Spausdinti

Klinikinė sveikatos psichologija

Magistro studijų programa

Studijų krypčių grupė – Socialiniai mokslai

Studijų kryptis – psichologija

Fakultetas – Visuomenės sveikatos

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinė, suteikiamas socialinių mokslų kvalifikacinis magistro laipsnis

Antroji psichologijos studijų pakopa leidžia baigus psichologijos bakalauro studijas specializuotis gilesnėje ir konkretesnėje psichologijos srityje, išmokti taikyti sudėtingesnius tyrimų metodus, įgauti doktorantūros  studijoms reikalingų įgūdžių.

Programos tikslas

Klinikinė sveikatos psichologijos programos tikslas – parengti kompetentingus psichologus, gerai išmanančius asmens sveikatą stiprinančius ir sveikimą lemiančius biologinius, elgesio, emocinius, kognityvinius ir socialinius veiksnius, jų tarpusavio sąsajas.

Ko ir kaip šioje programoje mokysitės?

Šioje programoje studentai gilinasi į psichologinį konsultavimą ir įvertinimą įvairių sveikatos sutrikimų atvejais, bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros sistemos specialistais galimybes. Studentai, pasirinkę šią studijų programą, turi galimybę specializuotis pasirinktoje klinikinės sveikatos psichologijos srityje. Papildomai savo žinias ir įgūdžius galima gilinti onkopsichologijos, neuropsichologijos, vaiko ir šeimos psichologijos, reabilitacijos psichologijos srityse.

Dėstytojai taiko pažangius, į studentą orientuotų studijų metodus, multidisciplinines problemines  analizes, derinamas reflektyvus mokymasis, savarankiškas tyrinėjimas ir grupinės studijos, mokoma praktiškai taikyti teorines žinias.

Pagal ERASMUS+ mainų programą galėsite išvykti studijoms ar praktikai į užsienio šalių universitetus.

PROGRAMOS STRUKTŪRA

Pirmaisiais studijų metais mokysitės:

 1. Elgsena, stresas ir sveikata;
 2. Psichologinis konsultavimas sveikatos priežiūroje;
 3. Klinikinis psichologinis įvertinimas;
 4. Moksliniai tyrimai klinikinėje sveikatos psichologijoje;
 5. Specializacija sveikatos psichologijos srityje;
 6. Baigiamasis darbas;
 7. Psichoterapija ir psichofarmakoterapija ;
 8. Psichikos sveikatos srities projektų rengimas ir valdymas.

Antraisiais studijų metais mokysitės:

 1. Profesinė praktika;
 2. Pasirenkamas dalykas;
 3. Baigiamasis darbas.


Kam skirta
klinikinės sveikatos psichologijos studijų programa ?

Klinikinės sveikatos psichologijos studijų programa ypatingai skirta tiems psichologijos bakalauro studijas baigusiems studentams, kurie:

 • savo profesinę veiklą ir karjerą sieja su sveikatos sritimi, darbu komandoje su įvairiais sveikatos priežiūros specialistais;
 • profesinėje veikloje siekia taikyti veiksmingus ir moksliniais argumentais pagrįstus sveikatos stiprinimo, sutrikimų gydymo metodus;
 • vertina žinias ir įgūdžius, įgytus iš savo sritį gerai išmanančių profesionalų – psichologų, įvairių sričių gydytojų ir sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų – tiek praktikų, tiek mokslininkų;
 • nori studijuoti moderniai įrengtoje, naujausiomis informacinėmis technologijomis aprūpintoje, draugiškoje ir pagarbioje studijų aplinkoje, gausioje pažangių ir interaktyvių mokymo metodų.

Tolesnės darbo ir studijų galimybės

Baigusiems klinikinės sveikatos psichologijos programą, suteikiamas socialinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis, o šios programos absolventai ypač pageidaujami ir vertinami sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose prevenciškai stiprinama asmens sveikata ir gydomi sveikatos sutrikimai.

Baigus klinikinės sveikatos psichologijos magistrantūros studijas galima ne tik dirbti praktinį psichologo darbą, bet ir prisidėti prie psichologijos mokslo vystymo, tęsiant mokslus trečiosios pakopos (doktorantūros) studijose.