Spausdinti

Dailės terapija

Jungtinė magistro studijų programa

Studijų krypčių grupė – sveikatos mokslaidailesterapiaj.jpg (626x417)

Studijų kryptis – reabilitacija

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 3 metai (ištęstinės formos studijos, neakivaizdinis mokymosi būdas)

Jungtinė su Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakultetu magistro studijų programa, rengianti  dailės terapeutus, kurie įgytas žinias taikytų medicinos, psichosocialinės reabilitacijos, reabilitacijos, socialinėse, švietimo, ugdymo, penitencinės veiklos įstaigose, savanoriškame ir privačiame sektoriuose.

Į šią studijų programą gali pretenduoti: dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo, menotyros, architektūros, reabilitacijos, ergoterapijos,  kineziterapijos, slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, socialinio darbo, specialiojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio  ugdymo, dailės pedagogikos bakalaurai, medicinos magistrai.

Kodėl verta studijuoti?

Dailės terapija – viena meno terapijos sričių, skirta paciento fizinei ir psichikos sveikatai stiprinti, naudojant dailę, kūrybos procesą ir psichoterapinius santykius. Studijų programa unikali tuo, jog joje integruojami dailės, medicinos, psichologijos, psichoterapijos, specialiojo ugdymo ir socialinio darbo žinių ir praktikos aspektai.

Svarbus šių studijų akcentas – savęs pažinimas, grindžiamas principu, jog tik gerai pažinęs save, gali pažinti kitą. Vyksta supervizijos, studentams rekomenduojama dalyvauti individualiose dailės terapeuto ar psichoterapeuto konsultacijose.

Prieš rinkdamiesi šias studijas, turėtumėte pamąstyti, ar gebėsite priimti neįgaliuosius, žmones su  psichikos sutrikimais, sunkiais vidiniais išgyvenimais. Reikia būti pasirengus domėtis įvairiomis sritimis – menu, psichologija, psichiatrija, reabilitacija, gerontolgija ir t. t., taip pat nuolat savarankiškai užsiimti asmenine kūryba.

Ko mokysitės?

akuser4.jpg (1379x919)Studijų metu dėstomos tokios disciplinos, kaip biomedicina / vizualinė raiška (modulis), dailės terapijos teorija ir praktika, psichopatologija, psichosocialinė raida ir emocijų raiška piešiniuose, meno filosofijos ir psichopatologijos idėjinės sandūros, ir kt.

Vyksta ne tik teorinės paskaitos, bet ir patirtiniai dailės terapijos seminarai, praktinis mokymasis klinikinėse vietose, kai susipažįstama su skirtingomis klientų grupėmis, iš arti stebimas dailės terapeuto darbas, asistuojama patyrusiems specialistams, vėliau – savarankiškai, prižiūrint vyresniajam specialistui, rengiamos dailės terapijos sesijos. Taip įgyjama savarankiško dailės terapeuto darbo patirties.

Šioje studijų programoje itin skatinamas studentų mokslinis aktyvumas: pagal ERASMUS+ mainų programas atvyksta dailės terapijos praktikai bei teoretikai iš užsienio, rengiamos tarptautinės mokslinės bei mokslinės praktinės konferencijos.  

Kuo dirbsite baigę?

dailesterapija.jpg (5152x3435)Dailės terapeutai, įgiję sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas doktorantūroje, dėstyti aukštosiose mokyklose.

Taip pat šie specialistai gali dirbti reabilitacijos, sanatorinio gydymo įstaigose, psichikos sveikatos centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krizių pagalbos centruose, socialinių paslaugų arba specialiojo ugdymo įstaigose, savanoriško darbo ir privačiame sektoriuje.