rinkti muziejinę vertę turintieji daiktai, kurie sudarė pagrindą 1975 m. įrengtam farmacijos muziejui. Nuo 1979 m. farmacijos muziejus priklausė katedrai ir naudojamas kaip bazė studentų mokymo procesui.
2005 03 09 katedros pavadinimas pakeistas (iš Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo katedros į Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra) Rektoriaus įsakymu Nr. V-70, remiantis Senato nutarimu iš 2005 02 11.
 Katedros vedėja:
Prof. dr. Jurga Bernatonienė - jurga.bernatoniene@lsmuni.lt; tel.: 32 83 04, 5604;
Katedros studijų administratorė:
Neringa Jurė - neringa.jure@lsmu.lt, tel. 32 72 54, 5613
img_0192.jpg (zoomed, 900x600)
Katedros veiklos tema:
Vaistų technologijų kūrimo, tobulinimo, ir farmacinės veiklos taikymo prie šiuolaikinių kokybės pokyčių tyrimas. Temos vadovė: katedros vedėja prof. Jurga Bernatonienė.

Studijos
Privalomi dalykai
 • Modulis: Sveikatos priežiūros pagrindai (2 kursas, 3-4 sem.)
 • Farmacinės technologijos (2 kursas, 4 sem., 3 kursas, 5 sem.)
 • Farmacijos raida (3 kursas, 5-6 sem.)
 • Farmacijos rinkodara (3 kursas, 5 sem.)
 • Mokslinių tyrimų praktika (3 kursas, 6 sem.)
 • Socialinė farmacija (4 kursas, 7-8 sem.)
 • Farmacijos pramonės technologijos (4 kursas, 7-8 sem.)
 • Farmacinė rūpyba (5 kursas, 9 sem.)
 • Farmacinė ekonomika (5 kursas, 9 sem.)
 • Modulis Farmacijos profesinė praktika (5 kursas, 9-10 sem.)
 • Magistro baigiamasis darbas, (3 kursas, 7-8 sem., 4 kursas, 9-10 sem.) 
Pasirenkami dalykai
 • Marketingo pagrindai (2 kursas, 3 sem.)
 • Lyderystė farmacijoje (2 kursas, 3 sem.)
 • Medicina ir farmacija mene (3 kursas, 5 sem.)
 • Saugių kosmetikos gaminių kūrimas (4 kursas, 8 sem.)
 • Komunikacija ir konfliktinių situacijų valdymas visuomenės vaistinėse (5 kursas, 9 sem.)

   Šios programos 2019 metais patvirtintos SPK ir FF taryboje. Pastaba: nuo šiol programos bus tvirtinamos tik SPK.

                         Studentų, vykdančių baigiamuosius darbus, skaičius 2021 m.
IV k. – 27, V k. – 34

                          Podiplominės studijos
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Podiplominių studijų centras veikia bendradarbiaudamas su Universiteto struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių juridiniais asmenimis. Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje yra podiplominių studijų centro padalinys.

Programa ,,Socialinės farmacijos ir farmakologijos naujienos“   kodas  LSMU PSC sistemoje ,,Medas” KMU383Programa ,,Trumpas socialinės farmacijos ir farmakologijos naujienų kursas “   kodas LSMU PSC  sistemoje ,,Medas” KMU388.

Daugiau: http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/podiplomines-studijos/

                   Mokslinių konferencijų ir kitų mokslinių renginių organizavimas 

1. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos. 2019 m. pavasaris“
2. Contemporary pharmacy: ISSUES, challenges and expectations”;
3. 10th International Pharmaceutical Conference „Science and Practice 2019;
4. Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos. 2019 m. pavasaris.“ (tarptautinė mokslinė praktinė konferencija) ;
5. Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos. 2019 m. ruduo.“ (tarptautinė mokslinė praktinė konferencija) ;
6. Farmacijos produktų sauga: maisto papildai, vaistiniai preparatai, odos gaminiai. 2019 ; m. ruduo. (nuotolinė mokslinė praktinė konferencija) ;
7. Farmacijos mokslas ir praktika 2019. (tarptautinė mokslinė praktinė konferencija)
8.Kompleksinė pagalba sergančiam vėžiu: vaistininko ir gydytojo patarimai (tarptautinė nuotolinė mokslinė praktinė konferencija);
9. Farmacijos aktualijos Kaune ir Vilniuje. (mokslinės praktinės konferencijos farmacijos specialistams)
10th International Pharmaceutical Conference „Science and Practice 2019” .


                                   Mokslinių tyrimų kryptys, plėtra
Mokslinių tyrimų kryptys yra naujų farmacijos produktų ir odos priežiūrai skirtų gaminių kūrimas, naujų preparatų receptūrų ir technologijų paieška. Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sudaro trys veiklos sritys: fundamentiniai moksliniai tyrimai,  taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Plėtojami moksliniai tyrimai, siekiant sukurti kokybiškus farmacijos produktus ir kosmetikos gaminius, aktualius verslo poreikiams ir palankius aplinkai. Tyrimų metu siekiama nustatyti vaistinių, augalinės kilmės ir pagalbinių medžiagų, naudojamų kietųjų, skystųjų ir puskiečių vaistų formų bei kosmetikos gaminių gamybai, įtaką technologiniam funkcionalizavimui, susiformavusių sistemų savybėms bei struktūrai, siekiant pagrįsti inovatyvaus farmacijos produkto receptūrą ir technologiją. Sukurtų farmacijos produktų inovatyvumui įvertinti siekiama pritaikyti neinvazinius mikroskopinius metodus. Diegiant pažangias technologijas, siekiama ekologizuoti gamybą, skatinti gamybos produktyvumo augimą, kuris svarbus ir vaistų pramonei. Vienas pagrindinių gamybos ekologizavimo būdų yra ekologiškos žaliavos naudojimas bei ekologinio ženklo įdiegimas gamybos įmonėse.
Farmacinės rūpybos elementų taikymas farmacijos praktikoje, vaistų vartojimo problemų  tyrimai, etnofarmacinių preparatų, senųjų vaistų receptūrų analizė ir pritaikymas šiuolaikiniai praktikai  - pagrindinės mokslinių tyrimų socialinėje farmacijoje kryptys. Atliekami farmacinės rūpybos tyrimai teikia rekomendacijas kaip gerinti farmacinę paslaugą ir jos teikimą pacientams, užtikrinant saugų ir racionalų vaistų vartojimą. Etnofarmaciniai tyrimai bei senųjų receptūrų analizė teikia įžvalgas, naujų vaistų kūrimui ir vystymui. 

                                      MOKSLINĖ VEIKLA 

                                      Moksliniai tyrimai 

         Padalinio atliekama mokslinių tyrimų pagrindinė tema (kryptis): Vaistų technologijų kūrimo, tobulinimo, ir farmacinės veiklos taikymo prie šiuolaikinių kokybės pokyčių tyrimas  ............................................................................................................................................................................................. 

                      Mokslinės veiklos rezultatai per 2019 m  

Katedros publikacijos už pastaruosius 5 metus:   katedros publikacijas žiūrėti čia.                 

 
Vykdomi (vykdyti 2019 metais) moksliniai projektai

- Projektas "UAB "Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko

- investicijų skatinimas į MTEP veiklas, kuriant inovatyvius produktus" (Nr. J05-LVPA-K-03-0117) ;Akies mikrocirkuliacijos pokyčių, reikšmingų diagnozuojant ir gydant žmogaus organizmo kritines būkles, nustatymas ir parametrizavimas;

„UAB „AKVAVITA“ investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus gėrimų pramonėje“ (Nr. J05-LVPA-K-03-0117; 

Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (Eunutritech) Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062. 

                       DOKTORANTŪRA IR STUDENTŲ MOKSLINĖ VEIKLA 

       Doktorantai : Inga Matulytė ; Lauryna Pudžiuvelytė ; Agnė Valinčiūtė-Jankauskienė. Apgynė daktaro disertaciją 2014-2018 m: Rasa Kalėdaitė, Edita Kizevičienė, Aurima Stankūnienė, Ugnė Čižauskaitė. Apgynė daktaro disertaciją 2019 metais Justė Baranauskaitė , tema Technologinių veiksnių įtaka miltelių su raudonėlių (Origanum onites L.) žolės ekstraktu fizikomechaninėms savybėms ir veikliųjų junginių atpalaidavimui iš kapsulių

       Studentų dalyvavimas mokslinėje veikloje 
      Parengti ir išleisti vadovėliai, mokymo priemonės, metodiniai leidiniai,  per 2019 m. 
Inicijuotos Lietuvos ir užsienio partnerystės katedroje
       

                                     FAKULTETO VEIKLŲ VIEŠINIMAS / VISUOMENINĖ VEIKLA 

Bendradarbiavimas su mokyklomis 


Dalyvavimas SAM, Farmacijos departamento prie SAM, VVKT ir kitų įstaigų veiklose, formuojant nacionalinę sveikatos politiką, didinant vaistininko prestižą šiuolaikinėje visuomenėje
 

Mokslo populiarinimas, fakulteto veiklų viešinimas, visuomenės švietimas. Apdovanojimai. 

-Katedros doktorantė Lauryna Pudžiuvelytė laimėjo II-ą vietą LSMU konkurse “Jaunasis metų mokslininkas 2019”; 

-Vilma Gudienė mokslinio žurnalo redakcinės komisijos narė Acta medico-historica Rigensia (AMHR); 

-ES intelektinės nuosavybės tarnybos registracijos pažymėjimas SCI, skirtas katedroje kuriamų produktų (šampūno ir kondicionieriaus) prekės ženklo apsaugai 
(
https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/SCI%20FOR%20HAIR) . 

 Kiti apdovanojimai
2010 m. ,,Doktorantas  2010m.“ II vieta, Živilė Petkevičiūtė (Pranskūnienė)
2012 m. ,,Geriausias jaunasis mokslininkas“ II vieta, dr. Jurga Bernatonienė
2015 m.  ,,Jaunasis mokslininkas 2015“ III vieta, dr. Jurga Bernatonienė
2016 m. ,,Jaunasis mokslininkas 2016“ II vieta, dr. Genovaitė Liobikienė
2017 m.  ,,Doktorantas 2017“ II vieta, Ugnė Čižauskaitė
2017 m. ,,Jaunasis mokslininkas 2017“ I vieta, dr. Jurga Bernatonienė
2018 m. Aistė Matulevičiūtė 2 vieta 9-oji tarptautinė konferencija “Farmacijos mokslas ir praktika 2018”
2018 m. Padėkos raštas studentei Brigitai Kontvainytei (vadovė doc. dr. Jurgita Daukšienė) iš UAB Eurovaistinė
2018 m. apgintos daktaro disertacijos: Justė Baranauskaitė, Ugnė Čižauskaitė.
2018 m Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacininkų (prof. J. Bernatonienės, doc. G. Drakšienėsdokt. L. Pudžiuvelytės, doc. G. Kasparavičienės, doc. Z. Kalvėnienės) sukurtos inovatyvios natūralios kosmetikos priemonės lietuviškų gaminių parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2018“ pelnė aukso medalį kartu su UAB “Valerijono vaistinė”. 
2018 m Katedros doktorantė Justė Baranauskaitė laimėjo II-ą vietą LSMU konkurse “Jaunasis metų mokslininkas 2018”. 
2019 m Katedros doktorantė Lauryna Pudžiuvelytė laimėjo II-ą vietą LSMU konkurse “Jaunasis metų mokslininkas 2019”
Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas, LT-50166 ; „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, 5 aukštas.
Kontaktai: 
Prof. dr. Jurga Bernatonienė - jurga.bernatoniene@lsmuni.lt
Prof. dr. Loreta Kubilienė - loreta.kubiliene@lsmuni.lt
Prof. dr. Daiva Majienė - daiva.majiene@lsmuni.lt
Prof. habil. dr. Arūnas Savickas - arunas.savickas@lsmuni.lt
Doc. dr. Algirdas Baranauskas - algirdas.baranauskas@lsmuni.lt
Doc. dr. Gailutė Drakšienė - gailute.draksiene@lsmuni.lt
Doc. dr. Vilma Gudienė - vilma.gudiene@lsmuni.lt
Doc. dr. Zenona Kalvėnienė - - zenona.kalveniene@lsmuni.lt
Doc. dr. Giedrė Kasparavičienė - giedre.kasparaviciene@lsmuni.lt
Doc. dr. Tauras Antanas Mekas - muziejus@lsmuni.lt
Doc. dr. Raimondas Radžiūnas - raimondas.radziunas@lsmuni.lt
Doc. dr. Saulė Velžienė -  saule.velziene@lsmuni.lt
Doc. dr. Jurgita Daukšienė - jurgita.dauksiene@lsmuni.lt
Doc. dr. Rima Jūratė Gerbutavičienė - rima.gerbutaviciene@lsmuni.lt
Doc. dr. Živilė Pranskūnienė  – zivile.pranskuniene@lsmuni.lt
Doc. dr. Vaidas Skyrius - vaidas.skyrius@lsmuni.lt
Lekt. dr. Aurima Stankūnienė - aurima.stankuniene@lsmuni.lt
Asist. Rita Mikalauskienė - rita.mikalauskiene@lsmuni.lt
Asist. Agnė Valinčiūtė Jankauskienė - Agne.Valinciute-Jankauskiene@lsmu.lt
Doktorantai:
Lauryna Pudžiuvelytė
Inga Matulytė
Agnė Valinčiūtė Jankauskienė
Jurga Andrėja Kazlauskaitė
Viktorija Butrimaitė
Kiti darbuotojai:
Lektorė Ugnė Genienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - ugne.geniene@lsmuni.lt
Vyresnioji laborantė Silva Baranauskienė - socpharm@lsmuni.lt
Laborantė Dalia Dobilienė - dalia.dobiliene@lsmu.lt
Laborantė Birutė Juodeikienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - fps@lsmuni.lt, birute.juodeikiene@lsmuni.lt
Laborantė Egidija Šerpenskienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - fps@lsmuni.lt, egidija.serpenskiene@lsmuni.lt