Spausdinti

Išplėstinės slaugos praktika

Magistro studijų programa

Studijų krypčių grupė – Sveikatos mokslai isplestslaugospraktikagaline2.jpg (6966x4649)

Studijų kryptis – Slauga ir akušerija

Fakultetas – Slaugos

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinė, suteikiamas kvalifikacinis sveikatos mokslų magistro, išplėstinės praktikos slaugytojo laipsnis.

Studijų programa rengia kompetentingus išplėstinės praktikos slaugytojus, kurie, taikydami naujausias žinias, praktinius įgūdžius, savarankiškai dirbtų įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose, gebėtų vadovauti, būtų lyderiais besikeičiančioje, daugiaprofesinėje aplinkoje,  veiksmingai spręstų sveikatos priežiūros sistemos problemas.

Kodėl verta studijuoti?

Išplėstinė slaugos praktika –  viena aukščiausių pakopų slaugytojų klinikinėje veikloje. Išplėstinė slaugos  praktika – tai nauja mąstymo paradigma slaugoje, apimanti studijas, praktiką ir mokslą. Išplėstinė slaugos praktika orientuota į pacientą, o ne į užduočių vykdymą.

Išplėstinės slaugos praktikos slaugytojas pasižymi platesniu ir sudėtingesniu kompetencijų spektru bei didesnėmis savarankiškumo ribomis. Pagal savo kompetenciją šie specialistai priima sprendimus savarankiškai.

Ko mokysitės?

slaug.jpg (4066x2710)Studijuosite tokias disciplinas, kaip  sveikatos priežiūros sistemos valdymas, klinikinė farmakologija, patofiziologija, sveikatos būklės vertinimas, skubių ir lėtinių būklių valdymas ir kt.

Studijuojant pagal interesų sritis pasirenkama specializacija (šaka): Išplėstinė slaugos praktika pirminiame sveikatos priežiūros lygyje; Išplėstinė slaugos praktika skubios medicinos pagalboje; Išplėstinė slaugos praktika anestezijoje ir intensyvioje terapijoje.

Galėsite pasinaudoti ERASMUS+ akademinių studentų mainų programa ir išvykti praktikai ar studijoms į Skandinavijos šalių universitetus

 

Kuo dirbsite baigę?

isplestslaugospraktikagaline1.jpg (regular, 500x333)Slaugytojai galėtų dirbti tiek pirminiame, tiek antriniame, tiek tretiniame sveikatos priežiūros lygmenyse. Tapę išplėstinės praktikos slaugytojais, galėsite dirbti pagal pasirinktą veiklos modelį: tiek savarankiškai, tiek įgūdžių derinimo (angl. skill-mix) principu, tiek perimdami dalį gydytojų funkcijų.

Galėsite teikti sveikatos priežiūros paslaugas namuose, pirminėse ar stacionariose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse, paliatyviosios pagalbos centruose, greitosios pagalbos stotyse ir kt.

Tolesnės studijų galimybės

Galima rinktis mokslininko karjerą ir studijuoti doktorantūroje.