Priėmimas į magistrantūros studijas

Studiju programos, į kurias planuojama priimti

Studijų programa
(kodas)
SpecializacijaStudijų trukmėSuteikiama kvalifikacijaPastabos
  NLI  
Laboratorinės medicinos biologija (NL)
6211GX004
  2 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Taikomoji visuomenės sveikata (NL)
6211GX005
2 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Gyvensenos medicina (NL)
6211GX006
  1,5 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro biomedicinos krypties kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau kaip 30 kreditų apimties papildomąsias studijas išvardintose studijų kryptyse.
Visuomenės sveikatos vadyba (NL,I)
6211GX007
  2 3 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Išplėstinė slaugos praktika (NL)
6211GX008
Anestezija ir intensyvi terapija; Pirminė sveikatos priežiūra; Skubioji medicinos pagalba. 2 Sveikatos mokslų magistras, išplėstinės praktikos slaugytojas Stojantysis turi pateikti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licencijos kopiją arba nurodyti licencijos registravimo numerį ir galiojimo datą ir darbo stažą įrodantį dokumentą. Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Specializacija nurodoma pildant prašymą. Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos pokalbio vertinimo metu.
Slaugos lyderystė (I)
6211GX009
  2,5 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Sveikatinimas ir reabilitacija (NL)
6211GX010
Išplėstinė ergoterapija; Klinikinė kineziterapija; Sporto kineziterapija; Sveikatinimas fiziniais pratimais; Vaikų reabilitacija.  2 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Specializacija nurodoma pildant prašymą. Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos pokalbio vertinimo metu.
Dailės terapija (I) (vykdoma kartu su VDA)
6281GX001
  3 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Stojantysis turi pristatyti vizualinio meno asmeninių darbų rinkinį.
Klinikinė sveikatos psichologija (NL)
6211JX003
Reabilitacijos psichologija; Onkopsichologija; Neuropsichologija; Vaiko ir šeimos psichologija. 2 Socialinių mokslų magistras Asmenys, turintys psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas.
Medicininė chemija (NL) (vykdoma kartu su KTU)
6281CX001
  2 Fizinių mokslų magistras Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų. Asmenys, turintys fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę 60 kreditų papildomąsias studijas.
Veterinarinė maisto sauga (NL,I)
6211GX011

  2 3 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Gyvūnų mokslas (I)
6211IX002
  - 2,5 Žemės ūkio mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Gyvūno ir žmogaus sąveika (I)
6211IX003
  - 2 Žemės ūkio mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Maisto mokslas (I)
6211IX001
  - 3 Žemės ūkio mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos.