Spausdinti

Veterinarinė maisto sauga

blur-bottle-chemistry-248152.jpg (2500x1667)Bakalauro studijų programa

Studijų krypčių grupė – Sveikatos mokslai

Studijų kryptis – Visuomenės sveikata

Fakultetas – Veterinarijos

Studijų trukmė – 4 (nuolatinė forma) metai, baigus suteikiamas sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Kalba – lietuvių, anglų

Tai studijos apie maisto saugą, kokybę, higieną bei reikšmę visuomenės sveikatai. Veterinarinės maisto saugos studijų programa rengia kvalifikuotus maisto saugos specialistus, kurie kontroliuoja ir tikrina gyvūninių ir augalinių žaliavų ir iš jų pagamintų maisto produktų saugą jų gamybos, perdirbimo ar platinimo įmonėse –  kad ant vartotojų stalo patektų tik sveikas ir kokybiškas maistas.

Kodėl verta studijuoti?

Veterinarinės maisto saugos specialistus Lietuvoje rengia vienintelis LSMU Veterinarijos fakultetas. Tai specialistai – maisto srities ekspertai, kurių laukia tiek didžiosios, tiek mažosios privačios maisto perdirbimo įmonės, mokslo ir mokymo įstaigos, valstybinės ir tarptautinės institucijos, laboratorijos.

veterinarinemaistosauga2.jpg (5184x3456)Šie specialistai ima maisto žaliavų ir produktų mėginius jusliniams, fizikiniams ir cheminiams bei mikrobiologiniams tyrimams, atlieka laboratorinius tyrimus bei juos įvertina, atpažįsta žmonių ir gyvūnų ligas, plintančias per maisto žaliavas, maistą bei gamybos atliekas, nesaugios produkcijos atveju organizuoja skubius veiksmus, tikrina maistą tvarkančių įmonių dokumentus, vertina šių įmonių savikontrolės sistemas.

Ko mokysitės?

Studijuodami mokysitės tokių disciplinų, kaip biochemija, bioinformatika ir biostatistika, maisto žaliavų ir produktų chemija, genetika, maisto produktų gamybos technologijų procesai, mikrobiologija ir imunologija, epidemiologija, sanitarija maisto įmonėse, maisto saugo ir kokybės valdymas, funkcionalusis maistas, pieno, mėsos, kiaušinių higiena, maisto toksikologija,augalinių produktų gamyba ir higiena ir kt.

Tapę veterinarinės maisto saugos specialistais, išmanysite maisto gamybos technologų įtaką produkcijos saugai, gebėsite vertinti  ir  taikyti  naujas  maisto  žaliavų  ir  produktų  gavybos,  ruošimo,  perdirbimo  ir saugojimo technologijas, analizuoti jų ryšį su maisto sauga ir visuomenės sveikata. Įgysite žinių užkrečiamųjų  ir  neužkrečiamųjų  ligų srityse ir mokėsite taikyti populiacinių tyrimų metodus.

Išmoksite praktikoje taikyti laboratorinės analizės metodus bei maisto žaliavų ir produktų chemijos, biochemijos, žmogaus biologijos ir kitų biomedicinos mokslų principus ir žinias. Mokėsite analizuoti  sveikatos  politikos,  teisės  ir  bioetikos,  maisto  saugos  dokumentus. Išmanysite, kaip taikyti  bioetikos,  sveikatos  teisės  pagrindų,  informacijos  valdymo ir rinkos ribojimo priemones. Turėsite vadybos  ir  sveikatos  ekonomikos žinių. Mokėsite bendrauti ir skleisti profesinę patirtį, gebėsite aktualias visuomenės sveikatos saugos problemas ir tyrimų rezultatus pateikti visuomenei.

Praktiką atliksite įvairiose maisto gamybos įmonėse. 

Pagal ERASMUS + kitas mainų programas galėsite išvykti praktikai ar studijoms į užsienio šalių universitetus.

Kuo dirbsite baigę studijas?

laboratorine1.jpg (1373x915)Veterinarinės maisto saugos specialistai dirba gyvūninių ir augalinių maisto produktų saugos užtikrinimo grandyse, maisto įmonėse, prekybos centruose, viešojo maitinimo įmonėse. Taip pat jie gali dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą įvairaus lygio valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, mokslo ir mokymo įstaigose, laboratorijose, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje bei jai pavaldžiose institucijose, visuomenės sveikatos centruose ir kt.

Tolesnių studijų galimybės

Įgijus sveikatos mokslų bakalauro laipsnį, studijas galima tęsti veterinarinės maisto saugos magistrantūroje, o ją baigus – doktorantūroje.