Spausdinti

Maisto mokslas

Studijų krypčių grupė – Žemės ūkio mokslaimaistomokslas3.jpg (1819x1228)

Studijų kryptis – Maisto studijos

Fakultetas – Veterinarijos

Studijų trukmė – 3 metai (ištęstinė studijų forma), baigus suteikiamas žemės ūkio mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

Maisto mokslo magistro studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius diegti mokslo naujoves maisto įmonėse, kurti naujus maisto produktus, kurie atitiktų šiuolaikinių vartotojų poreikius ir sveikos mitybos principus, gebančius valdyti žmogiškuosius išteklius dirbant kolektyve, organizuoti gamybą ir prisitaikyti prie sparčiai kintančios rinkos sąlygų.

Kodėl verta studijuoti?

maistomokslas4.jpg (4196x2613)Maisto mokslo magistrantūros studijų programos išskirtinumas yra jos struktūros subalansuotume (maistas – mityba), kuris įgalina parengti kvalifikuotus specialistus, atitinkančius šiuolaikinės žmogiškųjų išteklių rinkos poreikius.

Veiksniai, kurie nulemia maisto mokslo specialistų karjeros sėkmę - tai prisitaikymas darbo rinkoje, gebėjimas dirbti individualiai bei kolektyve, kuris leidžia kryptingai ir išradingai pritaikyti žinias naujų maisto žaliavų ir produktų, subalansuotų pagal individualius ir padidintos rizikos vartotojų grupių mitybos poreikius, kūrimui. Todėl šioje studijų programoje išskirtinis dėmesys skiriamas gilinančių žinių suteikimui maisto biotechnologijos, sveikos mitybos bei dietologijos srityse.

Ko mokysitės?

Studijuosite disciplinas: maisto biotechnologija, mityba ir sveikata, funkcionalusis maistas, naujų maisto produktų kūrimas, gamybos planavimas, maisto etika ir kt., mokysitės organizuoti maisto tyrimus, užtikrinti kokybės vadybą. Įgysite žinių apie inovatyvų žaliavų perdirbimą, naujų maisto technologijų kūrimą, modeliavimą ir diegimą, naujų technologijų privalumus ir trūkumus, gebėsite parinkti maistą vartotojams, turėsite išsamių žinių apie prevencinę bei individualizuotą mitybą.

Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas galėsite išvykti dalinėms studijoms ar praktikai į Austrijos, Italijos, Vokietijos, Portugalijos, Ispanijos, Suomijos, Lenkijos, Turkijos, Latvijos, kitų užsienio šalių universitetus.

Kuo dirbsite baigę studijas?

Maisto mokslo magistrantūros programos absolventai galės dirbti maisto įmonėse (užimamų pareigų pavyzdžiai ir karjeros galimybės: gamybos meistras, kokybės vadybininkas, įmonės maisto tyrimų laboratorijos darbuotojas ar vadovas, technologas, produktų kūrimo skyriaus vadovas ir pan.). Dėl maisto kokybės klausimų aktualumo baigę studijas absolventai galės rinktis valstybės tarnybą įvairiose ministerijose bei jų padaliniuose miestų ir rajonų savivaldybėse, kuriose reikia specialių žinių apie maisto kokybę bei saugą. Taip pat įvairiose žemdirbių organizacijose, žemės ūkio produktų perdirbėjų organizacijose bei kitose institucijose, atsakingose ne tik už maisto žaliavų ir produktų gamybą, kokybę ir saugą, bet ir vykdančiose švietėjišką veiklą. Turėdami platų suvokimą daugelyje, su maistu susijusių, sričių, jie galės dirbti privačiame maisto tvarkymo sektoriuje, pradėti savo verslą arba būti jo dalininkais.

Tolesnių studijų galimybės

Baigusieji Maisto mokslo antrosios pakopos studijų programą ir įgijusieji Maisto mokslo magistro laipsnį, toliau studijas galės tęsti doktorantūroje.

    labmedicinosbiologia.jpg (1372x915)