Priėmimas į papildomąsias studijas

Studijų programos, į kurias planuojama priimti

AkademijaPapildomųjų studijų programaPriimami asmenysPapildomųjų studijų trukmė (metai)Magistrantūros studijų programa, į kurią įgyjama teisė pretenduoti
Medicinos akademija Visuomenės sveikata (I)

Ketinantys dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijų programų „Visuomenės sveikatos vadyba“ ir „Taikomoji visuomenės sveikata“ studijas – turi būti įgiję  sveikatos mokslų krypčių grupės (G) profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Ketinantys dalyvauti konkurse į antrosios pakopos studijų programos „Gyvensenos medicina“ studijas – turi būti įgiję sveikatos mokslų (G) krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba sveikatos mokslų (G) krypčių grupės medicinos technologijų krypties (G09) bakalauro laipsnį.
(Programos aprašas)

1 Taikomoji visuomenės sveikata
Visuomenės sveikatos vadyba
Gyvensenos medicina
Ergoterapija (NL)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję reabilitacijos studijų krypties (G06) profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją.
(Programos aprašas)

1 Sveikatinimas ir reabilitacija
Veterinarijos akademija Veterinarinė maisto sauga (NL, I)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), inžinerijos mokslų (E), technologijų mokslų (F), sveikatos mokslų (G),veterinarijos mokslų (H), žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
(Programos aprašas)

1 Veterinarinė maisto sauga
Maisto mokslas (NL,I)

Gali stoti asmenys įgiję profesinio bakalauro / bakalauro kvalifikacinį laipsnį iš žemiau išvardintų studijų krypčių grupių: Žemės ūkio mokslai (I); Fiziniai mokslai (C); Gyvybės mokslai (D); Inžinerijos mokslai (E); Technologijų mokslai (F); Sveikatos mokslai (G); Veterinarijos mokslai (H).
(Programos aprašas)

1 Maisto mokslas
Gyvūnų mokslas (NL,I)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), sveikatos mokslų (G), žemės ūkio mokslų (I), socialinių mokslų (J), veterinarijos mokslų (H) krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
(Programos aprašas)

1 Gyvūnų mokslas
Gyvūno ir žmogaus sąveika (NL, I) Gali stoti asmenys įgiję profesinio bakalauro laipsnį iš žemiau išvardintų studijų krypčių grupių (krypčių): fiziniai mokslai (C), gyvybės mokslai (D), sveikatos mokslai (G), žemės ūkio mokslai (I), socialiniai mokslai (J), veterinarijos mokslai (H).
(Programos aprašas)
1 Gyvūno ir žmogaus sąveika

Santrumpos: NL – nuolatinė mokymosi forma; I– ištęstinė mokymosi forma.