Spausdinti

Doktorantūros studijų dalykai medicinos ir sveikatos bei gamtos mokslų sričių doktorantams

Programos kodas Studijų dalyko pavadinimas Kryptis Padaliniai, ruošę programą Programos koordinatorius Apimtis (ECTS kreditais)
MF/AK/D-06 Akių ir akiduobių diagnostika ir gydymo ypatumai M 001 Akių ligų kl. prof. dr. Reda Žemaitienė 12
MF/PIK/D-20 Alergologija M 001 Imunologijos ir alergologijos kl.; Fiziologijos ir farmakologijos inst. doc. dr. Jūratė Staikūnienė 6
FF/ANT/D-34 Analitinė toksikologija M 003 Analizinės ir toksikologinės chemijos k-ra doc. dr. Daiva Kazlauskienė 6
MF/ANZ/D-21 Anestezija ir intensyvioji terapija nėštumo ir gimdymo metu M 001 Anesteziologijos kl., Akušerijos ir ginekologijos kl., Neonatologijos kl. prof. dr. Kęstutis Rimaitis 6
MF/VIL/D-22 Arterinių ir veninių trombozių etiopetogenezės, eigos, diagnostikos, gydymo ir profilaktikos ypatumai M 001 Vidaus ligų kl.; Onkologijos inst.; Fiziologijos ir farmakologijos inst. prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas 6
MF/BCH/D-66 Augalų biochemija M 003 Biochemijos k-ra prof. dr. Artūras Kašauskas 6
MF/VCH/D-23

Bendrosios vaikų chirurgijos pagrindai

M 001 Vaikų chirurgijos kl.; Vaikų ligų kl.; Neonatologijos kl.; Fiziologijos ir farmakologijos inst.; Radiologijos kl.; Anesteziologijos kl.; Psichiatrijos kl.; Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos kl. prof. dr. Vidmantas Barauskas 6
 NI/MNL/D-118 Bioenergetika N 010, M 003 NI Biochemijos lab. prof. dr. Daiva Majienė  6
 VSF/FES/D-07


Bioetika

Биоэтика

 Visoms kryptims Bioetikos k-ra doc. dr. Eimantas Peičius  6
FF/KFK/D-40

Biofarmacija ir farmaciniai veiksniai

M 003 Klinikinės farmacijos k-ra prof. dr. Vitalis Briedis 6
FF/VACH/D-38

Biologiškai aktyvių junginių organinė sintezė

M 003 Vaistų chemijos k-ra prof. dr. Hiliaras Rodovičius 6
FF/KFK/D-37 Biotechnologiniai vaistai M 003 Klinikinės farmacijos k-ra prof. dr. Vitalis Briedis 6
OF/DBL/D-122 Burnos gleivinės ir periodonto ligų vystymosi koncepcija, diagnostikos ir gydymo ypatumai M 002 Dantų ir burnos ligų kl.; Odos ir venerinių ligų kl. prof. dr. Nomeda Basevičienė 6
MF/NCH/D-24 Centrinės nervų sistemos kraujagyslių ligos M 001 Neurochirurgijos kl. prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas 6
FF/ANT/D-32 Cheminiai analizės metodai M 003 Analizinės ir toksikologinės chemijos k-ra doc. dr. R. Marksienė 6
MF/CHI/D-25 Chirurginė onkologija M 001 Chirurgijos kl.; Onkologijos inst.; Urologijos kl.; Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos kl.; Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos kl. prof.  dr. Algimantas Tamelis 6
GTF/BIO/D-11 Citologija N 010 Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų inst.

doc. dr. Lina Mickienė

6
MF/KEK/D-08 Edukacijos teorija ir praktika Visoms kryptims Kalbų ir edukacijos k-ra prof. dr. Dalija Gudaitytė 6
FF/VSF/D-46 Ekstrakcija vaistų gamyboje ir Galeno preparatai M 003 Vaistų technologijų ir socialinės farmacijos k-ra; Vaistų chemijos k-ra; Farmakognozijos k-ra prof. habil. dr. Arūnas Savickas 6
MF/EMK/D-26 Ekstremalioji medicina M 001 Ekstremalios medicinos k-ra; Intensyviosios terapijos kl. prof. dr. Dinas Vaitkaitis 6
MF/HEK/D-27 Embriologijos ir biotechnologijos pagrindai M 001 Histologijos ir embriologijos k-ra prof. habil. dr. Angelija Valančiūtė 6
MF/END/D-28 Endokrininių ligų ypatumai vaikų amžiuje M 001 Endokrinologijos kl. prof. dr. Rasa Verkauskienė 6
OF/DBL/D-121 Endodontologija kaip sudėtinė odontologijos dalis ir jos ryšys su kitais medicinos mokslais M 002 Dantų ir burnos ligų kl. prof. dr. Vita Mačiulskienė 6
SLF/RE/D-127 Ergoterapija M 005 Reabilitacijos kl. prof. dr. Raimondas Kubilius 6
FF/VSF/D-42 Farmacinė rūpyba M 003 Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos k-ra dr. Vaidas Skyrius 6
FF/VSF/D-43 Farmakoekonomika M 003 Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos k-ra doc. dr. Raimondas Radžiūnas 6
MF/FIK/D-82 Farmakokinetikos ir toksikokinetikos pagrindai M 003, M 001 Fiziologijos ir farmakologijos inst.; Nefrologijos kl.; Gastroenterologijos kl. prof. dr. Romaldas Mačiulaitis 6
MF/FIK/D-78 Farmakologijos dėsnių ir metodų taikymas medicinos tyrimuose M 001 Fiziologijos ir farmakologijos inst. prof. dr. Arvydas Ūsas 6
MF/REU/D-108 Fundamentinė reumatologija M 001 Reumatologijos kl. prof. dr. Asta Baranauskaitė 12
SLF/GER/D-126 Gerontologija M 005; M 001 Geriatrijos kl. prof. habil. dr. Vita Lesauskaitė 6
FF/VSF/D-44 Geros vaistinės praktikos diegimas vaistinėse M 003 Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos k-ra doc. dr. Raimondas Radžiūnas 6
MF/VIL/D-111 Giliųjų venų trombozės, plaučių arterijos embolijos ir plautinės hipertenzijos etiopetagenezė, diagnostika, gydymas ir profilaktika M 001 Vidaus ligų kl. prof. habil. dr. Albinas Naudžiūnas 6
MF/AKG/D-56 Ginekologinė endokrinologija M 001 Akušerijos ir ginekologijos kl.; Endokrinologijos kl. doc. dr. Valdemaras Kruminis 6
EMI/PTL/D-31 Gyvenimo kokybė, miego sutrikimai ir kitos ligos M 005 NI Elgesio medicinos lab., NI Palangos kl. dr. Vesta Steiblienė 6
MF/ITK/D-85 Gyvybei grėsmingų sindromų patogenezė M 001 Intensyvios terapijos kl.; Fiziologijos ir farmakologijos inst. prof. dr. Vidas Pilvinis 6
MF/HEK/D-83 Gyvūnų embrionų kokybės įvertinimo metodai ir eksperimento pagrindai M 001 Histologijos ir embriologijos k-ra doc. dr. Kristina Lasienė 6
MF/EMK/D-76

Greitosios medicinos pagalbos kokybė ir standartai

M 001 Ekstremalios medicinos k-ra; Intensyviosios terapijos kl. prof. dr. Dinas Vaitkaitis 6
MF/ILK/D-84 Infekcija ir imuninis atsakas M 001 Infekcinių ligų kl.; Fiziologijos ir farmakologijos inst.; Mikrobiologijos ir virusologijos inst.; Imunologijos ir alergologijos kl.;  Laboratorinės medicinos kl.; Užkrečiamųjų ligų kl. prof. dr. Auksė Mickienė 6
MF/NEF/D-89 Inkstų pakaitinė terapija M 001 Nefrologijos kl., Intensyviosios terapijos kl., Vaikų ligų kl. prof. dr. Edita Žiginskienė 6
FF/ANT/D-33 Instrumentiniai analizės metodai M 003 Analizinės ir toksikologinės chemijos k-ra prof. dr. Liudas Ivanauskas 6
 MF/CHI/D-137

Įrodymais pagrįstos medicinos pagrindai

Essentials of the  evidence based medicine

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА – ОСНОВЫ

M 001, M 002, M 005

Chirurgijos kl., Ortopedijos traumatologijos kl., Virškinimo sistemos tyrimų inst.

prof. dr. Žilvinas Dambrauskas 6
MF/ONK/D-97

Įvairių lokalizacijų navikų prognostiniai ir predikciniai genetiniai veiksniai

Прогностические и предикативные генетические факторы опухолей различной локализации

M 001 Onkologijos inst; Pulmonologijos kl. prof. dr. Elona Juozaitytė 6
KI/MBL/D-16 Joninių kanalų funkcijos ir jų tyrimo metodai N 011 KI Membranų biofizikos lab. habil.dr. Jonas Jurevičius 6
MF/KRD/D-86

Kardiologija

Cardiology

M 001 Kardiologijos kl. ir kt. padaliniai prof. habil. dr. Jolanta Justina Vaškelytė 6
SLF/SPI/D-131

Kineziologijos pagrindai kineziterapijoje

M 005 Sporto medicinos kl. prof. habil. dr. Alfonas Vainoras 6
 SLF/RE/D-128 Kineziterapija M 005 Reabilitacijos kl. prof. dr. Raimondas Kubilius 6
 MF/END/D-77 Klinikinė endokrinologija  M 001 Endokrinologijos kl. prof. dr. Rasa Verkauskienė 6
 MF/PIK/D-103 Klinikinė imunologija M 001 Imunologijos ir alergologijos kl.; Fiziologijos ir farmakologijos inst. prof. dr. Brigita Šitkauskienė  6
MF/RAD/D-105 Klinikinė neuroradiologija M 001 Radiologijos kl. prof. dr. Saulius Lukoševičius 6
SF/RE/D-05 Kompleksinis paciento funkcinės būklės vertinimas ir korekcija slaugoje ir reabilitacijoje M 005 Reabilitacijos kl.; Sporto medicinos kl.; Slaugos ir rūpybos k-ra; Geriatrijos kl. prof. dr. Raimondas Kubilius 6
KI/LKL/D-50 Ląstelės biologija

N 010; N 011, M 003

KI Ląstelių kultūrų lab.; KI Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų lab. prof. dr. V. Arvydas Skeberdis  6
 KI/MBL/D-17 Ląstelių kultūrų auginimas ir jų biofizikiniai tyrimo metodai  N 011 KI Membranų biofizikos lab. habil.dr. Jonas Jurevičius 6
 NI/NEUR/D-18 Ląstelių tarpusavio sąveika N 010; N 011 NI Neurofiziologijos lab.; Fizikos, matematikos ir biofizikos k-ra; NI Molekulinės neurobiologijos lab. prof. dr. Ilona Sadauskienė  6
 VSF/PMK/D-04 Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija M 004 Profilaktinės medicinos k-ra; Onkologijos inst., Neurologijos kl., Pulmonologijos kl., Endokrinologijos inst. prof. habil. dr. Abdonas Tamošiūnas  6
SLF/SLK/D-130 Liga / negalia šeimoje: psichosocialiniai aspektai i jų analizė M 005, M 001, M 004 Bioetikos k-ra; Sveikatos psichologijos k-ra; Slaugos ir rūpybos k-ra doc. dr. Rūta Butkevičienė 6
MF/OV/D-100 Lytiškai plintančios infekcijos

M 001

Odos ir venerinių ligų kl; Akušerijos ir ginekologijos kl. prof. dr. Skaidra Valiukevičienė 6
 MF/BCH/D-73 Makromolekulių biochemija N 010; M 001 Biochemijos k-ra prof. dr. Artūras Kašauskas  6
 MF/FMB/D-01

Matematinė statistika ir jos taikymai

Математическая статистика и информатика в биомедицине

 Visoms kryptims Fizikos, matematikos ir biofizikos k-ra doc. dr. Renata Paukštaitienė 6
MF/FMB/D-09 Medicinos fizika

Visoms kryptims

Fizikos, matematikos ir biofizikos k-ra doc. dr. Artūras Grigaliūnas 6
MF/MBK/D-87 Medicinos mikrobiologija
M 001 Mikrobiologijos ir virusologijos inst. prof. dr. Alvydas Pavilonis 6
VSF/SMK/D-135 Medicinos mokslo teorijų raida M 004 Sveikatos vadybos k-ra; Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos k-ra dr. Asta Lignugarienė 6
MF/MBK/D-88 Mikrobiologija M 003 Mikrobiologijos ir virusologijos inst. prof. dr. Alvydas Pavilonis 6
FF/VSF/D-45 Mikroekonomika ir vadyba farmacijoje M 003 Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos k-ra doc. dr. Rima Jūratė Gerbutavičienė 4,5
MF/PIK/D-101 Mikroorganizmų ir žmogaus genetinių ypatumų sąveika sergant vidaus organų ligomis

 

N 010, M 001, M 002, M 003

Laboratorinės medicinos kl.; Gastroenterologijos kl.; Pulmonologijos  kl.; Mikrobiologijos ir virusologijos inst.; Infekcinių ligų kl. prof. dr. Astra Vitkauskienė 6
MF/CHI/D-74 Minimaliai invazinės chirurgijos pagrindai M 001 Chirurgijos kl., Akušerijos ir ginekologijos kl.; Gastroenterologijos kl.; Urologijos kl.;  Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos kl.; Anesteziologijos kl. prof. dr. Algimantas Maleckas 6
VSF/PMK/D-03 Modernioji visuomenės sveikata M 004 Profilaktinės medicinos k-ra; Sveikatos vadybos k-ra; Aplinkos ir darbo medicinos k-ra prof. dr. Linas Šumskas 6
GTF/BIO/D-12 Molekulinė genetika, citogenetika ir genetinės ligos N 010 Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų inst. doc. dr. Irena Andriuškevičiūtė 6
KI/MKL/D-52 Molekulinė patologija M 001 KI Molekulinės kardiologijos lab.; KI Kardialinės patologijos lab.; Biochemijos k-ra prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė 6
NI/BCL/D-117 Molekuliniai patologinių procesų pagrindai N 010; N 011; M 003 NI Biochemijos lab. prof. dr. Vilmantė Borutaitė 6
MF/NEO/D-91 Naujagimio adaptacijos ir raidos ypatumai M 001 Neonatologijos kl.; Vaikų ligų kl., Fiziologijos ir farmakologijos inst., Vaikų reabilitacijos kl., Neurologijos kl. prof. dr. Rasa Tamelienė 6
MF/ONK/D-93 Navikiniai kraujo susirgimai M 001 Onkologijos inst. doc. dr. Rolandas Gerbutavičius 6
MF/ONK/D-94

Navikų biologija, nauji diagnostikos ir gydymo metodai, biologinė terapija

Биология опухолей, новые методы диагностики и лечения, биологическая терапия

M 001 Onkologijos inst. prof. dr. Elona Juozaitytė 6
MF/NEF/D-90 Nefrologija M 001 Nefrologijos kl., Radiologijos kl., Vaikų ligų kl. prof. dr. Inga-Arūnė Bumblytė 6
EMI/PTL/D-30

Neinvaziniai kardiovaskulinės sistemos testavimo metodai

M 004 NI Elgesio medicinos lab., NI Palangos kl. dr. Narseta Mickuvienė 6
MF/NEU/D-92 Nervų sistemos tyrimas klinikinėje praktikoje bei moksliniuose projektuose M 001 Neurologijos kl. prof. dr. Milda Endzinienė 6
MF/AI/D-19 Neuroanatomija  N 010, N 011,
M 001
Anatomijos inst. prof. dr. Dainius H. Pauža 9
MF/BCH/D-72 Nukleorūgščių biochemija  N 010; M 001 Biochemijos k-ra prof. dr. Dalė Vieželienė 6
MF/OV/D-99 Odos navikų diagnostika ir gydymas M 001 Odos ir venerinių ligų kl.; Onkologijos inst.; Radiologijos kl.; Patologinės anatomijos kl. prof. dr. Skaidra Valiukevičienė 6
MF/ONK/D-95

Onkologija

Онкология

M 001 Onkologijos inst. prof. dr. Arturas Inčiūra 6
OF/ORD/D-123 Ortodontinių anomalijų gydymo metodai M 002 Ortodontijos kl.; Veido ir žandikaulių chirurgijos kl. prof. dr. Antanas Šidlauskas 6
MF/OTK/D-98 Ortopedija traumatologija

M 001

Ortopedijos traumatologijos kl. dr. Justinas Stučinskas 6
 FF/VSF/D-41 Pagalbinės medžiagos vaistų gamyboje ir jų poveikis kraujagyslių funkcijai M 003 Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos k-ra, Fiziologijos ir farmakologijos inst. prof. habil. dr. Arūnas Savickas 6
SLF/SLK/D-138 Paliatyvi pagalba: mokslas, edukacija ir praktika M 005 SLaugos ir rūpybos k-ra; Onkologijos inst. prof. A. Blaževičienė 6
VSF/SMK/D-10 Partnerystė ir bendravimas sveikatos priežiūroje M 004 Sveikatos vadybos k-ra; Bioetikos k-ra; Sveikatos psichologijos k-ra dr. Jurgita Vladičkienė 6
MF/ANZ/D-64 Perioperacinė medicina M 001 Anesteziologijos kl.; Chirurgijos kl.; Gastroenterologijos kl.; Reabilitacijos kl.; Slaugos ir rūpybos k-ra doc. dr. Aurika Karbonskienė 6
KI/PTL/D-53 Profilaktinė kardiologija M 004 KI Populiacinių tyrimų lab.; Profilaktinės medicinos k-ra; KI Klinikinės kardiologijos lab.; Patologinės anatomijos kl. prof. habil. dr. Abdonas Tamošiūnas 6
MF/VCH/D-110 Pūlinė infekcija vaikų chirurgijoje M 001 Vaikų chirurgijos kl.; Pulmonologijos kl.; Fiziologijos ir farmakologijos inst.; Mikrobiologijos ir virusologijos inst. prof. dr. Vidmantas Barauskas 6
MF/PIK/D-104

Pulmonologija

M 001 Pulmonologijos kl.; Patologinės anatomijos kl.; Radiologijos kl. prof. dr. Skaidrius Miliauskas 6
SLF/RE/D-129

Reabilitacija

M 005 Reabilitacijos kl. prof. dr. Raimondas Kubilius 6
MF/ANZ/D-63

Regioninė anestezija

M 001 Anesteziologijos kl. prof. dr. Andrius Macas 6
GTF/BIO/D-13

Regos sistemos neurofiziologija

N 010 Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų inst. prof. dr. Aleksandr  Bulatov 12
MF/AKG/D-54

Reprodukcinė sveikata: biologiniai, medicininiai ir bioetiniai aspektai

M 001 Akušerijos ir ginekologijos kl.; Šeimos medicinos kl.; Neonatologijos kl.; Slaugos ir rūpybos k-ra prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė 6
EMI/KFL/D-29

Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis reabilitacija

M 005 NI Elgesio medicinos lab., NI Palangos kl. dr. Narseta Mickuvienė 6
FF/VSF/D-48

Socialinė farmacija

M 003 Vaistų technologijų ir socialinės farmacijos k-ra doc. dr. Raimondas Radžiūnas 6
VSF/STI/D-136

Socialiniai vaikų sveikatos raidos klausimai

M 004 Profilaktinės medicinos k-ra; Sveikatos psichologijos k-ra; Sveikatos tyrimų inst. prof. habil. dr. Apolinaras Zaborskis 6
VSF/PMK/D-02

Sveikatos mokslinių tyrimų metodologija

Методология научных исследований в области здоровья

Visoms kryptims

Profilaktinės medicinos k-ra; Sveikatos psichologijos k-ra; Slaugos ir rūpybos k-ra; Bioetikos k-ra

prof. dr. Rima Kregždytė 6
VSF/PMK/D-134

Sveikatos ugdymo sistema

M 004 Profilaktinės medicinos k-ra; Sveikatos psichologijos k-ra doc. dr. Vaclovas Šveikauskas 6
MF/AKG/D-61

Šeimos nevaisingumas

M 001 Akušerijos ir ginekologijos kl; Endokrinologijos kl.; Psichiatrijos kl. doc. dr. Eglė Drejerienė 6
MF/RAD/D-106 Šiuolaikinė klinikinė radiologija M 001 Radiologijos kl. prof. dr. Algidas Basevičius 6
MF/RAD/D-107

Šiuolaikinė klinikinė radionuklidinė diagnostika ir terapija

M 001 Radiologijos kl. prof. dr. Ilona Kulakienė 6
MF/CHI/D-75

Taikomoji anatomija ir operacinė chirurgija

M 001 Chirurgijos kl.; Neurochirurgijos kl.; Ortopedijos traumatologijos kl.; Urologijos kl.; Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos kl.; Vaikų chirurgijos kl.; Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos kl.; Sporto inst. prof. habil. dr. Juozas Pundzius 6
MF/ONK/D-96

Trombofilijos ir hemoraginės diatezės

M 001

Onkologijos inst.; Vidaus ligų kl.; Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos kl.

doc. dr. Rolandas Gerbutavičius 6
MF/ANZ/D-65

Ūminio ir lėtinio skausmo valdymas: ultragarso diagnostika kritinių būklių metu

M 001 Anesteziologijos kl.; Neurologijos kl.; Onkologijos inst.; Kardiologijos kl.; Radiologijos kl.; Chirurgijos kl. prof. dr. Andrius Macas 6
MF/NCH/D-88

Urgentiniai galvos smegenų susirgimai

M 001 Neurochirurgijos kl.; Intensyviosios terapijos kl. prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas 7,5
MF/VCH/D-109

Vaikų abdominalinė chirurgija

M 001 Vaikų chirurgijos kl.; Radiologijos kl.; Akušerijos ir ginekologijos kl.; Gastroenterologijos kl. prof. dr. Vidmantas Barauskas 6
OF/VOK/D-124

Vaikų burnos sveikata, emociniai ypatumai skirtingais amžiaus tarpsniais. Odontologinių ligų epidemiologija ir etiopatogenezė

M 002, M 004 Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos kl.; Sveikatos tyimų inst.; Dantų ir burnos ligų kl. prof. dr. Julija Narbutaitė 6
MF/VLK/D-114

Vaikų dietologija

M 001 Vaikų ligų kl.; Gastroenterologijos kl. prof. dr. Liutauras Labanauskas 6
MF/VLK/D-113

Vaikų kardiologija

M 001

Vaikų ligų kl.; Fiziologijos ir farmakologijos inst.

dr. Rima Šileikienė 6
FF/FMG/D-35

Vaistinių augalų tyrimų naujovės

M 003 Farmakognozijos k-ra prof. habil. dr. Valdimaras Janulis 6
FF/VACH/D-39

Vaistų chemija

M 003 Vaistų chemijos k-ra prof.  dr. Hiliaras Rodovičius 6
MF/BCH/D-68

Vaistų metabolizmas

M 003 Vaistų chemijos k-ra; Biochemijos k-ra prof. dr. Hiliaras Rodovičius 6
MF/FIK/D-79

Vaistų kūrimas ir jų kokybės vertinimas

M 001, M 003 Fiziologijos ir farmakologijos inst.;  Farmakognozijos k-ra doc. dr. Giedrė Sakalauskienė 6
OF/VŽ/D-125

Veido ir žandikaulių chirurgija

M 002 Veido ir žandikaulių chirurgijos kl.; Dantų ir žandikaulių ortopedijos kl.; Radiologijos kl. prof. habil. dr. Ričardas Kubilius 6
MF/FIK/D-80

Žmogaus fiziologija: reguliacijos lygiai ir mechanizmai

N 010, M 001 Fiziologijos ir farmakologijos inst.; NI Biofizikos ir bioinformatikos lab.; Endokrinologijos kl.; Intensyviosios terapijos kl.; Fizikos, matematikos ir biofizikos k-ra prof. dr. Robertas Lažauskas 6
GTF/BIO/D-14

Žmogaus ir medicininė genetika

N 010 Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų inst. doc. dr. Laimutis Kučinskas 6
MF/BK/D-01

Žmogaus ir žinduolių organizmo medžiagų apykaita bei jos valdymo mechanizmai

N 010 Biochemijos k-ra prof. dr. Laima Ivanovienė 6
OF/DŽO/D-135

Žmogaus stomatognatinės sistemos patologinė fiziologija

M 002 Dantų ir žandikaulių ortopedijos kl.; Veido ir žandikaulių chirurgijos kl.; Ortodontijos kl.; Patologinės anatomijos kl.; Radiologijos kl.; Fiziologijos ir farmakologijos inst.: Fizikos, matematikos ir biofizikos k-ra prof. dr. Alvydas Gleiznys 6
 MF/AI/D-15 Žmogaus kūno evoliucija N 010,
M 001
 Anatomijos inst. prof. dr. Dainius H. Pauža 4,5