Farmacinių technologijų institutas

Apie mus

 

Farmacinių technologijų institutas – tai fakulteto mokslinės veiklos organizavimo padalinys, kuriame:

  • Atliekami aukšto lygio fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinės plėtros darbai,
  • Kuriamos inovacijos,
  • Teikiamos paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims,
  • Dalyvaujama vykdant studijų programas, rengiami mokslininkai ir specialistai


Biofarmacinių tyrimų laboratorija

Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į kokybės valdymo sistemos poreikius. Laboratorija yra akredituota atlikti vaistinių medžiagų tyrimus pagal ISO 17025 kokybės vadybos standartą (Akreditavimo pažymėjimo Nr. LS.185-01).

 

Akreditavimo sritis:

Tiriamasis/ bandomasis objektas

Tiriamieji/ bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas

(jei taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba 

naudojama įranga

(jei taikoma)

Vaistinių melisų lapai

Rozmarino rūgštis

Eur. Ph. 01/2011:1447

Skysčių chromatografija

 
Biofarmacinių tyrimų laboratorijos kokybės vadybos sistemos paskirtis – suteikti socialiniams-moksliniams partneriams ir tyrimų užsakovams pasitikėjimą, kad institutas atlieka tyrimus, atitinkančius kokybės reikalavimus.

Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veiklų akreditavimo tikslas: siekis pritraukti daugiau nacionalinių ir tarptautinių užsakovų bei partnerių ir pilnavertiškai išnaudoti „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro potencialą bei plėtoti aukščiausios kokybės tyrimus ir bandymus farmacijos srityje.
 
Inicijuoti akredituotinų metodikų plėtros tyrimai: Sennae foliolum (Senna alexandrina Mill. (syn. Cassia acutifolia Delile ir Cassia angustifolia Vahl).) bendro antrachinonų ir hidroksiantraceno glikozidų nustatymas skysčių chromatografijos metodu (Eur. Ph. 04/2020:0206)
 
Farmacijos mokslinės laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į tokius mokslinės-eksperimentinės veiklos poreikius, kurie leistų siekti aukšto lygio ar didelės apimties MTEP darbų vykdymo.

2014 metais atidarius visapusiškai aprūpintą Farmacijos fakulteto padalinių kompleksą - „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrą, kuriame plėtojami šiuolaikiniai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, vykdoma instrumentinių analitinių tyrimų plėtra, verslo užsakymai. Centras sukurtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) kartu su partneriais įgyvendinant integruotą mokslo, studijų ir verslo plėtros programą „Santaka“. Aukšto lygio infrastruktūrinis aprūpinimas suteikia Farmacinių technologijų institutui pagrindus aukšto lygio ir į komercializavimą nukreiptiems farmaciniams tyrimams atlikti bei plėtoti inovatyvias, mokslinei ir praktikinei kompetencijai imlias, tyrimų sritis.

LSMU Farmacijos fakultete nuolat vykdomi farmaciniai ir analitiniai tyrimai. Vykdant mokslinę-tiriamąją veiklą, iškilo
poreikis sukurti integruotą mokslinėms ir taikomosioms žinioms imlų farmacijos tyrimų branduolį, skirtą vykdyti vaistų, jų gamyboje naudojamų medžiagų ir tarpinių produktų bei artimų produktų grupių (maisto papildų, kosmetinių preparatų) tyrimus, kaupti ir pritaikyti aukšto lygio kompetenciją ir praktinę patirtį (angl. know-how) farmacinių ir analitinių tyrimų srityse, teikti pridėtinę vertę kuriančias paslaugas.

2017 m. lapkričio mėn. 23 d. Farmacijos fakulteto tarybos posėdžio metu buvo pritarta Farmacinių technologijų instituto steigimui. 2018 m. kovo mėn. 1 d. Farmacijos technologijų institutas pradėjo funkcionuoti kaip fakulteto mokslinių tyrimų padalinys.

Istorija

2014 metais atidarius visapusiškai aprūpintą Farmacijos fakulteto padalinių kompleksą — „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrą, kuriame plėtojami šiuolaikiniai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, vykdoma instrumentinių analitinių tyrimų plėtra, verslo užsakymai. Centras sukurtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) kartu su partneriais įgyvendinant integruotą mokslo, studijų ir verslo plėtros programą „Santaka“. Aukšto lygio infrastruktūrinis aprūpinimas suteikia Farmacinių technologijų institutui pagrindus aukšto lygio ir į komercializavimą nukreiptiems farmaciniams tyrimams atlikti bei plėtoti inovatyvias, mokslinei ir praktikinei kompetencijai imlias, tyrimų sritis.

LSMU Farmacijos fakultete nuolat vykdomi farmaciniai ir analitiniai tyrimai. Vykdant mokslinę-tiriamąją veiklą, iškilo poreikis sukurti integruotą mokslinėms ir taikomosioms žinioms imlų farmacijos tyrimų branduolį, skirtą vykdyti vaistų, jų gamyboje naudojamų medžiagų ir tarpinių produktų bei artimų produktų grupių (maisto papildų, kosmetinių preparatų) tyrimus, kaupti ir pritaikyti aukšto lygio kompetenciją ir praktinę patirtį (angl. know-how) farmacinių ir analitinių tyrimų srityse, teikti pridėtinę vertę kuriančias paslaugas.

2017 m. lapkričio mėn. 23 d. Farmacijos fakulteto tarybos posėdžio metu buvo pritarta Farmacinių technologijų instituto steigimui. 2018 m. kovo mėn. 1 d. Farmacijos technologijų institutas pradėjo funkcionuoti kaip fakulteto mokslinių tyrimų padalinys.

Studijos

Farmacinių technologijų institutas veikia kaip studijų mokslinė bazė, kurioje vykdomos studentų mokslinės veiklos. Atlikti mokslinius tyrimus ir rengti baigiamuosius mokslinius darbus institute gali visų studijų pakopų studentai: Farmacijos, Medicininės ir veterinarinės biochemijos, Medicininės ir veterinarinės genetikos, Medicininės chemijos studijų porgramų studentai Institute taip pat yra vykdomos Farmacijos (M 003) ir Biologijos (N 010) mokslo krypčių doktorantūros studijos.

Mokslas

Farmacinių technologijų institute vykdomos mokslinės veiklos suskirstytos pagal tris pagrindines potemes, kurioms vadovauja aukščiausią kvalifikaciją turintys tyrimų srities specialistai.

Potemėje ,,Biofarmacinių ir gretutinių produktų kokybės rodiklių įvairavimo tyrimai ir
metodologinių sprendimų vystymas“ dirbančios mokslininkų grupės darbai:

● Analitinių metodinių sąlygų (analitinių mėginių ruošimas, chromatografinis skirstymas) plėtra vaistų gamybai naudojamų veikliųjų ir pagalbinių medžiagų, tarpinių bei galutinių produktų sudėties ištyrimui.
● Biofarmacinių tyrimų plėtra vaistų gamybai naudojamų veikliųjų ir pagalbinių medžiagų, tarpinių bei galutinių produktų kokybinių charakteristikų ištyrimui.
● Inovatyvių ir atrankių analitinių metodikų taikymas vertinant augalinių žaliavų ir produktų sudėties įvairavimo veiksnius.
● Augalinių vaistinių žaliavų ir fitopreparatų tyrimai (sudėties, antioksidantinio aktyvumo tyrimai ir bioaktyvumo tyrimai).
● Analitinių metodikų taikomoji plėtra ir diegimas, įskaitant specializuotų (tarp jų ir akredituotų) procedūrų diegimą ir plėtrą.
● MTEP veiklos, vykdomos atsižvelgiant į užsakovų (verslo subjektų) poreikius.

 

Potemėje ,,Inovatyvių farmacijos produktų technologijų paieška ir praktinis taikymas“ dirbančios mokslininkų grupės darbai:

● Ekstrakcijos metodų įtakos veikliųjų medžiagų išeigai iš augalinių žaliavų paieška. Sausųjų ekstraktų gamybos tyrimai.
● Inovatyvių produktų receptūrų parinkimas, technologinis modeliavimas, biofarmacinių savybių ir kokybės vertinimas.
● Inovatyvių farmacijos produktų sudėties ir technologinių procesų optimizavimas, taikant eksperimentinį planavimą.

● Sistemos „skystis/kietoje“ fazėje gamybos tyrimai. Oleogelių sudėties modeliavimas ir kokybės vertinimas.
● Poliakrilo rūgšties polimerų įtaka gelių technologiniam funkcionalizavimui. Poliakrilo rūgšties polimerų panaudojimas emulsijų a/v stabilizavimui, emulsijų stabilumo tyrimas.
● Preparatų poveikio odos drėgmei, lipidų, pigmentacijos, keratino kiekiui tyrimai.
● Ekstraktų ir ar kt. veikliųjų junginių mikrocirkuliacijos tyrimai (bendradarbiaujant su kitomis institucijomis).
● Ekologiškų ir augalinės kilmės produktų paklausos ir vartojimo veiksnių tyrimai.
● Kramtomųjų tablečių (guminukų) gamyba.
● Tablečių ir kapsulių gamyba.
● MTEP veiklos, vykdomos atsižvelgiant į užsakovų (verslo subjektų) poreikius.

 

Potemėje ,,Inovatyvių biotechnologijų taikymas audinių ant lusto modelių ir pažangių vaistinių medžiagų tyrimų plėtrai“ dirbančios mokslininkų grupės darbai:

● Vaistų ir vaistinių medžiagų tyrimo modeliams tinkamų ląstelių atranka bei pritaikymas įvairiems modeliams (tarp jų smegenų, navikų, kvėpavimo takų, odos ir atsparumo insulinui).
● Vaistų ir vaistinių medžiagų tyrimo modeliams tinkamų hidrogelinių medžiagų atranka bei tikslinis modifikavimas įvairiems modeliams.
● Tinkamų sąlygų, tokių kaip perfuzijos tipas ir jos parametrai, temperatūra, deguonies koncentracija, ląstelių santykis, užsėjimo seka ir kitų atranka, siekiant maksimalaus vaistinių medžiagų tyrimo modelių funkcionalumo.
● MTEP veiklos, vykdomos atsižvelgiant į užsakovų (verslo subjektų) poreikius.

Projektai

2018-2021 m. „UAB „AKVAVITA“ investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus gėrimų pramonėje“ Nr. J05-LVPA-K-03-0117
 
Farmacinių technologijų institutas ir kiti LSMU padaliniai su partneriu UAB „Akvavita“  nusprendė prisidėti prie pasaulyje kuriamų funkcionalių produktų, kurie šalia savo pagrindinės mitybinės ir energetinės funkcijos gali atlikti žmogaus organizmą sustiprinančią ir profilaktinę, mažinančią susirgimų riziką, funkciją. Šie maisto produktai gamybos metu pagerinami specialiais fiziologiškai aktyviais ingredientais. Įgyvendinimo projekto metu kuriamuose inovatyviuose funkcionaliuose kamšteliuose numatoma patalpinti į mikro-/nano-kapsules įkapsuliuotus antocianinus, elagitaninus bei fenolininius junginius: polifenolius, flavanoidus bei fenolines rūgštis. Įkapsuliuotos medžiagos teigiamai veiks potencialių klientų sveikatą.

 
2018-2021 m. Projektas UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko investicijų skatinimas į MTEP veiklas, kuriant inovatyvius produktus" (Nr. J05-LVPA-K-03-0114)
 
Farmacinių technologijų instituto ir kitų LSMU padalinių su partneriu UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko projekto metu kuriami produktai pakeis dešimtmečius naudojamas funkcinių produktų ir maisto papildų technologijas. Ketinama kurti unikalius, integruotus ir lanksčius sprendimus. Nei vienas šiuo metu rinkoje egzistuojantis sprendimas neprilygsta kuriamų produktų funkcionalumui – jie pasižymės ne tik konkurencinga kaina, bet ir įmaišytais unikaliais elektrolitų mišiniais, kurie bus išskirti pasinaudojant projekto metu sukurta technologija, o tai užtikrins žymiai geresnį naudingųjų medžiagų išlaikymą membranoje ir ilgesnį jų veikimą bei pasižymės universalumu, kadangi leis pritaikyti produktus pagal kiekvieno vartotojo poreikius.

 
2017-2021 m. ,,Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH)” 01.2.2-LMT-K-718-01-0062
 
Nutraceutikų poreikis auga visame pasaulyje dėl vartotojų domėjimosi įrodymais grįsta funkcionalia mityba, kuri yra svarbus veiksnys valdant chroniškų ligų rizikas ir eigą bei sprendžiant populiacijos senėjimo problemą. Kadangi mikrobiota dalyvauja formuojant imuninį atsaką, todėl yra svarbi ūmių ir lėtinių ligų prevencijai ir eigai. Nutraceutikų vartojimas gali koreguoti organizmo mikrobiomo pokyčius, kuriuos komplikuoja sąlyginai patogeniniai mikroorganizmai ir virusai.
Projekto tikslas: plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų inovacijų raidą eksperimentinės funkcionaliojo maisto technologijų plėtros praturtintos eubiotinės vertės daugiafunkcių produktų kūrimo srityje. Siekiant sukurti mikrobiotai palankias daugiafunkcių nutraceutikų formules ir gamybos technologijas, projekto veiklos bus orientuotos į tarpdisciplininių mokslinių tyrimų vykdymą bei kompetencijos branduolio formavimą.
Projekto pagrindiniai rezultatai - konkurencingo mokslinio ir taikomojo pobūdžio žinios, orientuotos į inovatyvių gamybos technologijų modelius funkcionaliųjų komponentų efektyviam panaudojimui specialios paskirties maisto papildų vystymui. Siekiant užtikrinti aukščiausią projekte suplanuotų eksperimentų lygmenį, sukurtų nutraceutikų funkcionalumas bus vertinamas tiriant formulių ir daugiafunkcių modelių įtaką mikrobiotos pokyčiams ir specifiniam bei nespecifiniam imunitetui, panaudojant pirmines imunines ląsteles ir persėjamąsias ląstelių linijas in vitro bei biologinį modelį in vivo.

 
2020-2024  m. „Skrandyje ir žarnyne tirpių mikrokapsuliuotų genisteino ir daidzeino pernašos sistemų technologinis funkcionalizavimas“ (Projekto nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001)
 
Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad genisteinas ir daidzeinas yra naudingi krūties ir prostatos vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų bei osteoporozės prevencijai. Izoflavonų gebėjimas užkirsti kelią vėžiui ir kitoms lėtinėms ligoms labai priklauso nuo šių junginių farmakokinetinių savybių, ypač absorbcijos ir pasiskirstymo tiksliniame audinyje. Šių medžiagų įterpimas į aliejus, emulsijas ar savaime formuojančias mikroemulsijas formas gali padidinti izoflavonų biologinį prieinamumą. Tikimąsi, kad remiantis gautais moksliniais rezultatais bus technologiškai funkcionalizuotos tabletės, įvertinta jų kokybė (fizikomechaninės savybės, stabilumas, mikrobiologinis stabilumas).  Tikėtina, kad gauti rezultatai turės praktinį taikymą nutraceutikų ar farmaceutikų gamyboje.
 
Tikslas — įvertinti technologinių veiksnių įtaką skirtingais metodais pagamintų mikrokapsulių su genisteinu ir daidzeinu kokybei ir veikliųjų junginių tirpimui in vitro.

 
2020.02-2021.12 ,,Šakotos grandinės amino rūgščių degradavimo įtaka navikinių ląstelių metabolizmui ir proliferacijai“  P-SEN-20-20
 
2020-2023 m. ,,Inovatyvaus maisto papildo, skirto vyresniems žmonėms, siekiant išvengti senatvinio silpnumo sindromo ir nepakankamos mitybos būklės, sukūrimas“, Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0037
 
2020.12-2021.06 UAB „Fitodenta MTEP biotechnologinių rezultatų komercinimas” (Nr.MITA -K-702-06-0010/JVS Nr.2020-JV-35)
 
2020-2022 m. In silico chemogenomikos, in vitro ir in vivo tyrimais pagrįstų didelio veiksmingumo junginių prieš S. aureus kūrimas“, Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0188. LSMU FTI yra pareiškėjo partneris.
 
2019-2023 m. „Ląstelinių pūslelių funkcionalizavimas tiksliniam vaistų pristatymui į glioblastomos ląsteles“ LMT konkursinė doktorantūra
 
2019-2020 m. „Poli I:C veikiamų kvėpavimo takų egzosomų reikšmė smegenų ląstelių imuno-metabolizmui“ LMT studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per mokslinę veiklą semestro metu
 
2020 m. ,,Inovatyvios technologijos biologiškai aktyvių augalų metabolitų produkcijai didinti“/ PlasmaMET

Nuostatai

Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

Bendradarbiavimas su LSMU padaliniais:

Veterinarijos akademija
Neuromokslų institutas
Kardiologijos institutas
Medicinos fakultetas
Plėtros tarnyba
Sveikatos inovacijų vystymo centras
LSMU vaistinė

Trpinstitucinis bendradarbiavimas:

VDU Informatikos fakultetas – jungtiniai tyrimai

ASU Agronomijos fakultetas – bendri tyrimai

KTU Chemijos technologijos fakultetas  – jungtiniai tyrimai

Bendradarbiavimas su verslo partneriais

UAB „Aconitum“

UAB „Acorus calamus“

UAB ,,Širdažolė“

AB ,,Vilkyškių pieninė“

UAB „Medicata Filia“

UAB „Akvavita“ 

UAB „Gintarinė vaistinė”

UAB „Korteka”

UAB „Biotecus”

MB „Rūpestingi namai”

UAB „Innovative Pharma Baltics”

UAB „Nature Labs”

UAB „Santamed LT”

UAB „Ebenus”

Paslaugos

Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos su masių spektrometrijos detektoriumi tyrimai:
    ● Įvairių vaistų ir jų metabolitų tyrimai;
    ● Fenolinių rūgščių ir flavonoidų tyrimai augalinėse žaliavose ir fitopreparatuose;
    ● Organinių rūgščių tyrimai;
    ● Oksiduotų lipidų tyrimai;
    ● Peptidų tyrimai.

 

Efektyviosios skysčių chromatografijos tyrimai:
    ● Obuolių ėminių ištraukų fenolinių junginių kokybinė ir kiekinė analizė;
    ● Obuolių ėminių ištraukų triterpeninių junginių kokybinė ir kiekinė analizė;
    ● Kriaušių ėminių ištraukų fenolinių junginių kokybinė ir kiekinė analizė;
    ● Kitų skysčių chromatografijos metodikų taikymas pagal Ph. Eur. 2.2.29.

 

● Spektrofotometrijos tyrimai:
    ● Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymas (taikant Folin–Ciocalteu metodiką);
    ● Bendro flavonoidų kiekio nustatymas;
    ● Bendro proantocianidinų kiekio nustatymas (taikant DMCA metodiką);
    ● Bendro hidroksicinamono rūgšties darinių kiekio nustatymas;
    ● Antiradikalinio aktyvumo in vitro nustatymas (taikant ABTS, DPPH ir TFPH metodikas);
    ● Redukcinio aktyvumo in vitro nustatymas (taikant FRAP ir CUPRAC metodikas).

  

Biofarmaciniai tyrimai:
    ● Reologiniai tyrimai (vaistinių preparatų, kosmetikos priemonių ir maisto produktų reologinių (takumo) savybių nustatymas);
    ● Tirpimo tyrimai (kietų vaisto formų (tablečių, kapsulių, granulių, miltelių ir žvakučių) tirpimo įvertinimas (pagal Ph Eur. 2.9.3 ir 2.9.42 monografijas);
    ● Dalelių dydžio nustatymas (mikroemulsijų, nanostruktūrinių nešiklių dalelių dydžio nustatymas ZetaSizer aparatu; emulsijų, suspensijų dalelių nustatymas MasterSizer aparatu).

  

Įvairių farmacinių formų ir kosmetikos gaminių gamyba:
    ● Tabletės, kapsulės;
    ● Granulės, mikrokapsulės;
    ● Tirpalai, sirupai;
    ● Tepalai, geliai;
    ● Kremai, pieneliai ir kt.


Dėl paslaugų atlikimo kreiptis į  prof. dr. Valdas Jakštas, 116 kab.
tel.: 837327249,
el. paštas.: valdas.jakstas@lsmuni.lt arba fti@lsmuni.lt

Mokslinių tyrimų kryptys

MTEP tikslai:

  • Vykdyti farmacijos mokslo krypties aukšto lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę) plėtrą bei kurti inovacijas, rengti mokslininkus ir specialistus;
  • Teikti viešiems ir privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims žinioms imlias biofarmacijos krypties paslaugas.

Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į tokius kokybės valdymo sistemos poreikius, kurie leistų siekti bandymų procedūrų akreditacijos pagal ISO 17025. Biofarmacinių tyrimų laboratorijos kokybės vadybos sistemos paskirtis – suteikti socialiniams-moksliniams partneriams ir tyrimų užsakovams pasitikėjimą, kad institutas atlieka tyrimus, atitinkančius kokybės reikalavimus. Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veiklų akreditavimo tikslas: siekis pritraukti daugiau nacionalinių ir tarptautinių užsakovų bei partnerių ir pilnavertiškai išnaudoti „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro potencialą bei plėtoti aukščiausios kokybės tyrimus ir bandymus farmacijos srityje.

Farmacijos mokslinės laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į tokius mokslinės-eksperimentinės veiklos poreikius, kurie leistų siekti aukšto lygio ar didelės apimties MTEP darbų vykdymo.

Instituto technologinė plėtros kryptys:

  • Nauji farmaciniai ir jiems artimi produktai;
  • Naujos biotechnologinės metodologijos (baltymai, peptidai, amino rūgštys, skaidymas ir frakcionavimas);
  • Naujos analitinės ir preparatyvinės metodologijos;
  • Ląstelių sistemų tyrimai.

Kontaktai

Adresas
Sukilėlių pr. 13, Kaunas LT – 50161

  

Vardas Pavardė Kabineto Nr. El. paštas / Tel. nr.  
Jakštas Valdas, Instituto vadovas 116 valdas.jakstas@lsmuni.lt / +37067200844, 5602  

Biofarmacinių tyrimų laboratorija

Raudonė Lina Vyresn. m. d., Laboratorijos vadovė 114 lina.raudone@lsmuni.lt / 5591  
Balčiūnaitė-Murzienė Gabrielė J. m. d.  112 gabriele.balciunaite@lsmuni.lt / 5592  
Liaudanskas Mindaugas Vyresn. m. d.  115 Mindaugas.Liaudanskas@lsmuni.lt5628  
Kamarauskaitė Justina J. m. d. 411 justina.kamarauskaite@lsmu.lt / 5602
Mazurkevičiūtė Agnė J. m. d. 227 agne.mazurkeviciute@lsmuni.lt / 5619  
Vilkickytė Gabrielė J. m. d. 114 gabriele.vilkickyte@lsmu.lt / 5591
Šipailaitė Emilija Laborantė 227 emilija.sipailaite@lsmu.lt / 5608
Zavistanavičiūtė Paulina J. m. d. 126 paulina.zavistanaviciute@lsmuni.lt5608  
Zymonė Kristina M. d.  115 kristina.zymone@lsmuni.lt5628  
Žvikas Vaidotas, M. d. 121 vaidotas.zvikas@lsmuni.lt 5608  


Farmacijos mokslinė laboratorija

Bernatonienė Jurga Vyr. m. d., Mokslo grupės vadovė 528 jurga.bernatoniene@lsmuni.lt / 5659  
Baranauskaitė Justė J. m. d.,  314 juste.baranauskaite@lsmuni.lt5609  
Čižauskaitė Ugnė J. m. d.  528 ugne.cizauskaite@lsmuni.lt / 5615  
Kalvėnienė Zenona M. d.  529 zenona.kalveniene@lsmuni.lt / 5615  
Kasparavičienė Giedrė M. d.  524 giedre.kasparaviciene@lsmuni.lt / 5615  
Kopustinskienė Dalia Vyresn. m. d. 517 daliamarija.kopustinskiene@lsmuni.lt / 5613  
Nefienė Rosita Laborantas  534 rosita.nefiene@fc.lsmuni.lt / 327255, 5615  
Pranskūnienė Živilė M. d. 524 zivile.pranskuniene@lsmuni.lt / 5615  
Pudžiuvelytė Lauryna J. m. d.  529 lauryna.pudziuvelyte@lsmuni.lt / 5615  
Žilius Modestas J. m. d.  215 modestas.zilius@lsmuni.lt / 5627  
Jekabsonė Aistė M. d., Mokslinės grupės vadovė 421 aiste.jekabsone@lsmuni.lt / +37067594455  
Gudoitytė Evelina Laborantas 223 evelina.gudoityte@fc.lsmuni.lt5625  
Jankauskaitė Lina M. d. 421 Lina.Jankauskaite@lsmuni.lt /  
Januškevičienė Indrė J. m. d.  414 indre.januskeviciene@lsmuni.lt / 5611  
Paškevičiūtė Miglė J. m. d.  414 migle.paskeviciute@lsmuni.lt / 5611