Spausdinti

Sveikatos psichologija

sveikatospsichologija.jpg (5760x3840)Bakalauro studijų programa

Studijų krypčių grupė – Socialiniai mokslai

Studijų kryptis – Psichologija

Fakultetas – Visuomenės sveikatos

Studijų trukmė – 4 metai, forma – nuolatinė, baigus suteikiamas socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Tai specializuota plataus profilio pirmos pakopos studijų programa, kuri rengia universalius kompetentingus psichologus, suteikia tvirtus psichologijos ir jai artimų socialinių bei gamtos mokslų žinių pagrindus ir gerai parengia dirbti su žmonėmis.

Studijos ypač tinka besidomintiems elgesio ir asmens savybių įtaka sveikatai ir ligai, sveikatos būklės sąsajomis su psichologine asmens gerove ir ketinantiems savo veiklą ir karjerą sieti su sveikatos priežiūros sistema.

Kodėl verta studijuoti?

Būsite rengiami didžiausioje sveikatos specialistų rengimo institucijoje Lietuvoje. Tiesiogiai susipažinsite su sveikatos priežiūros įstaigų veikla, mokysitės dirbti komandoje su kitais sveikatos specialistais, tinkamai pasirengsite dirbti. Atliksite praktiką didžiausioje klinikinėje bazėje Lietuvoje, pasirengsite tolesnėms magistro studijoms.

Ko mokysitės?

Sveikatos psichologijos studijos vyksta moderniai įrengtoje, aprūpintoje naujausiomis informacinėmis technologijomis, draugiškoje studijų aplinkoje, programos dėstytojai taiko pažangius ir interaktyvius mokymo metodus.

Studijuojamų dalykų programa sudaryta pagal reikalavimus psichologų rengimui, joje yra ir bendrojo universitetinio ugdymo disciplinų. Juk koks psichologas be filosofijos, logikos, antropologijos, sociologijos ir kitų gretimų socialinių bei humanitarinių mokslų žinių?

Ypatingas dėmesys bus skiriamas neurofiziologijos, anatomijos pagrindams įsisąmoninti. Numatytas ir Elgesio medicinos kursas Palangoje, LSMU Psichofiziologijos institute. Per ketverius metus susipažinsite su visomis psichologijos disciplinomis: sveikatos, kognityviąja, klinikine, organizacine, raidos, šeimos psichologija, pozityviąja psichologija ir daugeliu kitų. Tarp to, kas privalu, ir to, ką bus galima laisvai rinktis, bus daug erdvės.

Specializuota studijų programa padės tapti moksliniu įžvalgumu pasižyminčiais specialistais, kurie turės tvirtus mokslinių psichologijos žinių pagrindus ir gebės juos profesionaliai taikyti asmens ir visuomenės sveikatos bei gerovės srityje, parengs tolesnėms magistrantūros studijoms.

fotoapjungta.jpg (2302x913)

Kuo dirbsite baigę studijas?

Sveikatos psichologo bakalaurai gali dirbti atlikdami profesionalaus psichologo asistento pareigas arba tęsti studijas įvairiose psichologijos ir kitų socialinių mokslų magistro studijų programose.

Sveikatos psichologo darbas susijęs su sveikatos sutrikimų ir rizikingos elgsenos diagnostika bei prevencija, somatinių ligų gydymu, reabilitacija, pagalba sergančiajam ir medicinos personalui, visuomenės sveikatos stiprinimo programų rengimu, dalyvavimu sveikatos politikoje ir tobulinant sveikatos priežiūros sistemą.

Sveikatos psichologas gali dirbti pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, specializuotose klinikose, reabilitacijos centruose, sveikatos ugdymo centruose, psichikos sveikatos centruose, visuomenės sveikatos biuruose, socialinės globos ir rūpybos institucijose, krizių centruose.

Tolesnių studijų galimybės  

Studijas galima tęsti sveikatos arba klinikinės psichologijos magistro studijų programose ir siekti įgyti medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją, arba gilinti žinias studijuojant įvairiose kitose psichologijos ir kitų socialinių mokslų magistro studijų programose.