Spausdinti

Veterinarinė medicina

Vientisosios studijos 

Studijų krypčių grupė – Veterinarijos mokslai  

Studijų kryptis – Veterinarija   2.vm.jpg (regular, 500x324)

Fakultetas – Veterinarijos 

Studijų trukmė – 6 metai, vientisosios studijos, forma – nuolatinė, baigus suteikiama veterinarijos gydytojo kvalifikacija ir veterinarijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Kalba lietuvių, anglų

Tai studijos apie sveikų ir sergančių gyvūnų sandarą, funkcijas, mitybą, gerovę, ligų profilaktiką, diagnostiką ir gydymą, maisto saugos užtikrinimo kontrolę.

Kodėl verta studijuoti?

 Veterinarinės medicinos studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos veterinarijos gydytojus magistrus, kurie galėtų dirbti privačiame ir valstybiniame veterinarijos paslaugų tinkle, gebėtų diagnozuoti gyvūnų ligas, gydyti sergančius gyvūnus, taikyti profilaktikos, ligų bei maisto kontrolės priemones, gebėtų spręsti sudėtingas veterinarines problemas.

Кvalifikuotus, inovatyvius, bendradarbiaujančius su verslu, nebijančius iššūkių veterinarinės medicinos gydytojus Lietuvoje daugiau nei 80 metų rengia tik LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetas.

Ši studijų programa Lietuvoje akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui, ją taip pat yra patvirtinusi Europos aukštųjų mokyklų asociacija (EAEVE), diplomas pripažįstamas Europos Sąjungoje.

Daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje, veterinarinės medicinos gydytojo profesija – gerbiama ir prestižinė. Veterinarijos gydytojo profesija Lietuvoje  yra labai paklausi ir kiekvienas absolventas randa jam priimtiną darbo pasiūlymą pagal specialybę. Veterinarinę mediciną turėtų rinktis tie, kurie yra motyvuoti mokytis, siekti tikslo, nebijantys iššūkių ir atsakomybės, mylintys gyvūnus ir siekiantys užtikrinti jų ir visuomenės sveikatą.

Ko ir kaip mokysitės?

Būsimieji veterianririjos gydytojai studijuoja: anatomiją, ląstelės biologiją, histologiją ir embriologiją, fiziologiją, mikrobiologiją, farmakologiją, epidemiologiją, propedeutiką, chirurgiją, veterinarinę patologiją, toksikologiją, parazitologiją, akušeriją ir reprodukcijos sutrikimus, maisto higieną, valstybinę veterinariją ir visuomenės sveikatą, atlieka praktikas gyvūnų klinikose, vykdo mokslinius tyrimus ir rengia baigiamąjį darbą. ir kt.

veterinarija2.jpg (1373x915)Studentams dėsto mokslininkai, turintys tarptautinę veterinarijos gydytojo praktikos ir mokslinę patirtį, kviestiniai Europos veterinarijos specialistai / diplomatai ir profesoriai, konsultuoja verslo atstovai, visuomeninių organizacijų nariai ir fakulteto alumnai. Praktinių žinių studentai semiasi LSMU Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų, Stambiųjų gyvūnų klinikose, Praktinio mokymo ir bandymų centre, Universiteto atviros prieigos mokslo centruose ir laboratorijose, privačiose įmonėse, klinikose bei užsienio veterinarijos universitetų mokymo bazėse.

Praktiniai įgūdžiai formuojami dalykų praktinių užsiėmimų metu, klinikinės rotacijos metu Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ir Stambiųjų gyvūnų klinikose, bei laboratorinės praktikos, maisto higienos ir klinikinės praktikos metu. Praktika skirta įgyti klinikines kompetencijas gyvūnų ligų diagnozavimo, terapijos, chirurgijos ir kitose srityse įsisavinti tyrimų metodus ir profilaktinius organizacinius veterinarijos darbus. Praktikai ir klinikinei rotacijai skiriama net  44 ECTS.

Pagal ERASMUS+ ir kitas mainų programas studijoms ar praktikai galima išvykti užsienio universitetus ar veterinarijos klinikas.

Kuo dirbsite baigę?

vetmedi.jpg (1373x915)Baigusieji Veterinarinės medicinos studijas absolventai turi plačias įsidarbinimo galimybes. Jie dirba privačiais veterinarijos gydytojais praktikais arba Valstybinėje tarnyboje. Valstybiniai veterinarijos gydytojai dirba Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, maisto tvarkymo įmonėse. Privatūs veterinarijos gydytojai užsiima gyvūnų ligų profilaktika ir gydymu, steigia privačias klinikas ir privačias veterinarijos vaistines, verčiasi veterinarinių vaistų įsigijimu ir platinimu. Nemažai privačių veterinarijos gydytojų sutarčių pagrindu atlieka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos užsakomuosius darbus.

Tolesnių studijų galimybės

Įgijus veterinarijos gydytojo kvalifikaciją, studijas galima tęsti 2 metų trukmės veterinarinės medicinos rezidentūroje (16 programų).

Rezidentūros metu tobulinami specifiniai praktiniai veterinarijos gydytojo įgūdžiai ir įgyjama specializacija.

Taip pat galima rinktis mokslininko kelią 4 metų studijų Veterinarijos krypties doktorantūroje.