Spausdinti

Taikomoji visuomenės sveikata

Magistro studijų programa

Studijų krypčių grupė – Sveikatos mokslaiphoto-1522308300961-fdb949cac8aa.jpg (1000x667)

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata

Fakultetas – Visuomenės sveikatos

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinė, suteikiamas kvalifikacinis sveikatos mokslų magistro laipsnis.

Programa skirta planuojantiems karjerą įvairiose sveikatos priežiūros srityse. Rengiami visuomenės sveikatos specialistai, kurie, vykdydami sveikatos stebėseną ir ugdydami sveiką gyvenimo būdą, dirbtų ligų prevencijos ir sveikatos saugos srityse.

Kodėl verta studijuoti?

Studijų metu įgyjamos kompetencijos, įgalinančios planuoti, organizuoti sveikatos stiprinimo veiklą bendruomenėje, vertinti gyventojų sveikatą ir ją veikiančius veiksnius, kurti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos programas, administruoti sveikatos priežiūros bei su ja susijusias institucijas, dalyvauti sveikatos politikos formavime bei įgyvendinime. Studijų programa yra orientuota į mokslu grįstų praktinių įgūdžių formavimą bei plėtojimą. Studijų laikotarpiu magistrantai taip pat turi galimybę pasirinkti pasirenkamuosius dalykus, susijusius su juos dominančia sritimi:
Sveikatos duomenų mokslas, Profesinė sveikata ir darbuotojų sauga, Skirtingų amžiaus žmonių grupių sveikatos ugdymas, Biomedicinos inovacijos ir antreprenerystė, Dizainu grįstas mąstymas.
 

lsmu2.jpg (4898x3265)

Ko mokysitės?

Studijų metu mokysitės
sveikatos teisės, etikos, bendravimo psichologijos, visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros, sveikatos ekonomikos, sveikatos stiprinimo ir politikos, pokyčių valdymo visuomenės sveikatos priežiūroje, aplinkos ir sveikatos, taikomosios epidemiologijos ir kt. disciplinų. Taip pat turėsite galimybę pasirinkti dalykus, kurie padės sėkmingai įgyti praktinių įgūdžių jus dominančioje visuomenės sveikatos srityje.
Išmoksite planuoti, organizuoti sveikatos stiprinimo veiklą bendruomenėje, vertinti gyventojų sveikatą ir ją veikiančius veiksnius, kurti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos programas, administruoti sveikatos priežiūros bei su ja susijusias institucijas, dalyvauti formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką.

Pagal ERASMUS+ mainų programą galėsite vykti studijuoti į Suomijos, Vokietijos, Bulgarijos ir kitų Europos šalių universitetus.

Taip pat turėsite galimybę studijuoti pagal dvigubo diplomo programą (DDP) Mastrichto universitete (Nyderlandai).


Kuo dirbsite baigę studijas?

Visuomenės sveikatos specialistų darbo rinka Lietuvoje yra plati. Jie gali dirbti įvairių lygių sveikatos sistemos valdymo struktūrose (ministerijose, savivaldybių sveikatos tarnybose ir pan.), asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinės globos įstaigose.

photo-1525078825370-46ef3ad3a159.jpg (750x708)

Visuomenės sveikatos specialistai laukiami ir savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro departamentuose ir jų filialuose, specializuotose visuomenės sveikatos įstaigose, darbo saugos įstaigose, ligonių kasose, tarptautinėse organizacijose, taip pat ugdymo įstaigose (mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose), įmonėse (profesinės sveikatos specialistai), asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Mūsų absolventai taip pat dirba Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Higienos institute, Valstybinėje darbo inspekcijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ir kitose institucijose.

Tolesnės studijų galimybės

Baigę studijų programą absolventai gali dirbti praktinį darbą sveikatos sektoriuje, rinktis mokslinio ar akademinio darbo karjerą, tęsdami studijas doktorantūroje. Stiprėjant suvokimui, kad sveikata ir gerovė yra visuomenės vertybės, specialistų, besirūpinančių žmonių sveikata, paklausa kasmet didėja.