Priėmimas į vientisąsias studijas

Studiju programos, į kurias planuojama priimti

Valstybinis kodasStudijų programaMokymosi forma ir trukmė (m)Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacijaPastabos
  NLI  
MEDICINOS FAKULTETAS
6011GX 001 Medicina 6 Sveikatos mokslų magistras, medicinos gydytojas  
ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS
6011GX002 Odontologija 5 Sveikatos mokslų magistras, gydytojas odontologas  
FARMACIJOS FAKULTETAS
6011GX003 Farmacija 5 Sveikatos mokslų magistras, vaistininkas Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (farmacijos profesinio bakalauro laipsnį) priimami per bendrąjį priėmimą, kurį vykdo LAMA BPO*.
VETERINARIJOS FAKULTETAS
6011HX001 Veterinarinė medicina 6 Veterinarijos mokslų magistras, veterinarijos gydytojas  

* Gali būti įskaitoma dalis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje studijuotų dalykų.